Citrix XenDesktop10
  Symantec NetBackup Puredisk 6.6: Administration Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

3 dni

Cena:

5985 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
6650 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis


Symantec NetBackup PureDisk 6.6 Administration dostarcza wiedzy z zakresu obsługi produktu Symantec NetBackup PureDisk 6.6. Szkolenie to jest zbiorem podstawowych zasad korzystania z NetBackup PureDisk w celu implementacji strategii zarządzania pamięcią masową oraz:

 • instalacji oraz konfiguracji NetBackup PureDisk 6.6
 • zarządzania NetBackup PureDisk 6.6 przy pomocy interfejsu webowego
 • używania NetBackup PureDisk w celu zapewnienia usług ochrony i odzyskiwania danych
 • konfiguracji NetBackup w celu korzystania z PureDisk Deduplication Option

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:

 • opisać funkcje, komponenty oraz koncepcję PureDisk
 • instalować oprogramowanie PureDisk Operating System (PDOS)
 • tworzyć użytkowników, grupy, działy i lokalizację oraz przypisywać uprawnienia użytkownikom i grupom
 • instalować i konfigurować klientów
 • konfigurować dane oraz polityki w celu uruchamiania i monitorowania zadań backup-owych, w tym polityki kopii SQL oraz MS Exchange
 • przywracać dane
 • tworzyć raporty PureDisk
 • eksportować dane z PureDisk do NetBackup, instalować plugin PDDO oraz konfigurować NetBackup dla PDDO
 • wykonywać kopie zapasowe oraz odzyskiwać je przy pomocy PureDisk

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów, inżynierów oraz personelu działu supportu, którzy są odpowiedzialni za wdrażane i administrowanie produktu NetBackup PureDisk.

Wymagania wstępne

Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu PureDisk. Równie pomocne w szkoleniu będzie posiadanie wiedzy z zakresu administracji NetBackup.

Tematy

Szkolenie obejmuje praktyczne ćwiczenia, które pozwalają sprawdzić swoje zdobyte umiejętności i wykorzytać je w środowisku PureDisk.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do PureDisk
Funkcje PureDisk
Architektura PureDisk
Deduplikacja w PureDisk
Poruszanie się po interfejsie webowym
Laboratorium: Zalogowanie się, wyłączenie wirtualnych maszyn, sprawdzenie sieci wirtualnej VMware

Moduł 2: Instalacja pooli storagowych
Przegląd instalacji PDOS
Wykonywanie instalacji PDOS
Wykonywanie konfiguracji wstępnej
Konfigurowanie ustawień sieciowych
Konfigurowanie partycji storage
Instalacja oprogramowania PureDisk
Laboratorium: Zainstalowanie systemu operacyjnego PureDisk, skonfigurowanie PureDisk przy użyciu kreatora interfejsu, weryfikacja konfiguracji, instalacja software PureDisk

Moduł 3: Zarządzanie użytkownikami i klientami
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Przypisywanie uprawnień
Zarządzanie oddziałami i lokalizacjami
Instalacja agentów klienckich
Zarządzanie agentami klienckimi
Laboratorium: nawigowanie PureDisk Web UI, tworzenie użytkowników i grup PureDisk, przypisanie uprawnień PureDisk użytkownikom oraz grupom, tworzenie działów i lokalizacji; zainstalowanie agenta klienta w systemie Windows przy użyciu udział metody; zainstalowanie agenta klienta w systemie Linux bez nadzoru metody, uaktywnienie środków klienta

Moduł 4: Wybór danych oraz kopie zapasowe
Konfigurowanie wyboru danych
Konfigurowanie szablonów wyboru danych
Ręczne uruchamianie tworzenia kopii zapasowych
Monitorowanie zadań
Laboratorium: Tworzenie selekcji danych Windows i Linux klientów; skonfigurowanie wyselekcjonowanych szablonów, zainicjować obsługi zadań tworzenia kopii zapasowych, obserwowanie pracy historycznej i szczegółowe informacje o stanie pracy; dostosować ustawienia pracy; zarządzanie zadaniami przy ponownym uruchomieniu, anulowanie i usuwanie kontroli

Moduł 5: Tworzenie kopii zapasowych i polityk
Przegląd polityk
Tworzenie i uruchamianie polityk
Konfiguracja kopii zapasowych MS SQL i MS Exchange
Laboratorium: Tworzenie zasad tworzenia kopii zapasowych, skonfigurowanie polityki uruchomienia automatycznych kopii zapasowych, wykonywanie ręcznego tworzenia polityki kopii zapasowych; skonfigurowanie zasady działania eskalacji

Moduł 6: Przywracanie danych
Wykonywanie prostych operacji przywracania danych
Korzystanie z interfejsu „znajdź pliki”
Rozważania na temat przywracania MS SQL oraz MS ExchangE
Laboratorium: Symulacja utraty danych, przywracanie danych i weryfikacja danych na kliencie Linux; utrata danych symulacji i przywracania danych z Restore Files interfejsu klienta Windows, wyszukiwanie selekcji danych; przywracanie danych za pomocą interfejsu Find Files

Moduł 7: Replikacja i usuwanie danych
Przegląd replikacji danych
Konfigurowanie i uruchamianie polityk replikacji danych
Polityki zbiornika niepotrzebnych danych
Laboratorium: Tworzenie zasady replikacji, tworzenie i zarządzanie polityką usuwania danych; edytowanie zawartość polityki routera, zarządzanie metabazą kolekcji polityki

Moduł 8: Tworzenie raportów PureDisk
Tworzenie raportów
Używanie tablicy PureDisk
Tworzenie raportów serwisów webowych
Wsparcie Veritas Backup Reporter
Laboratorium: Uruchomianie raportów danych; używanie Panele PureDisk do monitorowania środowiska PureDisk; tworzenie i badanie raportu usług Web PureDisk; skonfigurowanie czynności eskalacji zdarzenia

Moduł 9: PureDisk - zadania administracyjne i wyzwania
Dodawanie usług do istniejącego węzła
Zbierania środków do rozwiązywania problemów
Laboratorium: Instalowanie i usuwanie usług istniejącego węzła, rozwiązywaniu problemów zasobów w
przygotowaniu do wysyłania tych zasobów do Symantec Technical Support

Moduł 10: Integracja NetBackup
Eksport danych do NetBackup
Używanie PureDisk Deduplication Option (PDDO)
Instalacja plugina PDDO
Konfigurowanie NetBackup dla PDDO
Laboratorium: Zainstalowanie PDDO plug-in na NetBackup serwer mediów i skonfigurowanie NetBackup przy użyciu PDDO

Moduł 11: Ochrona i odzyskiwanie PureDisk
Metody odzyskiwania danych po awarii
Tworzenie polityk odzyskiwania
Odzyskiwanie PureDisk
Storage Pool Authority Replication (SPAR)
Konfiguracja wysokiej dostępności

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login