Citrix XenDesktop10
 ThinPrint – marka Cortado Minimize

Dzięki marce ThinPrint, Cortado oferuje strategiczne rozwiązania w zakresie drukowania, pozwalające na pełną kontrolę całego środowiska druku, znacząco zmniejszając jednocześnie niezbędny nakład pracy administratorów.

·          Światowy lider w  zakresie rozwiązań dotyczących drukowania w dowolnym środowisku
·          Innowacyjna technologia rozwijana od 1999 roku leży u podstaw naszego sukcesu
·          Ponad 15 tys. zadowolonych klientów na całym świecie korzysta z rozwiązań ThinPrint w codziennym drukowaniu          

ThinPrint®
Complete. Clear. Cost-Cutting.

Cortado w wydajny, bezpieczny i łatwy do zarządzania sposób łączy zdalne, wirtualne i oparte na sieci pulpity w scentralizowane zasoby IT. Dzięki marce ThinPrint oraz wiodącemu rozwiązaniu w zakresie drukowania dla pulpitów dostarczanych przez Citrix i VMware, oferujemy zarówno szybkie, intuicyjne, zoptymalizowane i bezpieczne drukowanie, jak również elastyczne zarządzanie drukarkami oraz proste  administrowanie sterownikami. Nasi klienci są w stanie uruchomić jedną infrastrukturę druku dla całego przedsiębiorstwa. Pozwala to na dostosowywanie jej do własnych potrzeb, personalizowanie oraz optymalizowanie kosztów dzięki większej przejrzystości. ThinPrint znacznie zwiększa wydajność centrum obliczeniowego, pozwalając obniżyć wymagany nakład administracyjny, poprawiając bezpieczeństwo i zapewniając pełną kontrolę nad całą infrastrukturą druku. Rezultatem tego są znaczące oszczędności oraz szybkie wydruki wysokiej jakości.

Usprawnienia wewnątrz środowiska:

·          Koszty przepustowości zredukowane o 99%
·          Czas przestoju systemu druku zredukowany o 99%
·          Nakład administracyjny zredukowany o 99%
·          Wydajność całej infrastruktury zwiększona o 20%
·          Do 98% kompresji przesyłanych danych

Oszczędności:     

·          Skrócenie czasu każdego wydruku o 5 sekund pozwala przy 500 użytkownikach oszczędzić 3,819$ miesięcznie
·          Uniknięcie 15-minutowego błędu infra-struktury druku przy 250 użytkownikach przynosi 3,125$
·          Oszczędności nakładu administracyjne-go przy 500 użytkownikach – przeszło 6,000$ rocznie


ThinPrint oferuje optymalizację druku w każdym środowisku, nawet wtedy, gdy zadanie druku nie jest przesyłane bezpośrednio z wirtualnego pulpitu na PC:

·          Kompletna obsługa cienkich klientów
·          Pełna funkcjonalność, nawet w przypadku dedykowanych serwerów druku oraz klastrów
·          Obsługa lokalnych serwerów druku w oddziałach
·          Zoptymalizowane drukowanie bezpośrednio do drukarek sieciowych
·          Obsługa wszystkich protokołów – RDP, ICA, HDX, PCoIP, TCP/IP oraz operacji podczas sesji zagnieżdżonych
·          Ujednolicone okienko dialogowe dla wszystkich użytkowników oraz drukarek
·          Monitorowanie oraz system raportowania
·          a także wiele więcej

ThinPrint Engine 8.6 zapewnia wysokojakościowe zarządzanie drukiem dla wszystkich rozwiązań wirtualizacyjnych, jak np. Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware View oraz dla tradycyjnych pulpitów. ThinPrint daje użytkownikom oraz administratorom pełną elastyczność. Freelancerzy, pracownicy zdalni i całe oddziały mogą być teraz w bardzo prosty sposób zintegrowani i administrowani przez jedną platformę, gwarantującą bezproblemowe drukowanie.


  
 Przegląd funkcjonalności nowej wersji ThinPrint Engine 8.6 Minimize

NextGen V-Layer™ – nowy wymiar drukowania

Opcje końcowe

Wykorzystaj w pełni swoje wielofunkcyjne drukarki używając ThinPrint jako pierwszego rozwiązania na rynku umożliwiającego zszywanie, dziurkowanie, bindowanie, a także drukowanie wielu stron na jednej kartce. Jako pierwsi wspieramy przy tym wszystkich producentów, wszystkie drukarki oraz wszystkie serwery druku.

Print-to-Cloud
Korzystaj z najbardziej innowacyjnego rozwiązania powstałego w wyniku współpracy Cortado wraz z Cloud Printing Alliance. „Drukuj” swoje wydruki do chmury, aby w dowolnym momecie znajdując się poza biurem skorzystać ze smartfona lub tabletu i przenieść dane z wirtualnego pulpitu na papier. 

Print-to-ePaper
Unikaj niepotrzebnych wydruków, wysyłając dokumenty z aplikacji bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne. Zostają one wówczas ściągnięte jako PDF, a Ty masz do nich dostęp w każdej chwili dzięki Cortado Workplace. Oszczędzaj papier i toner oraz ciesz się wygodą „drukowania” bezpośrednio na smartfona lub tablet.

VirtualCopy
Jednym kliknięciem myszy wysyłaj dokument na aż 5 różnych drukarek! Pracownicy mogą wysyłać dokumenty w różne miejsca, do różnych odbiorców, jeszcze bardziej automatyzując pracę, zyskując czas, a co za tym idzie – zmniejszając koszty. Można użyć tej funkcji drukując kontrakt kolorowy dla klienta, cz/b w biurze księgowości, a także zapisać go jako PDF w celach archiwalnych – wszystko naraz!

SpeedCache
Dzięki funkcji szybkiego cache’owania, najszybsze na rynku rozwiązanie staje się jeszcze szybsze. Dzięki zoptymalizowanej komunikacji serwer-klient, wydruki następują szybciej, przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia sieci – oszczędzamy czas oraz koszt dodatkowej przepustowości.

Indywidualne stopnie kompresji
Z kilku opcji predefiniowanych przez administratora dla danej drukarki, użytkownicy mogą indywidualnie wybrać, jaką kompresję będą chcieli zastosować dla konkretnego zadania druku, jak np. wydruk bez obrazów – oszczędzając czas, papier i toner.

Tracking Report Engine
Oprócz ulepszonej szaty graficznej, nowy Tracking Service oferuje także integrację i przejęcie struktury Active Directory, co poprawia jeszcze bardziej przejrzystość drukowania dla poszczególnych grup. Widzimy, gdzie leży źródło kosztów, więc możemy szybko temu zaradzić. Ponadto widać uzyskiwaną rzeczywistą kompresję, dzięki czemu zawsze wiadomo ile oszczędzamy na przepustowości. Jeśli natomiast zachodzi taka potrzeba, do tworzenia raportów możemy użyć zewnętrznych narzędzi.


  
 Drukowanie bez sterowników Minimize

Drukuj z PC, laptopów i urządzeń prze-nośnych bez sterowników. Dzięki użyciu technologii V-Layer™ (nawet na centralnym serwerze druku) możesz oswobodzić pulpity swoich pracowników z natywnych sterowników drukarek.

Kompresja
ThinPrint ogranicza ilość przesyłanych danych nawet o 98%. Odciążając sieć, będziesz mógł cieszyć się szybkimi wydrukami.

Kontrola przepustowości
Kontrola przepustowości łącza zapobiega przekroczeniu przeznaczonej na drukowanie części przepustowości nawet wówczas, gdy wielu pracowników drukuje w tym samym czasie.

Maksimum bezpieczeństwa
ThinPrint szyfruje dane korzystając z SSL/TLS i przesyła je poprzez TCP/IP zapewniając tym samym, że dokumenty drukowane przez WAN pozostają chronione przed wglądem osób trzecich.

AutoConnect
Funkcjonalność AutoConnect zapewnia szybkie i pewne mapowanie drukarek po-przez połączenia RDP czy ICA oraz przy podłączaniu się do wirtualnych pulpitów. Reguły grupowe ułatwiają przy tym zarządzanie.

Drukowanie w zagnieżdżonych sesjach
Korzystasz z udostępnianych aplikacji na swoim wirtualnym pulpicie? Dzięki obsłudze zagnieżdżonych sesji, również w takiej sytuacji masz dostęp do właściwej drukarki bez żadnej dodatkowej konfiguracji.

 


  
 Oprogramowanie ThinPrint dla wydajnego zarządzania drukiem Minimize

ThinPrint Server Engine
ThinPrint Server Engine jest doskonałym wyborem dla centralnych serwerów druku zarówno w sieciach tradycyjnych, zwirtualizowanych, jak i środowiskach SBC. Zyskaj optymalny przesył drukowanych danych oraz wyż-szą stabilność całej infrastruktury.

ThinPrint Application Server Engine

ThinPrint Application Server Engine jest podstawowym elementem we wszystkich środowiskach serwerów terminali/ Citrix. Zrezygnuj z natywnych sterowników drukarek, optymalizując przesył danych, chroniąc przed niepotrzebnym obciążeniem sieci i zachowując całkowite bezpieczeństwo.

ThinPrint RDP Engine
ThinPrint RDP Engine jest skierowany przede wszystkim do użytkowników Microsoft Remote DesktopServices. Pozwala przyłączyć zdalne stanowi-ska pracy i biura domowe do sieci firmowej bez dodatkowych zabiegów związanych z administrowaniem. Pracownicy na tych stanowiskach
uzyskują łatwy dostęp do drukarek lokalnych i sieciowych. Jest to też właściwy wybór dla korzystających z Windows Small Business Server w połączeniu ze zdalnym dostępem aplikacji na serwerach terminalowych.

ThinPrint Desktop Engine
ThinPrint Desktop Engine jest idealnym rozwiązaniem dla freelancerów i pracowników niezależnych, umożliwiając zdalny dostęp poprzez połączenia RDP lub ICA. Korzystając z Windows Small Business Server i zdalnego dostępu do pulpitu, oprogramowanie ThinPrint Desktop Engine
umożliwia szybki i niezawodny wy-druk na każdej, aktualnie dostępnej,drukarce.


  
 ThinPrint ® – wymyślamy drukowanie na nowo Minimize

ThinPrint optymalizuje zarządzanie drukiem w każdym środowisku oraz jest uznany i odznaczony przez wiodących na świecie producentów oprogramowania:

● Citrix certyfikował ThinPrint jako pierwsze na świecie rozwiązanie dotyczące drukowania i odznaczył produkt logiem Citrix Ready
● Wirtualny sterownik drukarki dołączony do komponentu instalowanego po stronie serwera jest podpisany i certyfikowany dla wszystkich aktualnych systemów operacyjnych Microsoft – zarówno desktopowych (Windows XP, Vista, 7), jak i serwerowych (Windows Server 2003, 2008, 2008 R2)
● Podstawowa funkcjonalność technologii ThinPrint jest bezpośrednio zintegrowana (OEM) ze wszystkimi rozwiązaniami VMware wirtualizującymi pulpity – także VMware View
● Uznani partnerzy sprzętowi, włączając producentów drukarek, cienkich klientów i ser-werów druku, już od dłuższego czasu integrują klienta ThinPrint w swoich urządzeniach

 

Źródło: Cortado


  

 

 


 

Kontakt w sprawach handlowych:
CITRIX Access Gateway,
NetScaler, Branch Repeater,
Deepnet, RSA, Cortado

Wojciech Regiewicz
wojciech.regiewicz(at)alterkom.pl
tel. + 48 12 263 01 57

tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71


 Więcej o ThinPrint Minimize


  

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login