Citrix XenDesktop10
 PGP Universal Server 3.0 Administration Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

8685 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
9650 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie z administracji PGP Universal Server 3.0 dla PGP Universal Server 3.0 oraz PGP Desktop 10.0 zostało zaprojektowane aby dostarczyć podstawową wiedzę oraz praktyczne ćwiczenia laboratoryjne dotyczące instalacji, zarządzania i rozwiązywania problemów związanych z działaniem PGP Universal Server Management, a także podstawowych produktów klienta. Praktyczne warsztaty zawierają ćwiczenia z zakresu instalacji i konfiguracji produktów PGP Universal Server oraz PGP Desktop, w tym polityk bezpieczeństwa wiadomości, zarządzania użytkownikami i grupami w oparciu o metody lokalne i usługi katalogowe raz polityk zarządzania PGP Desktop, wliczając PGP Whole Disk Encryption.
Szkolenie obejmuje również rozwiązanie problemów z PGP Desktop, w tym problemy z instalacją i rejestracją, PGP Whole Disk Encryption oraz wspólne zasoby plikowe i usługi, które mogą wymagać modyfikacj lub naprawy.
Dodatkowo, podczas szkolenia zostanie omówione wprowadzenie do następujących technologii szyfrujących PGP: Key Management Services, PGP Support Package dla BlackBerry, PGP Mobile, PGP Portale oraz Endpoint Device Control.

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Cel szkolenia

Szkolenie to dostarcza wiedzy z zakresu technologii PGP Universal Server 3.0 i PGP Desktop 10.0. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie:

  • opisać cechy, koncepcje, składniki i terminologie zarówno PGP Universal Server 3.0 jak i PGP Desktop 10.0,
  • instalować i konfigurować PGP Universal Server 3.0 przy użyciu najczęstszych opcji konfiguracyjnych,
  • instalować, zarządzać oraz konfigurować PGP Desktop 10.0,
  • konfigurować oraz administrować PGP Whole Disk Encryption i używać innych funkcji technologii PGP Desktop,
  • konfigurować polityki bezpieczeństwa dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych,
  • tworzyć i modyfikować użytkowników i ich polityki oraz grup przy użyciu metod manualnych i metod katalogowych,
  • tworzyć klastry przy użyciu PGP Universal Server.

Profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za instalację, konfigurację, utrzymanie i rozwiązywanie problemów związanych z PGP Universal Server lub PGP Desktop.

Wymagania wstępne

Rozumienia koncepcji i terminologii związanej z bezpieczeństwem. Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu sprzętu sieciowego i komputerowego. Firma Symantec zaleca dodatkowo, aby uczestnicy kursu posiadali co najmniej jeden rok doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym.

Tematy

Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia, które pozwalają sprawdzić nowe umiejętności w środowisku laboratoryjnym aby następnie móc je wdrożyć w własny środowisku produkcyjnym. Dodatkowo szkolenie zawiera kilka ćwiczeń pomagających stopniowo utrwalać zdobywaną wiedzę.

Program szkolenia

Moduł 1 Definicja kryptografii
Podstawy kryptografii
Szyfr Cezara
Terminologia kryptografii

Moduł 2 Kryptografia klucza publicznego
Podstawy kryptografii klucza publicznego
Podpisy cyfrowe

Moduł 3 Zaufanie i weryfikacja
Hierarchiczny model zaufania
Model sieci zaufania

Moduł 4 Klucze i certyfikaty
Rozmiary kluczy
Właściwości kluczy
Bezpieczeństwo haseł – best practices
Właściwości certyfikatu

Moduł 5 Wprowadzenie do produktu PGP
PGP Universal Server - przegląd
PGP Desktop - przegląd

Moduł 6 PGP File Protection
PGP Command-Line - przegląd
PGP Zip - przegląd
PGP Shredder - przegląd

Moduł 7 PGP Volume Protection
PGP Whole Disk Encryption - przegląd
PGP Virtual Disk - przegląd
PGP NetShare - przegląd

Moduł 8 Messaging Security
PGP Messaging Security przy użyciu PGP Desktop lub PGP Universal Server
Wsparcie PGP dla Blackberries
Wsparcie PGP dla urządzeń mobilnych z systemem Windows

Moduł 9 Instalacja PGP Universal Server
PGP Universal Server - przegląd
Opcje i zadania instalacyjne
PGP Universal Server Setup Assistant
Labolatorium: Instalacja PGP Universal Server oraz używanie Setup Assistant.

Moduł 10 Konserwacja
Monitorowanie serwera i logów
Aktualizacje, kopie zapasowe i przywracanie danych
Labolatorium Konfiguracja aktualizacji i wykonywanie kopii zapasowych.

Moduł 11 Konsumenci i grupy
Definicja użytkownika PGP
Grupy konsumenckie
Wprowadzenie do polityk konsumenckich
Jak użytkownicy, grupy i polityki działają razem?
Labolatorium: Tworzenie niestandardowych polityk i grupy oraz ręczne dodawanie użytkowników.

Moduł 12 Klucze administracyjne
Przegląd zaufania i weryfikacji
Klucz organizacji
Certyfikat organizacji
Konfiguracja i wykorzystanie dodatkowych kluczy deszyfrujących
Dodatkowe certyfikaty zaufania stosowane w PGP Universal Server
Labolatorium: Dowiedz się, jak dodać ADK, oraz zmienić certyfikat SSL na serwerze PGP Universal Server.

Moduł 13 Server Messaging
Tryb nauki
Głębokie spojrzenie na konfigurację Mail Proxy
Opis serwera poczty typowych konfiguracji

Moduł 14 Domyślne polityki dla poczty elektronicznej
Definicje łańcuchów polityk i ich zasad
Zasady, akcje, oraz klucze wyszukiwań
Domyślne polityki dla poczty elektronicznej
Zasady specjalne
Labolatorium: Wysyłanie wiadomości. Ocena logów wiadomości w celu określenia ich zachowań.

Moduł 15 Ustawienia polityk poczty elektronicznej
Dodawanie własnych łańcuchów przepływu poczty elektronicznej
Przegląd różnych typów polityk łańcuchów
Omówienie i szczegółowa demonstracja dodawania reguł
Działanie wiadomości specjalnych i słowników
Labolatorium: Tworzenie i stosowanie własnych zasad i reguł dla poczty elektronicznej.

Moduł 16 Key Not Found
Problemy, które wymagają polityk typu Key Not Foun
Wprowadzenie do konfiguracji Key Not Found

Moduł 17 Web Messenger
Pojęcie Web Messenger
Opis funkcjonalności
Demonstracja tworzenia skrzynki odbiorczej użytkownika końcowego
Administracja skrzynką odbiorczą i usługami
Replikacja i tworzenie kopii zapasowej skrzynki odbiorczej
Ustawienia szablonów
Labolatorium: Tworzenie i personalizacja skrzynki odbiorczej Web Messenger.

Moduł 18 Inne opcje zewnętrzne
Katalogi kluczy publicznych PGP
Smart Trailer – przegląd i omówienie
PGP Desktop / S/MIME – przegląd i omówienie
Opcje Regular Email dla Web Messenger
PGP Universal Satellite – przegląd i omówienie
Oświadczenia i potwierdzenie dostarczania przy pomocy PDF Messenger
Jak funkcjonują polityki Out of Mail Stream Consumer
Labolatorium: Konfigurowanie i użytkowanie PDF Messenger.

Moduł 19 Synchronizacja katalogów
Wprowadzenie do synchronizacji katalogów
LDAP – przegląd i omówienie
Jak serwer wykorzystuje katalog w celu dodania i przypisania użytkowników do grup
Konfiguracja PGP Universal Server Directory Synchronization
Labolatorium: Włączanie synchronizacji katalogów oraz konfiguracja własnych atrybutów celu organizacji użytkowników.

Moduł 20 Klucze
Zarządzane konfiguracją kluczy
Tryby kluczy
Podklucze
Karty typu Smart
Wprowadzenie do usługi zarządzania kluczami

Moduł 21 Instalacja PGP Desktop
Wymagania systemowe
Kompatybilność z Citrix i TS
Pobieranie instalatora PGP Desktop
Modyfikacja zainstalowanych komponentów
Labolatorium: Pobieranie, personalizacja oraz instalacja PGP Desktop .

Moduł 22 Rejestracja
Definicja rejestracji
Przegląd typów rejestracja dla E-mail, LDAP, oraz Silent
Labolatorium: Rejestracja klienta PGP Desktop.

Moduł 23 Ogólne Polityki PGP Desktop
Opcje General Card w ustawieniach polityk PGP Desktop
Licencjonowanie klientów PGP Desktop
Aktualizacja ustawień i zarządzanie instalacją
Labolatorium: Zmiana niektórych ustawień i aktualizacja polityk.

Moduł 24 Wiadomości PGP Desktop
Jak PGP Desktop wpływa na infrastrukturę komunikacyjną?
Opcje Messaging Card w ustawieniach polityk PGP Desktop
Szyfrowania MAPI, przypisywanie znaków kontrolnych oraz przetwarzanie danych w trybie „offline”
Labolatorium: Korzystanie z funkcji wiadomości PGP Desktop, wliczając znaki MAPI.

Moduł 25 Podstawy PGP Whole Disk Encryption
PGP Whole Disk Encryption dla Windows oraz Mac OS X - przegląd
Wymagania systemowe oraz informacje dodatkowe na temat PGP Whole Disk Encryption

Moduł 26 Administracja PGP Whole Disk Encryption
Narzędzie wiersza poleceń pgpwde
Błędy logowania i raportowanie
Grupa WDE-ADMIN dla administracji dużymi środowiskami
PGP Whole Disk Encryption w ustawieniach polityk PGP Desktop, z uwzględnieniem metod autentykacji oraz uprawnień użytkowników
Mac OS X wyjątki i różnice
Labolatorium: Szyfrowanie dysku za pomocą PGP Whole Disk Encryption.

Moduł 27 PGP Whole Disk Encryption Recovery
Potencjalne problemy z szyfrowaniem dysków twardych
Korzystanie z Whole Disk Recovery Token dla zapomnianych haseł
Pokaz Local Self Recovery
Bootg ISO Recovery
Wsparcie od Lenovo dla odzyskiwania partycji
Korzystanie z technologii odzyskiwania Intel AMT
Korzystanie z Windows PE w celu ułatwienia odtworzenia dysku
Korzystanie z dodatkowych klucz deszyfrujący do odszyfrowania dysków twardych
Labolatorium: Korzystanie z PGP Whole Disk Recovery Token w celu uwierzytelniania BootGuard.

Moduł 28 PGP Whole Disk Encryption dla systemu Linux
PGP Whole Disk Encryption dla Linux – wymagania i restrykcje
Instalowanie i werbowanie klienta PGP Whole Disk Encryption
Różnice i często zadawane pytania dotyczące klienta PGP Whole Disk Encryption dla systemu Linux

Moduł 29 PGP NetShare
Definiowanie PGP NetShare
Tworzenie zaszyfrowanych folderów
Konfiguracja opcji polityk PGP Universal Server Consumer dla NetShare, w tym zautomatyzowane tworzenie folderów oraz ochrona plików aplikacyjnych
Kliencie funkcje administracyjne dla PGP NetShare
Pozostałe informacje dotyczące zgodności i funkcji PGP NetShare
Integracja PGP NetShare z Active Directory – przykład zastosowania

Moduł 30 Pozostałe narzędzia PGP Desktop
Ochrona plików i folderów przy użyciu PGP Zip
Bezpieczne usuwanie informacji przy użyciu PGP Shredder oraz funkcje Shred Free Space
PGP Virtual Disk – bezpieczne dyski
Przypadki użycia i definicje PGP Portable

Moduł 31 Klastrowanie
Jak działa PGP Universal Server Clustering?
Korzystanie z DMZ Clustering Zone
Awaryjna praca klastra
Web Messenger dla replikacji skrzynki odbiorczej
Demonstracja konfiguracji klastra

Moduł 32 Narzędzia wsparcia PGP
Wprowadzenie do PGP Support Knowledgebase
Dokumenty referencyjne
Korzystanie z dokumentacji produktu

Moduł 33 Komendy oraz usługi PGP Desktop
Ogólne usługi PGP Desktop
Polityki, preferencji, dziennik i inne lokalizacje plików
Debugowanie logów PGP Desktop
Labolatorium: Eksperyment z plikami i usługami PGP Desktop

Moduł 34 Problemy z instalacją i rejestracją PGP Desktop
Co jeśli instalacja się nie powiedzie?
Co jeśli PGP Desktop nie rejestruje się?
Powiadomienia o błędach w rejestracji
Problemy uwierzytelnień
Labolatorium: rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem klienta PGP Desktop.

Moduł 35 PGP Whole Disk Encryption
Boot rekord oraz rejestr informacji użytkownika
Co jeśli PGP Whole Disk Encryption nie uruchamia się?
Korzystanie z ratunkowego ISO oraz Windows PE
Problemy z uwierzytelnianiem
Polityki i problemy z single-sign-on
Błędy dysków
Rejestrowanie problemów
Labolatorium: Rozwiązanie problemów związanych z PGP Whole Disk Encryption

Moduł 36 Przegląd PGP Universal Server
Architektura i usługi serwera
Narzędzia VMWare
Zindywidualizowane raporty
Lokalizacja plików i folderów
Logi rozszerzone, w tym informacje o debugowaniu
Labolatorium: Konfigurowanie połączenia SSH.

Moduł 37 Instalacja PGP Universal Server
Elementy konstrukcyjne serwera
Rozwiązywanie problemów z instalacją
Błędy dysku instalacyjnego
Problemy z licencjonowaniem

Moduł 38 Rozwiązywanie problemów z PGP Universal Server
Błędy kluczy
Co jeśli serwer nie funkcjonuje poprawnie?

Moduł 39 PGP Universal Server Messaging
Co jeśli wiadomości nie są szyfrowane?
Kolejkowanie poczty elektronicznej
Open relay
Konfigurowane tras dla wiadomości elektronicznych
Wygasające certyfikaty

Moduł 40 Web Messenger
Web Messenger – problemy logowania
Web Messenger – problemy dostaracznia
Problemy z certyfikatami

Moduł 41 Klastrowanie
Architektura
Typowe problemy

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login