Citrix XenDesktop10
 Microsoft System Center Minimize

Współczesne działalność gospodarcza nie może obejść się bez wsparcia narzędzi IT. Systemy informatyczne zarządzają procesami biznesowymi, ale one same również wymagają zarządzania w ramach dedykowanych procesów.

Współczesny Dział IT musi być zdolnym udzielać wyczerpujących odpowiedzi na pytania biznesu dotyczące kosztów i czasu realizacji potencjalnych wdrożeń oraz realizować je w ustalonym terminie i budżecie. Równocześnie musi sprawnie obsługiwać bieżące potrzeby i zapewniać dostępność kluczowym aplikacjom na warunkach określonych wewnętrznymi umowami SLA.

Oczekiwania stale rosną, dlatego działy IT na całym świecie starają się znaleźć właściwe wzorce i narzędzia, dzięki którym mogłyby zwiększyć swoją sprawność i nadać jej trwały charakter. Microsoft wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując działom IT rodzinę produktów System Center:

• Microsoft® System Center Configuration Manager
• Microsoft® System Center Operations Manager
• Microsoft® System Center Essentials
• Microsoft® System Center Virtual Machine Manager
• Microsoft® System Center Service Manager
• Microsoft® System Center Mobile Device Manager
• Microsoft® System Center Capacity Planner

Produkty z rodziny System Center tworzą łącznie najpełniejszy ekosystem rozwiązań do zarządzania obszarem IT. Umożliwiają one automatyzację kluczowych procesów IT, zapewniają przejrzystość zasobów i związanych z nimi kosztów, oraz pozwalają działom IT wywiązywać się ze zobowiązań wobec biznesu.

Platforma System Center opieraja się na najświeższym dorobku branży w dziedzinie zarządzania procesami IT. Są to w szczególności: procesy wzorcowe zawarte w bibliotece Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v.3 oraz wytyczne zawarte w metodyce Microsoft Operations Framework (MOF) 4.0, będącej zbiorem najlepszych praktyk dla działów IT.


Microsoft System Center Server Management Suite (SMSE)

Platformy i aplikacje są wdrażane, konfigurowane, monitorowane, chronione przed zagrożeniami i zabezpieczane na wypadek awarii. Administrowanie infrastrukturą IT ma wiele wymiarów, które są ze sobą nierozerwalnie związane. Ostatecznym celem zarządzania infrastrukturą IT jest przewidywalność jej działania, elastyczność i łatwość wprowadzenia zmian oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. O ile więc każdą warstwą infrastruktury i procesem można zarządzać za pomocą odrębnego narzędzia, to wraz ze wzrostem skali podejście to okazuje się nieefektywne. Oddzielne narzędzia nie komunikują się między sobą, co oznacza, że wykrywanie, diagnozowanie i usuwanie problemów trwa długo i angażuje wiele osób. Oddzielne narzędzia to także oddzielne umowy na wsparcie techniczne i problemy z ustaleniem odpowiedzialności producentów.

Z punktu widzenia użytkowników biznesowych infrastruktura to pewna całość, od której oczekują określonych parametrów działania. Trudno te oczekiwania skutecznie spełnić, gdy obraz rzeczywistości trzeba składać z kilku raportów o różnym poziomie szczegółowości, zakresie i formacie. Jednolitość, spójność, integracja, jednoznaczność wniosków – oto, czego oczekuje każdy odpowiedzialny administrator i menedżer IT.

Odpowiedzią na te oczekiwania jest kompleksowe środowisko do zarządzania wszystkimi warstwami infrastruktury IT – Microsoft Server Management Suite Enterprise (SMSE). Narzędzia wchodzące w skład pakietu SMSE pozwalają spójnie zarządzać wszystkimi warstwami infrastruktury (platformy systemowe, środowiska wirtualne, usługi sieciowe, aplikacje, stacje robocze) w wielu wymiarach, m.in. dostępności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa.

Microsoft Server Management Suite Enterprise obejmuje cztery ściśle powiązane ze sobą platformy z rodziny System Center:
Microsoft System Center Operations Manager 2007
Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Microsoft System Center Data Protection Manager 2007
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008

Wdrożenie SMSE pozwala sprostać różnym oczekiwaniom stawianym zarządzaniu infrastrukturą IT przez Zarząd firmy, menedżerów, dyrektora IT, administratorów i kierowników projektów. Pozwala również sprostać przyszłym oczekiwaniom wynikającym z dynamiczną zmiennością potrzeb biznesowych. Co więcej – dzięki specjalnym warunkom licencyjnym, jego wdrożenie jest korzystniejsze niż sukcesywne wdrażanie jego elementów składowych.

 

SMSE to prawdopodobnie najlepszy wybór dla organizacji poszukujących kompletnego rozwiązania do zarządzania środowiskiem serwerowym. Licencja SMSE zamawiana jest na serwer fizycznym którym chce się zarządzać i zawiera: licencje klasy Enteprise na serwer zarządzany (managed server licence) System Center Operations Manager 2007, Configuration Manager 2007 R2, Data Protection Manager 2007 i Virtual Machine Manager, oraz System Center Virtual Machine Manager 2008 Management Server. Licencja SMSE daje prawo do zarządzania nieograniczoną liczbą środowisk systemowych uruchamianych na danym serwerze.

Dla zapewnienia możliwości korzystania z nowszych wersji rozwiązania rekomendujemy pozyskanie licencji z protekcją Software Assurance – Lic/SA (w zależności od typu umowy na okres dwóch, lub trzech lat):

Zakup licencji (w ofercie dla przedsiębiorstw):
System Center Management Suite Enterprise Lic/SA: 1635,08 EUR netto / szt.

Dzierżawa licencji/zakup na raty (w umowie trzyletniej dla przedsiębiorstw, podana cena jest opłatą roczną):
System Center Management Suite Enterprise Lic/SA: 715,39 EUR netto / szt.

Ceny licencji na serwery zarządzające (Management Server Licence):

Zakup licencji (w ofercie dla przedsiębiorstw):
System Center Operations Manager Lic/SA: 951,20 EUR netto / szt.
System Center Operations Manager with SQL Lic/SA: 2169,26 EUR netto / szt.
System Center Configuration Manager Lic/SA: 948,43 EUR netto / szt.
System Center Configuration Manager with SQL Lic/SA: 2163,41 EUR netto / szt.
System Center Data Protection Manager Lic/SA: 950,74 EUR netto / szt.

Dzierżawa licencji/zakup na raty (w umowie trzyletniej dla przedsiębiorstw, podana cena jest opłatą roczną):
System Center Operations Manager Lic/SA: 416,18 EUR netto / szt.
System Center Operations Manager with SQL Lic/SA: 949,10 EUR netto / szt.
System Center Configuration Manager Lic/SA: 414,88 EUR netto / szt.
System Center Configuration Manager with SQL Lic/SA: 946,46 EUR netto / szt.
System Center Data Protection Manager Lic/SA: 416,02 EUR netto / szt.
Szczegóły licencjonowania Microsoft System Center 2012.

    Kontakt w sprawach handlowych:
CITRIX XenDesktop, XenApp
XenServer, NetScaler Repeater,
Access Gateway, MICROSOFT,

Radosław Kluczny
radoslaw.kluczny(at)alterkom.pl
kom. +48 501 134 726

tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71


 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login