Citrix XenDesktop10
 Symantec Endpoint Protection 12.1: Administration Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

7920 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
8800 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie Symantec Endpoint Protection 12.1: Administration jest przeznaczone dla administratorów sieci, bezpieczeństwa i systemów. W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się jak instalować i konfigurować rozwiązania w zakresie tworzenia i wdrażania firewall klienta, zabezpieczania przed intruzami, tworzeniem polityk zabezpieczających przed wirusami, hakerami oraz spamem. Szkolenie to zapewnia wiedzę z zakresu projektowania, instalacji, konfiguracji i zarządzania oprogramowanie Symantec Endpoint Protection 12.1.

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • opisać produkty Symantec Endpoint Protection, ich komponenty, zależności między produktami i hierarchię systemu
 • instalować i konfigurować Symantec Endpoint Protection i komponenty
 • wdrażać klientów Symantec Endpoint Protection
 • zarządzać interfejsem użytkownika
 • zarządzać aktualizacjami produktu
 • tworzyć środowisko Symantec Endpoint Protection
 • tworzyć i zarządzać politykami antywirusowymi
 • zarządzać SONAR Proactive Threat Scans
 • konfigurować firewall i zasady zabezpieczania przed intruzami
 • konfigurować i zarządzać rozwiązaniami replikacji oraz balancingu
 • monitorować i zajmować się środowiskiem Symantec Endpoint Protection
 • przystosowywać ochronę sieci do zagrożeń

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla managerów sieci, resellerów, administratorów systemów, administratorów bezpieczeństwa, konsultantów odpowiedzialnych za instalowanie, konfigurowanie i zarządzanie oprogramowaniem Symantec Endpoint Protection w różnych środowiskach sieciowych, profesjonalistów odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów związanych z Symantec Endpoint Protection.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy mieli wiedzę w zakresie zaawansowanej terminologii związanej z obsługą komputera, włączając w to TCP/IP, pojęcia związane z Internetem, oraz administrowaniem systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2000/XP/2003.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

Wprowadzenie do szkolenia

Moduł 2: Symantec Endpoint Protection
Dlaczego używać Symantec Endpoint Protection?
Technologia SEP
Usługi SEP
Komponenty SEP
Zasady i koncepcje SEP
Poziomy produktu SEP
Kluczowe czynniki projektu

Moduł 3: Instalacja Symantec Endpoint Protection
Identyfikowanie wymagań sprzętowych i software’owych
Przygotowywanie serwerów i klientów
Instalowanie managera Symantec Endpoint Protection
Opis migracji i kompatybilności Symantec Endpoint Protection

Moduł 4: Konfiguracja Symantec Endpoint Protection
Omówienie SEPM i komunikacji konsoli
Uruchamianie i nawigacja w SEPM
Omówienie typów polityki i komponentów
Autentykacja konsoli
Licencjonowanie środowiska SEP

Moduł 5: Wdrażanie klientów
Wybieranie metody instalacji klienta oraz wymagania
Przygotowanie do instalacji klienta
Instalowanie klientów
Skanowanie klientów
Zarządzanie środowiskiem użytkownika
Upgrade klientów Symantec Endpoint Protection

Moduł 6: Zarządzanie klientami i politykami
Opis komunikacji klientów i SEPM
Administrowanie klientami
Konfigurowanie grup
Konfigurowanie lokalizacji
Integracja Active Directory z SEP 12.1
Tryby konfigurowania klientów

Moduł 7: Konfigurowanie zawartości Update’ów
Przeglądanie LiveUpdate
Konfigurowanie SEPM dla LiveUpdate
Konfigurowanie ustawień LiveUpdate oraz polityk
Konfigurowanie wielu grup dostawców updatów (GPUs)
Dodawanie lub modyfikacja ustawień w wewnętrznym serwerze LiveUpdate
Ręczne updatowanie definicji wirusów

Moduł 8: Tworzenie środowiska Symantec Endpoint Protection
Omówienie architektury i zmiany rozmiaru
Projektowane architektury
Określanie proporcji klienta do SEPM
Metody dystrybucji zawartości
SEPM i zmiana rozmiaru bazy danych
Finalizowanie wdrożenia

Moduł 9: Produkty Antivirus, Insight oraz SONAR
Ochrona antywirusowa i antyspawerowa
Zagadnienia: Reputation, Insight
Definiowanie skanowania określonego przez administratora
Auto-ochrona
Pobieranie Insight
SONAR
Polityki ochrony przed wirusami

Moduł 10: Konfigurowanie polityk antywirus i antyspyware
Konfigurowanie skanowania określonego przez administratora
Konfigurowanie auto-ochrony
Konfiguracja pobierania Insight
Konfiguracja SONAR
Konfiguracja TrueScan
Konfiguracja skanowania poczty
Konfiguracja opcji zaawansowanych
Konfiguracja Quarantine
Monitorowanie zeskanowanych klientów

Moduł 11: Zarządzanie politykami wyjątków
Wyjątki i wykluczenia
Konfigurowanie polityk wyjątków

Moduł 12: Wprowadzenie do Network Threat Protection i Application and Device Control
Podstawy Network Threat Protection
Komponenty Network Threat Protection
Firewall
Przeciwdziałanie intruzom
Kontrola aplikacji i urządzeń

Moduł 13: Konfigurowanie polityki firewall
Przegląd polityk firewalli
Definiowanie komponentów roli
Modyfikowanie komponentów firewalli
Konfigurowanie filtru ruchu przy pomocy wbudowanych roli
Konfigurowanie innych roli wbudowanych
Konfigurowanie ochrony procedur podstępów
Integracja z Windows

Moduł 14: Zarządzanie zapobiegania włamaniom polityk
Jak IPS może być używany bez zapory
Konfigurowanie zapobiegania włamaniom
Raportowanie i powiadomienia
Zarządzanie niestandardowe podpisów

Moduł 15: Zarządzanie aplikacjami i zasadami kontroli urządzeń
Definiowanie kontroli aplikacji
Modyfikacja zasad polityki
Definiowanie ustawień urządzenia sterującego

Moduł 16: Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi, kontrola aplikacji i urządzeń
Zarządzanie lokalizacjami
Zarządzanie składnikami polityki
Konfigurowanie aplikacji
Konfigurowanie blokowania systemu

Moduł 17: Wirtualizacja
Przegląd narzędzi do wirtualizacji
Konfigurowanie wirtualnych obrazów z wyjątkiem
Konfiguracja współużytkowanej pamięci podręcznej

Moduł 18: Konfiguracja replikacji, przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia
Omówienie replikacji między serwerami
Konfigurowanie replikacji
Omówienie równoważenia obciążenia i przełączania awaryjnego
Konfigurowanie list serwera zarządzania
Zarządzanie i rozwiązywania problemów przełączania awaryjnego i równoważenia obciążenia

Moduł 19: Używanie serwera i zarządzanie bazą danych
Zarządzanie SEPM serwerów
Utrzymanie bezpieczeństwa serwera
Komunikacja z innymi serwerami
Zarządzanie administratorami
Zarządzanie bazą danych
Techniki odzyskiwania danych po awarii

Moduł 20: Zaawansowane monitorowanie i raportowanie
Monitorowanie strony Home and Monitors
Analiza i zarządzanie logami
Konfigurowanie i wyświetlanie powiadomień
Tworzenie i przeglądu sprawozdań
Wprowadzenie do IT Analytics

Moduł 21: Interfejs SEPM z Protection Center 2.0
Dlaczego SPC 2.0
SPC 1.0 i 2.0 na wysokim szczeblu - różnice
Typy integracji
Architektura
Instalacja i konfiguracja
Wdrożenie rozważania
Korzystanie Symantec Protection Center 2.0
Rozwiązywanie problemów

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 250-315 Administration of Symantec Endpoint Protection 12.1, który powiązany jest z certyfikacją Symantec Certified Specialist.

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login