Infrastruktura dostepowa3
 Symantec High Availability Fundamentals with Veritas Storage Foundation 5.1 and Veritas Cluster Server 5.1 for Solaris Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

7920 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
8800 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie Symantec High Availability Fundamentals prezentuje jak zarządzać pamięcią w środowisku wysokiej dostępności, zarządzać klastrem oraz stosować w praktyce podstawową administrację systemu plików. Ten pięciodniowy kurs, z praktycznymi ćwiczeniami, prowadzony przez instruktora, przedstawia jak używać technologię wysokiej dostępności Veritas, aby sprostać celom dostępności danych poprzez wdrażanie Veritas Cluster Server™ i Veritas Storage Foundation™, które obejmują Veritas Volume Manager™ i Veritas File System™.

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:

  • instalować i konfigurować Veritas Storage Foundation High Availability
  • konfigurować i zarządzać dyskami, grupami dysków i woluminami przy użyciu Veritas Volume Manager
  • przeprowadzać w trybie online administrację systemu plików przy użyciu narzędzi i poleceń Veritas File System
  • identyfikować typy awarii dysków i naprawiać je
  • zarządzać usługami klastra poprzez Veritas Cluster Server oraz stosować techniki rozwiązywania problemów
  • opisać łączność danych, identyfikować błędy i konfigurować zachowania failover’u .

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów systemu UNIX lub sieci, inżynierów systemowych, personelu wsparcia technicznego, pracowników działu integracji/rozwoju, którzy są odpowiedzialni za instalację, działanie lub integrację Veritas Storage Foundation i Veritas Cluster Server.

Wymagania wstępne

Wiedza o administracji systemem UNIX.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- obiekty Volume Manager Storage
- poziomy Volume Manager RAID
- instalacja VxVM
- instalacja i uruchamianie VEA
- zarządzanie serwerem VEA
- zarządzanie dyskami i grupami dysków
- tworzenie i konfigurowanie woluminów
- administrowanie systemami plików
- koncepcje wysokiej dostępności
- tworzenie bloków VCS
- przygotowywanie lokalizacji do wdrożenia VCS
- instalacja VCS
- metody konfigurowania VCS
- przygotowywanie usług do wdrożenia w środowisku wysokodostępnym
- konfigurowanie w trybie online i offline
- współdzielenie interfejsów sieciowych
- konfigurowanie reakcji VCS na błędy zasobów
- komunikacja w klastrze
- mechanizm I/O Fencing.

Program szkolenia

CZĘŚĆ 1: VERITAS Storage Foundation 5.1 for UNIX: Install and Configure

Moduł 1: Obiekty wirtualne
Fizyczna pamięć danych
Wirtualna pamięć danych
Obiekty Volume Manager Storage
Poziomy Volume Manager RAID

Moduł 2: Instalacja i interfejsy
Przygotowanie do instalacji Storage Foundation
Instalacja Storage Foundation
Zasoby Storage Foundation
Interfejsy użytkownika
Zarządzanie oprogramowaniem VEA

Moduł 3: Tworzenie woluminów i systemów plików
Przygotowanie dysków i grup dysków do tworzenia woluminów
Tworzenie woluminów
Dodawanie systemu plików do woluminu
Wyświetlanie informacji o dyskach i grupach dysków
Wyświetlanie informacji o konfiguracji woluminu
Usuwanie woluminów, dysków i grup dysków

Moduł 4: Praca z woluminami z różnymi rozmieszczeniami
Rozmieszczenie woluminów
Tworzenie woluminów o różnym rozmieszczeniu
Tworzenie warstwowego woluminu
Alokowanie zasobów pamięci do woluminów

Moduł 5: Zmiany konfiguracji
Administrowanie kopiami woluminów
Zmiana rozmiaru woluminu i systemu plików
Przenoszenie danych pomiędzy systemami
Zmiana nazw dysków i grup dysków
Zarządzanie wersjami i formatami grup dysków

Moduł 6: Administrowanie systemami plików
Korzyści z używania Veritas File System
Używanie komend systemu plików
Logowanie się do VxFS
Kontrolowanie fragmentacji systemu plików
Używanie thin provisioning

Moduł 7: Rozwiązywanie problemów ze sprzętem
Jak VxVM interpretuje błędy w sprzęcie
Odzyskiwanie wyłączonych grup dysków
Rozwiązywanie błędów dysków
Zarządzanie aktywną relokacją z poziomu hosta

CZĘŚĆ 2: VERITAS Cluster Server 5.1 for UNIX: Install and Configure

Moduł 1: Koncepcje wysokiej dostępności
Koncepcje wysokiej dostępności
Koncepcje grupowania
Usługi aplikacji wysokiej dostępności
Wymagania wstępne klastrowania

Moduł 2: Tworzenie bloków VCS
Terminologia VCS
Komunikacja w klastrze
Architektura VCS

Moduł 3: Przygotowywanie lokalizacji do wdrożenia VCS
Wymagania sprzętowe i rekomendacje
Wymagania związane z oprogramowaniem i rekomendacje
Przygotowywanie instalacji
Przygotowywanie do upgrade’u

Moduł 4: Instalowanie VCS
Używanie VERITAS Product Installer
Pliki konfiguracyjne VCS
Inne aspekty instalacji

Moduł 5: Przygotowywanie czynności VCS
Narzędzia i czynności VCS
Zarządzanie aplikacjami w środowisku klastrowym
Zarządzanie zasobami w środowisku klastrowym
Używanie symulatora VCS

Moduł 6: Metody konfigurowania VCS
Uruchamianie i zatrzymywanie VCS
Przegląd metod konfiguracji
Konfiguracja typu online
Konfiguracja typu offline
Kontrolowanie dostępu do VCS

Moduł 7: Przygotowywanie usług do wdrożenia w środowisku wysokodostępnym
Przygotowywanie aplikacji do VCS
Testowanie usług aplikacji
Zatrzymywanie i migrowanie usług aplikacji
Zbieranie informacji o konfiguracji

Moduł 8. Konfigurowanie w trybie online
Konfigurowanie grup usług w trybie online
Dodawanie zasobów
Rozwiązywanie błędów konfiguracyjnych
Testowanie grup usług

Moduł 9. Konfigurowanie w trybie offline
Procedury konfiguracji offline
Rozwiązywanie problemów konfiguracji w trybie offline
Testowanie grup usług

Moduł 10: Konfigurowanie powiadamiania
Wprowadzenie do powiadamiania
Konfigurowanie powiadamiania
Używanie wyzwalaczy do powiadomień

Moduł 11: Konfigurowanie reakcji VCS na błędy zasobów
Odpowiedzi VCS na błędy zasobów
Określanie czasu failover
Kontrolowanie zachowania błędu
Odzyskiwanie z błędów zasobów
Powiadamianie o błędach i obsługa zdarzeń

Moduł 13: Komunikacja w klastrze
Wprowadzenie do komunikacji
Węzły klastra
Konfigurowanie sieci komunikacyjnej w klastrze
Łączenie węzłów klastra
Zmiana konfiguracji sieci komunikacyjnej

Moduł 14: Awarie systemu i komunikacji
Zapewnianie integralności danych
Błędy sieci komunikacyjnej w klastrze

Moduł 15: Mechanizm I/O Fencing
Wymagania do ochrony danych
Koncepcja i komponenty mechanizmu I/O Fencing
Działanie mechanizmu I/O Fencing
Wdrażanie mechanizmu I/O Fencing
Konfigurowanie mechanizmu I/O Fencing

Moduł 16: Rozwiązywanie problemów
Monitorowanie VCS
Przewodnik po kwestiach rozwiązywania problemów
Archiwizowanie plików związanych z VCS

Szkolenia związane z kursem

Veritas Cluster Server 5.1 for Solaris
Veritas Storage Foundation 5.1 for Solaris

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login