Infrastruktura dostepowa3
 Symantec NetBackup 7.5: Maintain and Troubleshoot Minimize

Terminy i miejsce:

23 - 25 kwietnia - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

3 dni

Cena:

5985 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
6650 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie Symantec NetBackup 7.5: Maintain i Trubleshoot dostarcza specjalistom w dziedzinie IT wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowania Symantec NetBackup 7.0. Szkolenie obejmuje główne narzędzia do wykrywania błędów i przedstawia sposoby rozwiązywania problemów. Podczas szkolenia uczestnicy poznają funkcje kluczowych procesów NetBackup oraz dowiedzą się w jaki sposób uruchamiać, przeglądać i zarządzać logami. Ponadto studenci przećwiczą rozwiązywanie problemów związanych z bazą danych NetBackup, urządzeniami, mediami, dyskami, deduplikacją, usługami sieciowymi i wydajnością.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:

 • Wykrywać problemy przy użyciu narzędzi takich jak raporty NetBackup, NBSU i komendy administracyjne
 • Rozwiązywać problemy
 • Rozumieć funkcje usług, procesów, które kierują operacjami NetBackup
 • Wykonywać kopie zapasowe, odzyskiwać i naprawiać problemy związane z bazami NBDB
 • Szybko i dokładnie lokalizować przyczyny błędów kopii zapasowych
 • Naprawiać różnorodne problemy związane z mediami, dyskami, deduplikacjami i komunikacją
 • Lokalizować problemy wydajnościowe
 • Uaktywniać i używać różnych rodzajów logów do rozwiązywania problemów
 • Wykonywać kopie zapasowe i odzyskiwać dane z większą skutecznością i wydajnością
 • Naprawiać problemy związane z różnorodnymi zagadnieniami takimi jak OpsCenter i Storage Lifecycle Policies (SLP).

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów systemów, inżynierów systemowych, personelu wsparcia technicznego, personelu integracji systemu, osób, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanego rozwiązywania problemów związanych z NetBackup na platformie UNIX.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy kursu posiadali:

 • Rok doświadczenia w administrowaniu NetBackup
 • Dwa lata doświadczenia w administrowaniu UNIX włączając w to obsługę sieci
 • Znajomość koncepcji backupu, odzyskiwania danych i SAN.

Program szkolenia

Moduł 1: Metody i narzędzia rozwiązywania problemów
Sytuacje awaryjne i metodologia
Zbieranie informacji
Lab: Sprawdzanie ważności domen Windows i Lunux NetBackup, wykonywanie kopii zapasowej, używanie NBSU i OpsCenter

Moduł 2: Przebieg procesu NetBackup
Główne funkcje procesu
Przebieg procesu tworzenia kopii zapasowych
Przebieg procesu odzyskiwania danych
Przegląd obiegu informacji
Lab: Śledzenie przebiegu procesu tworzenia kopii zapasowych i przywracania pracy taśmy i dysku

Moduł 3: Baza danych NetBackup
Katalog NetBackup
Relacyjna baza danych NetBackup (NBDB)
Katalog backupu
Zarządzanie NBDB
Lab: Wykonywanie i analizowanie kopii zapasowej kiedy plik odzyskiwania danych nie jest dostępny

Moduł 4: Komunikacja
Zrozumienie komunikacji NetBackup
Konfigurowanie NetBackup i sieci
Problemy sieciowe i komunikacyjne
Najpopularniejsze błędy komunikacyjne
Lab: Rozwiązywanie problemów związanych z komunikacją

Moduł 5: Rozwiązywanie problemów z mediami
Rozwiązywanie problemów z urządzeniami NetBackup
Najpopularniejsze problemy związane z urządzeniami NetBackup
Wybór mediów
Lab: Rozwiązywanie problemów związanych z mediami

Moduł 6: Rozwiązywanie problemów z zasobami dyskowymi
Wprowadzenie do backupu
Rozwiązywanie problemów z dyskami podstawowymi
Rozwiązywanie problemów z dyskami zaawansowanymi
Rozwiązywanie problemów z deduplikacją
OpenStorage
Lab: Rozwiązywanie problemów z dyskami

Moduł 7: Rozwiązywanie problemów z innymi backupami
Rozwiązywanie problemów z backupem systemem plików
Rozwiązywanie problemów z backupem opartym o snapshot
Rozwiązywanie problemów z backupem VMware
Rozwiązywanie problemów z backupem Hyper-V
Lab: Rozwiązywanie problemów z backupem systemu plików

Moduł 8: Rozwiązywanie problemów związanych z Storage Lifecycle Policies
Zrozumienie zasad
Rozwiązywanie problemów
Zrozumienie Auto Image Replication
Lab: Rozwiązywanie problemów związanych z SLP i Auto Image Replication

Moduł 9: Debug Logging
Zarządzanie logami
Pozyskiwanie Debug Logs
Przeglądanie Debug Logs
Lab: Konfigurowanie ustawień

Moduł 10: Upgrading NetBackup
Wprowadzenie do upgradu
Proces upgradu
Używanie NetBackup LiveUpdate
Lab: Wykonywanie i sprawdzanie ręcznej instalacji NetBackup, konfigurowanie usługi LiveUpdate

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login