Citrix XenDesktop10
 Altiris Client Management Suite 7 - Boot Camp Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

11070 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
12300 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie Client Management Suite 7 – Boot Camp jest przeznaczone dla profesjonalistów odpowiadających za instalację, konfigurację, utrzymanie i użytkowanie podstawowych rozwiązań w Notification Server. Kurs składa się z wielu modułów treningowych on-line i 5-dniowych zajęć z instruktorem, skupiających się na codziennych zadaniach, które wykonują studenci w celu zarządzania komputerami przy użyciu Client Management Suite (CMS). Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się w jaki sposób używać podstawowych procesów, włączając w to gromadzenie zapasów i dostarczanie oprogramowania oraz w jaki sposób używać raportowania w CMS do monitorowania ich środowiska. Ponadto kurs przedstawia w jaki sposób Deployment Solution 6.9 SP1 może usprawnić rutynowe zadania, takie jak tworzenie nowych komputerów, migrowanie komputerów do nowego systemu operacyjnego oraz przenoszenie użytkowników do nowego systemu operacyjnego lub sprzętu. Uczestnicy nabędą również umiejętności instalacji, konfiguracji i używania Deployment Solution, by wykonywać tego rodzaju operacje zdalnie.

W trakcie zajęć nacisk położony będzie na ćwiczenia laboratoryjne, dlatego uczestnictwo w kursie możliwe jest jedynie po przejściu ok. 18- godzinnych modułów treningowych dostępnych on-line.

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:

 • Instalować i konfigurować podstawowe rozwiązania
 • Instalować plug-ins podstawowych rozwiązań na zarządzanych komputerach
 • Pozyskiwać kompleksowe dane używając Altiris Agent
 • Ustalać harmonogramy, by automatycznie dostarczać pakiety i zadania do komputerów klientów
 • Analizować pozyskane dane używając wcześniej zdefiniowanych raportów
 • Instalować i konfigurować Deployment Solution 6.9 SP1
 • Zarządzać komputerami zdalnie przy użyciu Deployment Console
 • Ustalać i utrzymywać całkowite bezpieczeństwo Deployment System
 • Tworzyć samo-instalujące się pliki obrazów do niekłopotliwego i szybkiego przywracania systemu
 • Tworzyć skrypty i używać i ich do zarządzania komputerami
 • Używać tokenów Altiris do poszerzania i upraszczania zarządzania komputerami
 • Używać Wise Packager do tworzenia pakietów instalacyjnych oprogramowania i wdrażać je przy użyciu Deployment Console.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla partnerów, konsultantów, Symantec Technical Support Engineers i Symantec Engineers.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy kursu posiadali doświadczenie w pracy z Microsoft Windows oraz znajomość koncepcji sieciowych, włączając w to sieci LAN, karty sieciowe, drivery i systemy operacyjne. Oprócz tego studenci powinni znać komponenty sprzętu komputerowego takie jak hub, switch i router. Znajomość VMware może być pomocna, ale nie jest wymagana.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- Symantec Management Platform
- planowanie i projektowanie Notification Server
- Symantec Management Console
- instalacja Altiris Agent
- konfiguracja ustawień agenta Altiris
- zarządzanie zasobami
- zarządzanie witryną
- zarządzanie Organizational Views i Groups
- tworzenie filtrów
- zarządzanie filtrami
- zarządzanie celami
- zarządzanie zadaniami i polityką
- bezpieczeństwo i Resource Scoping
- Software Management Solution
- Patch Management Solution
- Inventory Solution
- Report Wizard
- replikacja pomiędzy Notification Servers
- Notification Server Troubleshooting
- Deployment Solution 6.9 SP1
- the Altiris Automation Process
- Deployment System Agents
- dostarczanie oprogramowania.

Program szkolenia

Client Management Suite 7.0:
Dzień 1: Wprowadzenie do CMS 7

Moduł 1: Symantec Management Platform i wymagania systemowe
Zapoznanie z wymaganiami systemowymi
Podstawy Notification Server
Komponenty Notification Server

Moduł 2: Planowanie i projektowanie Notification Server
Wymagania projektowe
Role administratora
Podejście do administracji

Moduł 3: Symantec Management Console
Przegląd Symantec Management Console
Dostęp do Symantec Management Console
Dostosowywanie Symantec Management Console
Personalizowanie konsoli dla poszczególnych użytkowników

Moduł 4: Instalacja Altiris Agent
Instalacja agenta Altiris
Ustawianie polityk agenta
Raporty agenta
Weryfikacja zasobów komputera przy użyciu Resource Manager
Wykonywanie procesów agenta
Konfigurowanie diagnozy, użyteczności agenta i ustawień rejestrów

Moduł 5: Konfiguracja ustawień agenta
Agent Altiris, jego plug-ins i sub agents oraz ich relacje z Notification Server
Konfiguracja Maintenance Window Settings
Używanie agentów do zarządzania komputerami znajdującymi się poza siecią

Moduł 6: Zarządzanie zasobami
Definiowanie zasobów
Używanie Resource Manager
Odkrywanie zasobów sieciowych
Stosowanie Agent Check-in, Block-out i Throttling
Praca z Unicast i Multicast
Przykłady w jaki sposób Notification Server przeprowadza procesy NSE

Moduł 7: Zarządzanie witryną
Przegląd Site Serverów
Zarządzanie witrynami i podsieciami
Konfiguracja Site Server przy użyciu Site Managera
Task Service
Praca z Package Service

Moduł 8: Zarządzanie Organizational Views i Groups
Definiowanie Organizational Groups
Tworzenie Organizational Views i Groups
Używanie Organizational Views i Organizational Groups do reprezentowania zarządzanego środowiska
Zarządzanie OV i OG

Moduł 9: Tworzenie filtrów i zarządzanie filtrami
Wprowadzenie do filtrów
Praca z wcześniej zdefiniowanymi filtrami
Budowanie nowych filtrów przy użyciu Query Builder
Tworzenie filtrów przy użyciu Raw SQL
Konstruowanie filtrów przy użyciu Exclusions i Inclusions
Stosowanie Filter Resource Membership Update Schedules

Moduł 10: Tworzenie celów i zarządzanie celami
Budowanie celów
Zarządzanie celami
Praca z celami dynamicznymi
Używanie Named Targets
Przeprowadzanie Resource Scoping

Moduł 11: Zarządzanie polityką
Znajomość polityk
Konfigurowanie polityk automatyki dla zarządzanych komputerów
Administrowanie politykami użytkowników
Określanie Policy Trigger

Moduł 12: Zarządzanie zadaniami
Zarządzanie zadaniami
Definiowanie zadań
Planowanie zadań i polityk
Przeglądanie kalendarza w celu zarządzania harmonogramami
Konfigurowanie współdzielonych harmonogramów
Administrowanie agentem przy użyciu Task Server na Notification Server

Moduł 13: Bezpieczeństwo i Resource Scoping
Definiowanie bezpieczeństwa
Testowanie przywilejów
Ustalanie zezwoleń
Resource Scoping
Generowanie raportów Resource Scoping
Zabezpieczanie infrastruktury

Moduł 14: Software Management Solution
Intelligent Software Management
Implementacja Software Management Solution
Konfiguracja Software Management Solution
Używanie Software Delivery
Używanie Quick Delivery
Zarządzanie Software Management Tasks
Dostarczanie pakietów CMS 6.x
Zarządzanie aplikacjami
Przeglądanie raportów

Dzień 2
Moduł 1: Patch Management Solution
Wprowadzenie do Patch Management
Instalacja Patch Management
Biuletyny i aktualizacje
Software Update Agent
Konfiguracja Patch Management
Zadania Patch Management Server
Raporty Patch Management

Moduł 2: Inventory Solution
Instalacja Inventory Solution
Pozyskiwanie Inventory Data
Standalone Inventory Packages
Custom Inventory
Baseline Inventory
Application Metering
Inventory Solution Reports

Moduł 3: Reporting and the Report Wizard
Wyświetlanie raportów
Budowanie zwykłych raportów przy użyciu Report Builder
Wyciąganie rezultatów z raportów
Zapisywanie raportów
Rezultaty raportów i filtry
Przenoszenie raportów

Moduł 4: Replikacja pomiędzy Notification Servers
Podstawy replikacji
Konfiguracja repliklacj
Usuwanie Notification Server

Dzień 3

Moduł 1: Projektowanie i konfigurowanie hierarchii
Wprowadzenie do hierarchii
Ustawianie hierarchii Notification Server
Konfigurowanie Hierarchy Replication Publishing

Moduł 2: Notification Server Troubleshooting
Przeprowadzanie Health Checks
Zarządzanie informacją systemową przy użyciu Log Viewer
Rozwiązywanie problemów z Notification Server

Moduł 3: Deployment Solution 6.9 SP1
Deployment Solution 6.9 SP1
Składniki Deployment Solution

Moduł 4: The Altiris Automation Process
Wprowadzenie do Altiris Automation
Konfigurowanie I zarządzanie PXE Servers
Używanie Boot Disk Creator
Tworzenie Automation Boot Types

Moduł 5: Podstawy Deployment System
Składniki konsoli i jej podstawowe funkcje
Używanie zdalnego sterowania i zdalnych desktopów
Tworzenie i ustalanie harmonogramy zadań i prac
Zarządzanie pracami i komputerami
Używanie filtrów Deployment Console
Dodawanie komputerów do Deployment System
Konfigurowanie bezpieczeństwa Deployment Console
Deployment Solution Program Options

Dzień 4

Moduł 1: Deployment System Agents
Wprowadzenie do Deployment System Agents
Ustawienia Deployment System Agent
Instalacja DAgent and AClient
Deployment Agent Desktop Icon Options
Key-based Authentication
Deployment System Agent for Linux

Moduł 2: Tworzenie i zarządzanie obrazami
Tworzenie Computer Image Files
Altiris ImageExplorer
Używanie Deployment System Conditions
UżywanieInitial Deployment Job
Używanie Ghost tools
Altiris Tokens and Token Replacement
Hardware Independent Imaging
SID Management with Sysprep

Dzień 5

Moduł 1: Dostarczanie oprogramowania
SetupCapture
Wise MSI Editor i Deploying MSI Packages
Zarządzanie warstwami SVS
Migrowanie komputerów przy użyciu PC Transplant
Edytowanie PC Transplant Packages


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login