Infrastruktura dostepowa3
 Windows Server - Zoptymalizuj zasoby IT w chmurze

W przypadku tworzenia chmur prywatnych, oferowania usług w chmurze lub bezpiecznego łączenia się z chmurą komunikat jest jasny: Twoja organizacja potrzebuje jednolitego, zintegrowanego podejścia, które umożliwi rozwiązanie podstawowych problemów biznesowych i związanych z technologią IT. Potrzebny jest także szeroki zestaw narzędzi, dzięki którym będzie można skorzystać z nowych aplikacji i usług wdrażanych w infrastrukturze lokalnej oraz w środowiskach chmur publicznych. Najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na zaspokojenie tych specyficznych potrze b w celu optymalizacji zasobów IT pod kątem chmury jest zastosowanie systemu Windows Server 2012.

System Windows Server 2012 bazuje na doświadczeniach firmy Microsoft zdobytych podczas tworzenia i obsługi chmur publicznych, które wykorzystano w celu zapewnienia wysoce dynamicznej, dostępnej i ekonomicznej platformy serwerowej do budowy chmur prywatnych. System ten zapewnia przedsiębiorstwom i dostawcom usług hostingowych skalowalne i dynamiczne środowisko umożliwiające współdzielenie udostępnianych zasobów fizycznych przez wielu klientów usług (architektura typu multitenant) oraz odpowiednią dla niego infrastrukturę chmury, która bezpiecznie łączy się z lokalizacjami fizycznymi i umożliwia pracownikom działu IT szybsze i skuteczniejsze reagowanie na potrzeby przedsiębiorstwa.

Cztery filary wartości dodanych systemu Windows Server 2012

1. Umożliwienie wyjścia poza granice wirtualizacji. System Windows Server 2012 zapewnia dynamiczną infrastrukturę w architekturze typu multitenant, która wykracza poza technologię wirtualizacji i stanowi kompletną platformę do tworzenia chmury prywatnej. Wyjście poza wirtualizację pozwala skalować i zabezpieczać aplikacje, tworzyć chmurę bez zbędnych kosztów i bezpieczniej łączyć się z usługami w chmurze.

2. Zapewnienie siły wielu serwerów, przy zachowaniu prostoty obsługi pojedynczego. System Windows Server 2012 jest wyjątkowo ekonomiczny, ponieważ oferuje zintegrowaną, wysoce dostępną i łatwą do zarządzania platformę wieloserwerową.

3. Możliwość korzystania z każdej aplikacji w dowolnej chmurze. System Windows Server 2012 to szeroka, skalowalna i elastyczna platforma serwerowa, która zapewnia użytkownikom elastyczność tworzenia i wdrażania aplikacji i witryn internetowych lokalnie, w chmurze i w środowisku hybrydowym przy użyciu wspólnego zestawu narzędzi i środowisk programistycznych.

4. System pozwala pracować w nowoczesny sposób. Windows Server 2012 otwiera przed działami IT możliwość zaoferowania użytkownikom dostępu do aplikacji i danych z niemal każdego miejsca czy urządzenia i w rozbudowanym środowisku użytkownika. Upraszcza jednocześnie zarządzanie, zapewnia możliwość kontroli i pozwala utrzymać bezpieczeństwo oraz zgodność ze stosowanymi politykami.

Poza wirtualizację

Gdy potrzebna jest elastyczność i skalowalność chmury prywatnej, wdrażanie rozwiązań w zwirtualizowanym środowisku to za mało. Trzeba wyjść poza technologię wirtualizacji i położyć fundament pod kompletną platformę dla chmury prywatnej. System Windows Server 2012 pozwala organizacjom i dostawcom usług hostingowych wyjść poza wirtualizację, oferując:

• większą skalowalność i wydajność dzięki możliwości budowy środowiska o wysokiej gęstości, które można dopasować do działania na optymalnym dla użytkownika poziomie;
• połączenie z usługami w chmurze przy użyciu wspólnej tożsamości i środowisku zarządzania w celu zapewnienia bezpieczniejszej oraz bardziej niezawodnej komunikacji między lokalizacjami fizycznymi;
• kompletną platformę wirtualizacji dostarczającą w pełni izolowane środowisko w architekturze typu multitenant oraz narzędzia gwarantujące realizację umów dotyczących poziomu usług (SLA). Umożliwia ponadto samoobsługą, a także pozwala pobierać opłaty za rzeczywiste użycie na podstawie billingów;

Dzięki systemowi Windows Server 2012 organizacje mogą wdrażać chmury prywatne w elastycznym środowisku IT, które dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Nowe i udoskonalone funkcje zapewniają wysoką wydajność oraz skalowalność, co sprzyja tworzeniu infrastruktury w architekturze typu multitenant, w której zasoby sieciowe, obliczeniowe i pamięci masowej klientów znajdujące się na jednym hoście są od siebie całkowicie izolowane.

System Windows Server 2012 spełnia także wymagania dostawców usług hostingowych, w tym możliwość izolowania klientów i monitorowania wykorzystania zasobów infrastruktury, a także oferuje nowe usługi, pozwalające tworzyć nowe źródła dochodów. Dostarcza również narzędzi pomagających użytkownikom w przejściu ze środowisk lokalnych do hostowanych przy ciągłości świadczenia usług i niezawodności wymaganej przez przedsiębiorstwa różnej wielkości.

►Więcej informacji tutaj


  
 Funkcje systemu Windows Server 2012 Minimize

·   Wirtualizacja serwerów

Platforma sieci Web i aplikacji Windows Server 2012 to olbrzymie możliwości hostowania aplikacji sieci Web lokalnie lub …

Dowiedz się więcej»

·   Obsługa sieci

Windows Server 2012 zapewnia wiele nowych i udoskonalonych funkcji, które pomogą zmniejszyć złożoność sieci i sprawią...

Dowiedz się więcej»

·   Dostęp zdalny

Windows Server 2012 umożliwia różnorodne, dostosowane do konkretnych potrzeb użytkowników lub organizacji, niezwykle sprawne i bezpieczne uzyskiwanie zdalnego dostępu …

 Dowiedz się więcej»

·   Tożsamość i bezpieczeństwo

Windows Server 2012 ułatwia administratorom konfigurowanie i monitorowanie …

Dowiedz się więcej»

·   Pamięć masowa i dostępność

Windows Server 2012 może uprościć zarządzanie równowagą między zapewnieniem właściwej pojemności na żądanie (przy jednoczesnym administrowaniu ogólnymi kosztami operacyjnymi) a kontrolą …

Dowiedz się więcej»

·   Zarządzanie serwerami

Windows Server 2012 oferuje bardzo atrakcyjny współczynnik całkowitych kosztów posiadania (TCO)...

  Dowiedz się więcej»

 

·   Platforma sieci Web i aplikacji

Windows Server 2012 to olbrzymie możliwości
hostowania aplikacji sieci Web lokalnie lub …

Dowiedz się więcej»


    
 Edycje systemu Windows Server 2012 - Przegląd informacji licencyjnych Minimize

Licencjonowanie System Windows Server 2012 zostało bardzo uproszczone. Kierując się opiniami przekazanymi przez klientów i partnerów, ułatwiliśmy wybór odpowiedniej licencji na oprogramowanie Windows Server i zapewniliśmy przedstawione poniżej korzyści.

Prostota

Określenie, która edycja systemu Windows Server jest odpowiednia, stało się niezwykle łatwe. Zależnie od wielkości organizacji i wymagań związanych z wirtualizacją i przetwarzaniem danych w chmurze należy wybrać jedną z czterech edycji Windows Server 2012.

Oszczędność
Każda z edycji oprogramowania Windows Server 2012 stanowi optymalne rozwiązanie kosztowe zapewniające szybki zwrot z inwestycji (ROI). Przykładowo edycja Datacenter z nieograniczonymi prawami do wirtualizacji przynosi korzyści na poziomie budowy rozwiązania chmury oraz zapewnia przewidywalne, obniżone koszty. Edycja Standard obejmuje obecnie te same funkcjonalności klasy korporacyjnej, co Datacenter, różniąc się od tej ostatniej tylko prawami do wirtualizacji środowisk.

Optymalizacja w chmurze
Obecnie przedsiębiorstwa bardzo intensywnie rozpoczęły adopcję rozwiązań hybrydowych dla infrastruktury chmur publicznych i prywatnych. Windows Server 2012 oferuje odpowiednią edycję niezależnie od tego, na którym etapie drogi do wdrożenia platformy chmury znajduje się dana organizacja. Edycja Datacenter przeznaczona jest dla wysoce zwirtualizowanych środowisk chmurowych, Standard - dla środowisk w części zwirtualizowanych zmierzających ku chmurze, a Essentials jest idealna dla połączonego z chmurą publiczną pierwszego serwera w przedsiębiorstwie.

Przegląd edycji

Edycja

Najodpowiedniejsze środowisko wdrożenia

Ogólne porównanie
funkcji

Model licencjonowania

Cena
Open NL (Euro)

 

Datacenter

Wysoce zwirtualizowane środowiska chmur
prywatnych i hybrydowych

Pełna funkcjonalność systemu Windows
Server
z nieograniczoną
liczbą wystąpień wirtualnych

Procesor + CAL*

5470**

Standard

Środowiska
niezwirtualizowane
lub o niskiej gęstości
wirtualizacji

Pełna funkcjonalność
systemu Windows Server
z dwoma wystąpieniami
wirtualnymi

Procesor + CAL*

1004**

Essentials

Środowiska
małych firm

Prostszy interfejs,
wstępnie skonfigurowane
połączenia z
usługami opartymi na chmurze,
brak praw do wirtualizacji

Serwer (ograniczenie do
25 kont
użytkowników)

483**

Foundation

Ekonomiczny serwer
ogólnego przeznaczenia

Funkcjonalność
serwera ogólnego
przeznaczenia
bez praw do
wirtualizacji

Serwer (ograniczenie do
15 kont
użytkowników)

Tylko OEM

 *Licencje CAL muszą posiadać wszystkie urządzenia lub wszyscy użytkownicy uzyskujący dostęp do serwera. Aby otrzymać szczegółowe informacje, przeczytaj dokument Prawa do używania produktów
**Szacunkowa cena detaliczna licencji Open No Level (NL). Więcej informacji o konkretnych cenach można uzyskać kontaktując się z Radosławem Klucznym, radoslaw.kluczny@alterkom.pl

 


    Kontakt w sprawach handlowych:
CITRIX XenDesktop, XenApp
XenServer, NetScaler, Repeater,
Access Gateway, MICROSOFT,
VMware vSphere

Radosław Kluczny
radoslaw.kluczny(at)alterkom.pl
kom. +48 501 134 726

tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71


 Linki Minimize


  

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login