Citrix XenDesktop10
 ThinPrint 11-druk nigdy nie był taki prosty. Minimize

Wysoka dostępność do drukowania


Wiele procesów biznesowych jest wciąż zależne od druku. Eliminacja funkcji klastra serwera druku z systemem Windows Server 2012 oznacza jednak, że ważna ochrona podczas drukowania nie jest już dostępna. ThinPrint 11 łączy ta ochrone z łatwym do wdrożenia rozwiązaniem do druku wysokiej dostępności. Równoważenie obciążenia i przełączania awaryjnego dla serwerów i klientów drukujących zapewnia niezawodne drukowanie w przedsiębiorstwie.
 

Cechy
•    Wysoka dostępność dla drukarek.
 ThinPrint 11 pozwala na grupowanie dwóch lub więcej serwerów. Jeśli jeden z tych serwerów nie jest w stanie świadczyć drukować, wszystkie mapowania drukarki automatycznie przekierowywane są na inny serwer w tej samej grupie.
•    Równoważenie obciążenia serwera:
Użytkownicy są dynamicznie dystrybuowane do różnych ThinPrint serwerów w grupie serwerów wydruku, dzięki czemu wydajność drukowania pozostaje niezmiennie wysokaOprogramowanie dla serwerów: serwery wydruku można umieścić w czasie prowadzenia operacji w trybie konserwacji. Ponieważ obiekty drukarek przez użytkowników są automatycznie przenoszone do innych serwerów, działy IT mogą wykonać konserwację w dowolnym momencie, bez negatywnego wpływu na procesy drukowania.
•    Praca awaryjna i równoważenie obciążenia dla Klientów:
Jeśli klient ThinPrint jest niedostępny, zostanie ona automatycznie zastąpiona przez inną. Klienci ThinPrint o identycznych konfiguracjach mogą zwiększyć osiągane wyniki, uwzględniając rozkład obciążenia po stronie klienta.
 

Zalety
•    Większa niezawodność: bezawaryjną praca w trybie konserwacji dogodna zarówno ze strony serwera jak i klienta umożliwiają niezawodne drukowanie w dowolnym momencie. Nadzorowanie dostępności serwera druku i reagowanie na drukowanie szczegółowych kwestii, ThinPrint zapewnia znacznie większą ochronę przed utratą druku niż jakiekolwiek inne rozwiązanie.
•    Większa wydajność: Podział obciążenia na obu stronach serwerowych i klienckich, wraz z innymi funkcjami. ThinPrint zapewnia maksymalną wydajność druku i wysoką wydajność.
•    Więcej czasu: Unika się drukowania błędów - co oznacza oszczędność czasu zarówno dla użytkowników, jak i administratorów. Skomplikowane ręczne przypisanie które drukarki z którego serwera powinny być odwzorowany, wreszcie się skończył.

Elastyczne drukowanie z ThinPrint Printer Self Service

Dzięki ThinPrint Printer Self Service, pracownicy drukują teraz jeszcze bardziej elastycznie. Pracownicy mogą znaleźć nowo nabyte drukarek, drukarek z niektórymi opcjami drukowania lub drukarek, które zamierzają wykorzystać podczas wizyty w oddziale za pomocą prostego wyszukiwania drukarki. Użytkownicy mogą korzystać z tej nowo zdobytej elastyczności podczas drukowania, podczas gdy administratorzy IT czerpią korzyści ze zmniejszonej liczby żądań pomocy technicznej i obciążenia.

Funkcje
•    Drukarki są łatwo wyszukiwane przez drukarkę nazwę, lokalizację lub funkcję.
•    Użytkownicy mogą definiować swoje domyślne i ulubione drukarki, a także zmiany któregokolwiek z własnymi ustawieniami drukowania.
•    Funkcja naprawa drukarek pomaga użytkownikowi
 

Zalety
•    Intuicyjny w obsłudze dla użytkowników.
•    Łatwy do skonfigurowania dla administratorów IT - prawa użytkownika na serwerach druku są brane pod uwagę.
•    Drukarki mogą być używane w dowolnym miejscu elastycznie i łatwo dodać nowe drukarki.
•    Optymalne wykorzystanie firmowej drukarki i zmniejszona ilość zapytań do Helpdesk

Teraz dostępny ThinPrint 11.   Druk nigdy nie był tak prosty i elastyczny.
Z ThinPrintem 11 osiągniesz wysoką dostępność i niezawodność podczas drukowania.
 

Lepsza wydajność drukowania i łatwiejsze zarządzanie


•    Nawet szybsze drukowanie : Z zakresu optymalizacji wykonanych w backend oraz do komunikacji klient-serwer , prędkość drukowania po raz kolejny znacznie wzrosła , zwłaszcza dla środowisk Citrix i Microsoft RDP i środowiskach, gdzie drukowanie złożonych dokumentów często występuje .
•    Zwiększone AutoConnect : Teraz ThinPrint AutoConnect pamięta również właściwości drukarki i domyślne drukarkami użytkowników oraz adoptuje je do kolejnych sesji. Dodatkowo, nowa wersja pozwala na łatwe pogrupowanie drukarek, co dodatkowo upraszcza ich zadania.
•    Nowe zasady grupy : ThinPrint 11 oferuje teraz jeszcze więcej możliwości łatwego confirguration przez polis grupowych .


    

Kontakt w sprawach handlowych:
CITRIX XenDesktop, XenApp
XenServer, NetScaler, Repeater,
Access Gateway, MICROSOFT,
VMware vSphere

Radosław Kluczny
radoslaw.kluczny(at)alterkom.pl
kom. +48 501 134 726

tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71


 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login