Citrix XenDesktop10

ADRES SIEDZIBY ALTERKOM:
ul. Borkowska 25B/U2
30-438 Kraków

Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

Biuro Krakow
tel. +48 12 654 06 85, tel. +48 12 263 01 57
tel. +48 22 213 92 06

fax +48 12 378 96 71
email: biuro@alterkom.pl

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail działu handlowego.

Dział Handlowy
email: handlowy@alterkom.pl


Dział Techniczny

email: support@alterkom.pl

Spółka Alterkom Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000180473.
Kapitał zakładowy: 60.000 PLN w pełni opłacony, NIP 679-27-83-310 REGON 356772617

 

 POLITYKA W ZAKRESIE STRON INTERNETOWYCH Minimize

Przystępując do korzystania ze stron internetowych "Alterkom Sp.z o.o." (dalej: ALTERKOM), akceptujesz bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze warunki Polityki. W związku z tym Twój dostęp do stron internetowych ALTERKOM podlega wymienionym warunkom jak również wszelkim mającym tu zastosowanie przepisom prawnym.

Ceny produktów
Podane na stronie internetowej ALTERKOM lub uzyskane za tym pośrednictwem ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zakup któregokolwiek produktu podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży. ALTERKOM zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Wykorzystanie techniki "cookie"
ALTERKOM wykorzystuje technikę "cookie" do ustalenia drogi, jaka doprowadziła Użytkownika do strony internetowej ALTERKOM, by w ten sposób rejestrować aktywność odwiedzających oraz krytycznie oceniać i udoskonalać tę stronę, czyniąc ją bardziej użyteczną. Prosimy zwrócić uwagę, że Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby ta nie dopuszczała plików "cookie" lub ostrzegała o ich wysyłaniu.

Pliki cookies na naszych stronach umożliwiają:
- utrzymanie sesji,
- optymalizację serwisu i dostosowanie do preferencji użytkowników,
- tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
- personalizację przekazów marketingowych,
- zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili usunąć cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Poniżej przedstawiamy linki opisują sposób zmiany ustawień w popularnych przeglądarkach:
Zmiana ustawień FireFox

Zmiana ustawień Internet Explorer

Zmiana ustawień Google Chrome

Zmiana ustawień Safari

Dane osobowe / informacje podawane przez Użytkownika
Wszelkie dane osobowe Użytkownika, przekazane do ALTERKOM za pośrednictwem strony internetowej ALTERKOM, będą wykorzystywane przez ALTERKOM do poprawy jakości usług świadczonych Użytkownikowi. ALTERKOM dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. ALTERKOM nie jest w żaden sposób zobowiązana do kontrolowania i/lub przeglądania wszelkiej korespondencji od Użytkowników stron internetowych ALTERKOM i nie bierze żadnej odpowiedzialności ani nie ponosi konsekwencji za jakiekolwiek sprawy związane z tą korespondencją, w szczególności za jej treść. ALTERKOM zastrzega sobie prawo do kontrolowania od czasu do czasu korespondencji od Użytkowników i ewentualnego jej usuwania ze stron internetowych bez podania przyczyn. Jakakolwiek korespondencja przesłana z niniejszej strony internetowej do ALTERKOM lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja niemająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. ALTERKOM ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub, oraz, marketingu produktów i usług. Przystępując do korzystania ze stron internetowych ALTERKOM, Użytkownik wyraża dobrowolnie dla ALTERKOM o zgodę na przetwarzanie w zbiorach danych, jego danych osobowych, w celach marketingowych i przekazywanie ich firmom wykonującym usługi marketingowe. Użytkownik ma świadomość prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania lub ich usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.).

Prawa autorskie, własność przemysłowa i intelektualna
Prezentowane materiały oraz cała zawartość stron internetowych ALTERKOM chronione są prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje, teksty, ilustracje i rysunki mogą być wykorzystywane wyłącznie do niekomercyjnego, osobistego użytku i poza oglądaniem nie mogą być w jakimkolwiek celu reprodukowane, modyfikowane, przenoszone, sprzedawane lub publikowane, w całości ani w części, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ALTERKOM.

Znaki towarowe
Wszelkie pokazywane na tych stronach internetowych znaki towarowe i logo  stanowią własność ALTERKOM lub innych stron. Używanie, regularne kopiowanie do własnego komputera, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków bez pisemnej zgody ALTERKOM lub ewentualnych trzecich stron są zabronione.

Hyperłącza

Strona internetowa ALTERKOM może zawierać łącza hypertekstowe do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. ALTERKOM nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za dokładność, kompletność i autentyczność informacji zawartych w łączach hypertekstowych oraz na innych stronach internetowych. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej ALTERKOM, odbywa się na własne ryzyko Użytkownika. Bez gwarancji precyzyjności ani związanej z tym odpowiedzialności ALTERKOM, pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu rzetelności informacji znajdujących się na niniejszej stronie internetowej, nie gwarantuje całkowitej precyzji tych informacji. ALTERKOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani autentyczność jakichkolwiek zawartych na stronie internetowej informacji. Strony ALTERKOM oraz wszelkie zamieszczone na nich materiały prezentowane są na zasadzie "jak jest", bez jakiejkolwiek gwarancji precyzyjności, ani wyrażonej bezpośrednio, ani implikowanej. Każda osoba oglądająca strony internetowe ALTERKOM musi być świadoma, że zawarte na nich informacje mogą być niekompletne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na tych stronach, należy je uprzednio zweryfikować, kontaktując się z ALTERKOM.

Ograniczona odpowiedzialność
ALTERKOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne uszkodzenia, powstałe na skutek lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem lub korzystaniem ze stron internetowych ALTERKOM, włączając w to, lecz nie wyłącznie, wszelkiego rodzaju straty lub uszkodzenia spowodowane przez zainfekowanie komputera Użytkownika wirusem lub wynikające z oparcia się na informacjach uzyskanych ze strony internetowej ALTERKOM.

Zmiany zasad Polityki
ALTERKOM zastrzega sobie prawo do zmiany zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie, gdy wymagać tego będzie interes firmy. Zapraszamy wszystkich Użytkowników do odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z zasadami niniejszej Polityki.

 


  

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login