Citrix XenDesktop10
 Citrix Systems Minimize

Citrix jest firmą oferującą rozwiązania cloud computing, która umożliwia  różnorodne formy pracy mobilnej – z dowolnego miejsca oraz urządzenia, poprzez dostęp do danych i aplikacji w łatwy i bezpieczny sposób. Rozwiązania Citrix pomagają działom IT oraz usługodawcom w budowie zarówno prywatnych jak i publicznych chmur obliczeniowych, wykorzystując w tym celu rozwiązania wirtualizacyjne i sieciowe do dostarczania wydajnych, elastycznych i efektywnych kosztowo usług.  Dzięki znanym na rynku rozwiązaniom z zakresu mobilności, wirtualizacji desktopów, pracy w chmurze, sieci, platform chmurowych, współpracy i udostępniania danych Citrix pomaga organizacjom różnej wielkości osiągnąć odpowiednią elastyczność biznesową, niezbędną w coraz bardziej mobilnej i dynamicznej rzeczywistości.  Produkty Citrix są wykorzystywane w ponad 260 000 organizacjach i przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie. Roczne przychody w 2012 wyniosły 2,59 miliarda USD.


  
 ALTERKOM jako Citrix Gold Solution Advisor Minimize

Alterkom posiada status Citrix Gold Solution Advisor. Złote Partnerstwo Citrix jest potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji technicznych i handlowych w zakresie rozwiązań firmy Citrix. Nasi inżynierowie posiadają tytuły Citrix Certified Administrator (CCA) lub Citrix Certified Enterprise Administrator (CCEA), czy Citrix Certified Integration Architect (CCIA). Pracownicy Działu Handlowego posiadają tytuły Citrix Certified Sales Professional (CCSP). Dysponujemy kompetencjami w zakresie  następujących produktów Citrix: 
  • Citrix XenDesktop
  • Citrix XenApp
  • Citrix XenApp Fundamentals
  • Citrix Essentials for XenServer
  • Citrix Essentials for Microsoft Hyper-V
  • Citrix NetScaler
  • Citrix Branch Repeater
  • Citrix Access Gateway

KONTAKT: Jeżeli są Państwo zainteresowani przetestowaniem któregoś z rozwiązań firmy Citrix, to prosimy o kontakt z Działem Handlowym: telefon 012 654-06-85 lub email handlowy(at)alterkom.pl. Służymy rownież doradztwem oraz sporządamy kalkulacje cenowe. W doborze stosownego programu gotowi jesteśmy służyć Państwu doradztwem licencyjnym!Oprócz standardowego programu EASY, przy zakupie większych ilości dostępne są preferencyjne cenowo programy licencyjne OPEN i FLEX. Natomiast instytucje z sektora rządowego/ samorządowego lub edukacyjne mogą skorzystać programu GELA (lub EDU).


  
 Portfolio produktów Citrix Minimize

Wirtualizacja stanowisk pracy
 
Citrix® XenDesktop® to rozwiązanie do wirtualizacji stanowisk pracy umożliwiająca korzystanie z pulpitów i aplikacji systemu Windows® jako usługi na żądanie na dowolnym urządzeniu i w każdej lokali­zacji. XenDesktop zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do każdego typu wirtualnych stanowisk pracy, systemu Windows, aplikacji działających w sieci WWW i usłudze SaaS z komputerów PC, Mac, tabletów, smartfonów, laptopów i klientów zubożonych przy wysokim komforcie pracy. Technologia udostępniania Citrix® FlexCastumożliwia działom IT pominięcie ograniczeń infrastruktury VDI i korzystanie z wirtualnych stanowisk pracy wszystkim użytkownikom, w tym pracownikom zadaniowym, pracownikom mobilnym, użytkownikom zaawansowanym (którzy stosują zaawansowane właściwości aplikacji) i podwykonawcom. Rozwiązanie XenDesktop ułatwia działom IT szybkie dostosowanie się do działań firmy, na przykład przenoszenie procesów biznesowych poza granicę kraju, fuzje i przejęcia czy zwiększanie liczby oddziałów. Jest to możliwe dzięki ułatwionemu udostępnianiu wirtualnych stanowisk pracy oraz umożliwieniu użytkow­nikom pracy zdalnej. Otwarta, skalowalna i sprawdzona architektura znacznie upraszcza zarządzanie wirtu­alnymi stanowiskami pracy, zapewnianie pomocy technicznej i integrację systemów, umożliwia optymalizację wydajności, zwiększenie bezpieczeństwa i obniżenie kosztów.
Citrix® XenAppto rozwiązanie do udostępniania aplikacji na żądanie umożliwiające wirtualizację, centralizację i zarządzanie w centrum danych oraz udostępnienie dowolnej aplikacji dla systemu Windows jako usługi użytkownikom pracującym na wybranym urządzeniu. Rozwiązanie XenApp zmniejsza koszty zarządzania aplikacjami nawet o 50 procent, skraca czas reakcji działu IT w przypadku udostępniania aplikacji użytkownikom rozproszonym oraz poprawia bezpieczeństwo aplikacji i danych. XenApp umożliwia działom IT zarządzanie pojedynczymi wystąpieniami każdej aplikacji oraz ich wirtualizację w celu udostępnienia użytkownikom w trybie online i offline przy zapewnieniu wysokiego komfortu pracy. Gwarantuje to dostępność aplikacji na poziomie 99,999 sprawdzoną podczas korzystania z 25 milionów aplikacji przez ponad 100 milionów użytkowników na całym świecie.
Citrix® XenClient to uniwersalne i bezpieczne rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania wirtualnego stanowiska pracy na wielu poziomach. Oprogramowanie XenClient umożliwia firmom szybką adaptację do zmieniających się środowisk pracy, zaspokojenie popytu na wyższy poziom współpracy i znaczne obniżenie kosztów konserwacji bezpiecznego stanowiska pracy na komputerze. Rozwiązanie XenClient gwarantuje to, pozwalając użytkownikom na uruchomienie wielu oddzielonych w bezpieczny sposób lokalnych i wirtualnych stanowisk pracy w kilku bezpiecznych domenach w osobnych sieciach na jednym komputerze stacjonarnym lub laptopie. Oprogramowanie XenClient jest oparte na architekturze typu 1 bez systemu operacyjnego zapewniającej skalowalność i wydajność wymaganą do wykonywania zadań powodujących duże obciążenie systemu, w tym przetwarzania grafiki 3D z akceleracją sprzętową i przesyłania wielu strumieni wideo w wysokiej rozdzielczości.
Citrix Receiver to łatwe w instalacji oprogramowanie klienckie umożliwiające dostęp do danych, aplikacji i komputerów w przedsiębiorstwie z dowolnego urządzenia komputerowego, w tym smartfonów, tabletów i komputerów. Obecnie pracownicy korzystają z różnych urządzeń i oczekują jednakowego komfortu pracy na każdym z nich. Organizacje starają się sprostać tej różnorodności urządzeń i zapewnić użytkownikom możliwość wygodnej pracy także na urządzeniach przenośnych. Dzięki współpracy z infrastrukturą IT opartą na produktach firmy Citrix oprogramowanie Citrix Receiver gwarantuje użytkownikom stały, bezpieczny i szybki dostęp z dowolnego urządzenia; bez konieczności stosowania złożonych mechanizmów zarządzania infrastrukturą IT.
Citrix® VDI-in-a-Boxto zintegrowane urządzenie z oprogramowaniem do obsługi infrastruktury VDI, które umożliwia administratorom systemu Windows® udostępnianie centralnie zarządzanych wirtualnych stanowisk pracy w dowolnej chwili na wybranym urządzeniu przy kosztach niższych niż cena nowego komputera. Roz­wiązanie VDI-in-a-Box eliminuje ponad 60 procent tradycyjnej infrastruktury VDI — w tym serwery zarządza­nia i udostępnioną pamięć masową (SAN) — przez integrację zestawiania połączeń, udostępniania stanowisk pracy, równoważenia obciążenia, zarządzania profilami użytkowników i wykorzystanie ogólnodostępnych serwerów z bezpośrednio połączoną pamięcią masową. Serwery można połączyć w celu utworzenia siatki o wysokiej dostępności z możliwością skalowania, dodając kolejne serwery. Siatka automatycznie równoważy obciążenie i zarządza wysoką dostępnością.
GoToMyPC® to szybkie, łatwe w obsłudze i bezpieczne narzędzie zdalnego dostępu, dzięki któremu użytkownicy mogą szybko połączyć się z komputerem Mac lub PC, korzystając z dowolnego połączenia internetowego.
Oprogramowanie Citrix® AppDNA do migracji aplikacji umożliwia firmom efektywne wykrywanie, automatyzację, modelowanie i zarządzanie aplikacjami w celu ich szybszej migracji, łatwiejszej wirtualizacji i skuteczniejszego zarządzania. Dzięki bardziej zaawansowanym możliwością migracji i zarządzania aplika­cjami oprogramowanie AppDNA łączy możliwość uzyskania szczegółowych informacji na temat aplikacji oraz ich dokładnego testowania, rozwiązywania problemów i zapewniania zgodności. Oprogramowanie AppDNA umożliwia uzyskanie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych dotyczących zgodności, migracji, zarządzania i zarządzania aplikacjami w dłuższym czasie.
Praca w sieci
Citrix® NetScaler® pięciokrotnie przyspiesza działanie aplikacji i usług opartych na chmurze dzięki odcią­żaniu aplikacji i serwerów baz danych, zwiększeniu wydajności aplikacji i usług oraz integracji zabezpieczeń. Citrix NetScaler to kompleksowy system działający jako fronton sieci WWW i serwerów baz danych, który łączy funkcje szybkiego równoważenia obciążenia i przełączania zawartości, kompresji danych, buforowania zawartości, akceleracji SSL, optymalizacji sieci oraz dostępności i zabezpieczeń aplikacji. Zastosowanie opro­gramowania NetScaler w celu utworzenia struktury dostarczania usług obejmującej przedsiębiorstwo i centra danych w chmurze powoduje, że chmura staje się transparentnym rozszerzeniem sieci firmowej. Organizacje IT mogą zintegrować istniejące procesy i narzędzia z usługami opartymi na chmurze zastosowanymi w firmie.
Rozwiązanie Citrix® Branch Repeater umożliwia przyspieszenie, kontrolę i optymalizacje wszystkich usług — stanowisk pracy, aplikacji, multimediów i nie tylko używanych w oddziałach i przez osoby pracujące na urządzeniach przenośnych. Aby zapewnić doskonałą jakość usług (QoS) i obsługi (QoE), technologia SmartAcceleration w rozwiązaniu Branch Repeater umożliwia opartą na usługach optymalizację sieci WAN, co ułatwia ocenę wykorzystania sieci, identyfikację i klasyfikację ruchu generowanego przez usługi, okre­ślenie priorytetów i przyspieszenie dostarczania usług przez sieć WAN oraz monitorowanie i raportowanie dotyczące usług przy zmniejszonym zużyciu pasma. Dostępne jako urządzenie fizyczne i wirtualne, Branch Repeater zwiększa komfort pracy, umożliwia zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i działania infrastruktury IT oraz ułatwia pracę działu IT w oddziałach dzięki łatwiejszej konsolidacji serwerów w centrum danych. Z tego powodu rozwiązanie Citrix Branch Repeater zmienia opartą na sieci infrastrukturę optymalizacji sieci WAN (WOC) w rozwiązanie oparte na usłudze.
Citrix Access Gateway to rozwiązanie umożliwiające uzyskanie bezpiecznego dostępu do aplikacji, które zapewnia administratorom szczegółową kontrolę na poziomie aplikacji, a użytkownikom dostęp zdalny z do­wolnego miejsca. Dla administratorów IT stanowi centralną lokalizację zarządzania kontrolą dostępów i ogra­niczania możliwości wykonywania działań podczas sesji na podstawie tożsamości użytkownika i urządzenia końcowego, co zapewnia większe bezpieczeństwo aplikacji, ochronę danych i zarządzanie zgodnością.
Infrastruktura w chmurze
 
Citrix® XenServer® to przeznaczona dola przedsiębiorstw i działająca w chmurze platforma wirtualizacji udostępniająca wszystkie funkcje wymagane do utworzenia i zarządzania infrastrukturą wirtualną za niewielką część kosztów innych rozwiązań. Organizacje o dowolnej wielkości mogą zainstalować oprogramowanie XenServer w ciągu dziesięciu minut w celu wirtualizacji nawet najbardziej wymagających działań i zautomatyzować procesy zarządzania, zwiększając uniwersalność i wydajność infrastruktury IT i obniżając koszty. Uaktualnienie do najbardziej rozbudowanej wersji programu XenServer umożliwia klientom korzystanie z bogatego zestawu funkcji zarządzania i automatyzacji ułatwiających tworzenie wirtualnego centrum obliczeniowego.
 
Citrix® CloudGateway to pierwszy w branży ujednolicony broker usług, który pozwala na gromadzenie danych, kontrolę i udostępnianie systemu Windows, aplikacji opartych na sieci WWW i usłudze SaaS na DOWOLNYM URZĄDZENIU, W DOWOLNYM MIEJSCU. Umożliwia użytkownikom koń­cowym intuicyjny dostęp z jednej lokalizacji oraz samodzielną obsługę wszystkich aplikacji biznesowych na wybranym urządzeniu w dowolnej lokalizacji, z wykorzystaniem łatwego w obsłudze oprogra­mowania Citrix Receiver. CloudGateway to kompleksowe rozwiązanie dla działu IT, które pozwala na gromadzenie danych i kontrolę wszystkich aplikacji oraz użytkowników z jednej lokalizacji, co zapewnia ochronę aplikacji i danych w przedsiębiorstwie z zastosowaniem funkcji opartych na scenariuszach, takich jak zastrzeganie tożsamości autoryzowanych użytkowników, automatyczne anulowanie zastrzegania dla byłych pracowników, a także zdalne usuwanie danych oraz aplikacji ze zgubionych urządzeń.
Citrix® CloudStack to oprogramowanie open source napisane w języku Java, które służy do wdraża­nia i zarządzania dużymi sieciami maszyn wirtualnych jako skalowalną platformą obliczeniową o wy­sokiej dostępności w chmurze. Oprogramowanie CloudStack obsługuje obecnie najbardziej popularne funkcje hypervisor: VMware, Oracle VM, KVM, XenServer i Xen Cloud Platform. CloudStack offers three ways to manage cloud computing environments: an easy-to-use web interface, command line and a full-featured RESTful API.
Rozwiązanie Citrix® CloudBridge łączy centra danych w przedsiębiorstwie z chmurami zewnętrznymi i środowiskami hostingu, dzięki czemu chmura jest bezpiecznym rozszerzeniem sieci firmowej. Citrix CloudBridge to kompletne rozwiązanie sieciowe — dostępne jako autonomiczne urządzenie fizyczne lub wirtualne albo zintegrowane z oprogramowaniem NetScaler Platinum — działające na „zapleczu” firmowego centrum danych, co umożliwia firmom transparentne przenoszenie serwerów WWW i apli­kacji do chmury, a jednocześnie bezpieczne przechowywanie ważnych danych (w tym baz danych i katalogów firmowych) w przedsiębiorstwie. Dzięki rozwiązaniu Citrix CloudBridge firmy mogą zapewnić swoim centrom danych nieograniczoną pojemność i wydajność dopasowaną do potrzeb gwarantowa­ną przez dostawców technologii pracy w chmurze.
Citrix® CloudPortal to rozbudowany portal umożliwiający dostęp do obsługiwanych aplikacji, stanowisk pracy, usług i infrastruktury jako usługi (IaaS) z poziomu chmury. Wielodostępna platforma automatyzuje usługi wspomagające firmę i jej działanie, co zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, a jednocześnie umożliwia użytkownikom samodzielną administrację podczas codziennej pracy. CloudPortal upraszcza obsługę usług w chmurze dzięki łatwemu i ujednoliconemu zarządzaniu przez portal internetowy umożliwiający tworzenie kont, zastrzeganie, dodawanie, przenoszenie izmianę użytkowników oraz tworzenie raportów dotyczących użycia. Korzystając z funkcji automatyzacji, firma może się rozwijać w sposób skalowalny, przeznaczając mniej czasu na wykonywanie powta­rzalnych i mało istotnych zadań. Wbudowane procedury ułatwiają dodawanie klientów i rozwój firmy bez konieczności zwiększania zatrudnienia w dziale IT.
Współpraca
 
GoToMeeting® to nagradzana usługa współpracy, która ułatwia firmom dowolnej wielkości komunikację z pracownikami oraz potencjalnymi i aktualnymi klientami na całym świecie. Dzięki oprogramowaniu GoToMeeting firmy mogą zwiększyć sprzedaż i wydajność oraz zmniejszyć koszty przekazywania pracownikom i klientom najnowszych informacji bez konieczności podróżowania. Program GoToMeeting łączy funkcje udostępniania ekranu, dźwięk i wideo w wysokiej rozdzielczości, tworząc kompletne oraz zintegrowane środowisko współpracy. Użytkownicy mogą być bardziej mobilni, biorąc udział w spotkaniach z wykorzystaniem tabletu iPad®, telefonu iPhone® lub urządzeń z systemem Android.
Oprogramowanie GoToWebinar® to najłatwiejszy sposób na samodzielny hosting zdarzeń w sieci WWW dla maksymalnie 1000 użytkowników przy stałej prędkości połączenia. Użytkownicy mogą przekazać informacje i zainteresować dużą liczbę odbiorców, siedząc przed komputerem. Firmy dowolnej wielkości mogą korzystać z oprogramowania GoToWebinar w celu organizacji skutecznych i profesjonalnych wydarzeń online lub seminariów internetowych, docierając do odbiorców szybciej i taniej niż dotychczas.Program GoToWebinar umożliwia zwiększenie zasięgu działań marketingowych i pozyskanie potencjalnych klientów dzięki odpowiedniemu informowaniu odbiorców na rynku docelowym. Mogą także ułatwić komunikację wewnątrz firmy i organizować seminaria online dla setek uczestników, nie ponosząc kosztów podróży i zakwaterowania.
GoToTraining® to łatwe w obsłudze narzędzie szkoleniowe umożliwiające, które pozwala użytkownikom na organizowanie interaktywnych sesji szkoleniowych dla klientów i pracowników sprzed komputera. GoToTraining daje możliwość szybkiego i łatwegoutworzenia internetowej sali wykładowej dla maksymalnie 200 osób znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie. Oprogramowanie GoToTraining ułatwia orga­nizacjom rozbudowę programów szkoleniowych oraz ich wykorzystanie do tworzenia źródła dochodów. Zintegrowana funkcja przetwarzania płatności to łatwa w obsłudze, oparta na płatnościach opcja pozyskania nowych źródeł dochodów, co ułatwia firmom rozwój.
GoToAssist® to kompleksowe i bezpieczne rozwiązanie do zdalnego udzielania pomocy technicznej dla firm świadczących takie usługi. Pracownicy działu pomocy technicznej mogą połączyć się z użytkownikami podczas sesji programu GoToAssist i rozwiązać ich problem natychmiast, a nie w ciągu kilku godzin lub dni. Dzięki oprogramowaniu GoToAssist firmy mogą uzyskać wyższy poziom zadowolenia klientów, zwiększyć liczbę problemów rozwiązanych przy pierwszym kontakcie do 80% i usprawnić działanie dzięki zaawanso­wanym funkcjom administracji, raportowania i integracji. Oprogramowanie GoToAssist CorporateFastChatumożliwia przedsiębiorstwom natychmiastową komunikację z klientami wprost z witryn internetowych i oferuje firmom bardziej uniwersalne możliwości nawiązywania kontaktu.
GoToManage® umożliwia świadczenie pomocy technicznej użytkownikom końcowym oraz udzielanie pomocy technicznej bez ich udziału, a także aktywne monitorowanie całej infrastruktury IT. Moduł zdalnej pomocy technicznej pozwala na udzielenie wsparcia w trybie „na żywo” oraz na żądanie użytkownikom kom­puterów PC i Mac®, a także uzyskanie nienadzorowanego dostępu do serwerów i stacji roboczych. Moduł monitorowania doskonale nadaje się do aktywnego monitorowania serwerów i usług o kluczowym znaczeniu. Funkcje dla urządzeń przenośnych umożliwiają pracownikom działu IT świadczenie pomocy technicznej w podróży oraz zarządzanie sieciami w dowolnym miejscu i czasie.
HiDef Corporateto wygodne i atrakcyjne cenowo rozwiązanie, które pozwala firmom na komunikację z klientami i partnerami na całym świecie. Bez względu na to, czy firma poszukuje autonomicznej usługi do prowadzenia konferencji audio czy bezpłatnej i autonomicznej usługi do prowadzenia konferencji audio w programie GoToMeeting, GoToTraining lub GoToWebinar, usługa audio HiDef Corporate jest odpowiednim rozwiązaniem.HiDef Corporate umożliwia firmom różnej wielkości zarządzanie połączeniami za pośred­nictwem panelu sterowania dostępnego w trybie online lub funkcji standardowego telefonu, uniknięcie kosztów obsługi przez operatora dzięki samodzielnemu zarządzaniu połączeniami oraz nagrywanie i zapisywanie rozmów w formacie MP3 bez dodatkowych opłat.
ShareFile® to dostosowane do wymagań klienta rozwiązanie do udostępniania plików oferujące mnóstwo zaawansowanych funkcji. Umożliwia wysyłanie i odbieranie plików o wielkości do 10 GB. Jest szybkie i ekonomiczne w porównaniu w porównaniu do przesyłek pocztowych oraz kurierskich i umożliwia korzystanie z dostępnego 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu portalu w celu uzyskania dostępu do plików.

  
 Dodatkowe artykuły Minimize


  
    
 

 

 

Kontakt w sprawach handlowych:
CITRIX XenDesktop, XenApp
XenServer, NetScaler Repeater,
Access Gateway, MICROSOFT,

Radosław Kluczny
radoslaw.kluczny(at)alterkom.pl
kom. +48 501 134 726

tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71


 Citrix Demo & Test Minimize


  
 Broszury produktowe Minimize


  
 Portale


  

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login