Infrastruktura dostepowa3
 Symantec NetBackup 7.5 Administration Minimize

Terminy i miejsce:

10-14 marca - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A
9-13 czerwca - Kraków, ul. Jasnogórska 23

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

5 dni

Cena:

8685 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
9650 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie dostarcza specjalistom w dziedzinie IT wiedzę w zakresie oprogramowania Symantec NetBackup 7.5. Obejmuje ogólne zasady używania NetBackup do rozwijania i wdrażania strategii zarządzania pamięcią masową, włączając:

 • Instalację i konfigurację NetBackup 7.5
 • Zarządzanie NetBackup przy użyciu interfejsów graficznych, komend oraz skryptów
 • Dostarczanie ochrony usług oraz ich odzyskiwanie.
 • Korzystanie z Activity Monitor, raportów NetBackup i OpsCenter do monitorowania aktywności NetBackup

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:

 • Określić wymagania w zakresie kopii zapasowych we współczesnych środowiskach IT
 • Opisać funkcje klientów oraz serwerów: master, media, EMM
 • Określić architekturę produktu NetBackup.
 • Określić wspólną terminologię używaną w produkcie NetBackup
 • Opisać jak NetBackup zabezpiecza i odtwarza dane
 • Identyfikować opcje i agentów NBU
 • Instalować i weryfikować NetBackup
 • Używać konsoli administracyjnej NBU oraz OpsCenter
 • Opisywać różne typy urządzeń używanych w środowisku NBU
 • Konfigurować urządzenia taśmowe, pule wolumenów oraz inwentaryzować roboty
 • Konfigurować podstawowe dyski pamięci masowej i pule AdvancedDisk
 • Konfigurować polityki i ich harmonogramy
 • Wykonywać ręczne kopie zapasowe
 • Przywracać pliki przy użyciu interfejsu BAR i OpsCenter
 • Monitorować kopie zapasowe NetBackup oraz przywracanie danych
 • Rozwiązywać podstawowe problemy i monitorować procesy NBU
 • Opisywać różne metody tworzenia duplikatów obrazów kopii zapasowych
 • Konfigurować Storage Lifecycle Policies (SLPs) i inicjować kopie zapasowe przy ich użyciu
 • Tworzyć kopie zapasowe i przywracać katalogi NetBackup
 • Monitorować NetBackup przy użyciu NetBackup Activity Monitor, raportów NetBackup i OpsCenter
 • Konfigurować i zarządzać pulami dyskowymi
 • Konfigurować wielostrumieniowość danych, multipleksowanie, kopie syntetyczne oraz punkty kontrolne
 • Identyfikować wymagania dotyczące tworzenia kopii zapasowych aplikacji, baz danych oraz maszyn wirtualnych
 • Identyfikować zasoby dostępne do rozwiązywania problemów NetBackup
 • Używać narzędzia nbcplogs oraz nbsu w celu zbierania danych diagnostycznych

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów systemów, inżynierów systemowych, personelu wsparcia technicznego, personelu integracji systemu, osób, które są odpowiedzialne za instalowanie, konfiguracje, projektowanie, wykonywanie optymalizacji, monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z NetBackup.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy kursu posiadali umiejętności w zakresie administrowania i konfiguracji platformami, które są uwzględnione w kursie.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do NetBackup
Wprowadznie do ochrony danych
Środowisko NetBackup
Koncepcje NetBackup
Opcje i agenci NetBackup

Moduł 2: Instalowanie NetBackup
Przygotowanie do instalacji i konfiguracji NetBackup
Używanie narzędzia przed instalacyjnego
Instalowanie środowiska NetBackup
Instalowanie klienta NetBackup
Weryfikowanie instalacji NetBackup

Moduł 3: Używanie interfejsu administracyjnego NetBackup
Konsola Administracyjna NetBackup
NetBackup OpsCenter

Moduł 4: Konfigurowanie urządzeń taśmowych oraz mediów
Koncepcja urządzeń pamięci masowych w środowisku NetBackup
Konfigurowanie urządzeń taśmowych
Konfigurowanie mediów
Weryfikowanie konfiguracji

Moduł 5: Konfigurowanie urządzeń dyskowych
Konfigurowanie dysków podstawowych
Konfigurowanie dysków zaawansowanych
Weryfikowanie konfiguracji
Dodatkowe koncepcje związane z urządzeniami pamięci masowych

Moduł 6: Konfigurowanie NetBackup dla kopii zapasowych systemów plików
Wprowadzenie do polityk kopii zapasowych
Konfigurowanie polityk dla systemów plików

Moduł 7: Wykonywanie kopii zapasowych systemów plików
Ręczne wyzwalanie procesów kopii
Wykonywanie odtworzeń systemów plików
Najczęściej spotykane problemy

Moduł 8: Ochrona obrazów kopii zapasowych
Koncepcja duplikacji i duplikatów
Używanie polityk "Storage Lifecycle Policies"
Wprowadzenie do automatycznej replikacji (Auto Image Replication)
Wprowadzenie do NetBackup Vault

Moduł 9: Monitorowanie środowiska NetBackup
Monitorowanie zadań
Monitorowanie aktywności aplikacji NetBackup
Monitorowanie zadań NetBackup
Monitorowanie zdrowia systemu NetBackup

Moduł 10: Zarządzanie i optymalizacja urządzeń taśmowych
Zarządzanie robotami i napędami
Zarządzanie współdzielonymi urządzeniami
Monitorowanie mediów i ich stanów
Zarządzanie użyciem mediów
Najczęściej spotykane problemy

Moduł 11: Zarządzanie i optymalizacja urządzeń dyskowych
Porównanie funkcji urządzeń dyskowych
Zarządzanie dyskami podstawowymi oraz DSSU
Zarządzenie dyskami zaawansowanymi i pulami dysków
Najczęściej spotykane problemy

Moduł 12: Optymalizacja ochrony systemów plików
Koncepcja ochrony systemów plików
Używanie kopii przyrostowych
Wprowadzenie do kopii migawkowych - snapshot'ów
Używanie wielostrumieniowości -Multple Data Streams
Optymalizowanie urządzeń taśmowych przy użyciu Multiplex'ingu
Używanie kopii syntetycznych
Używanie opcji "FlashBackup"

Moduł 13: Wprowadzenie do ochrony firmy
Koncepcja ochrony aplikacji
Koncepcja ochrony baz danych
Koncepcja ochrony środowisk wirtualnych

Moduł 14: Praca ze wsparciem technicznym
Pomocne zasoby
Procesy, usługi i demony NetBackup
Używanie narzędzia nbcplogs
Konfigurowanie poziomów logów NetBackup

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login