Infrastruktura dostepowa3
 Veritas Cluster Server 5.1 for Solaris Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

8685 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
9650 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie Veritas Cluster Server jest przeznaczone dla profesjonalistów IT odpowiedzialnych za instalację, konfigurację i utrzymywanie Veritas Cluster Server. Ten pięciodniowy praktyczny kurs, prowadzony przez instruktora, przedstawia jak używać Veritas Cluster Server do zarządzania aplikacjami w środowisku wysokiej dostępności. Po zdobyciu podstawowych umiejętności, które są potrzebne do zarządzania wysokodostępną aplikacją w klastrze, uczestnicy kursu będą instalować VCS w środowisku laboratoryjnym w celu wdrożenia przykładowego projektu klastra.

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie:

 • Zarządzać istniejącymi usługami wysokodostępnej aplikacji przy użyciu Veritas Cluster Server
 • Instalować VCS i tworzyć klaster
 • Konfigurować grupy usług i zasoby
 • Wdrażać i weryfikować możliwości przełączania aplikacji, pamięci masowej i usług sieciowych w chwili awarii i po niej
 • Konfigurować i optymalizować zachowanie klastra
 • Chronić dane w środowisku współdzielonej pamięci masowej
 • Konfigurować VCS w celu zarządzania bazą danych Oracle, udziału NFS i innych aplikacji
 • Analizować, rozwiązywać i poprawiać problemy związane z klastrem
 • Wdrażać klaster cztero-nodowy
 • Konfigurować zależności między grupami usług i zarządzaniem obciążeniem
 • Wdrażać alternatywne konfiguracje sieci

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów systemów, inżynierów systemowych, administratorów sieci, personelu działu integracji systemu lub rozwoju oraz personelu wsparcia technicznego, osób, które będą w pracy wykorzystywać Veritas Cluster Server.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy kursu posiadali doświadczenie w zakresie administrowania systemem i siecią w środowisku UNIX oraz w zakresie tworzenia skryptów powłoki lub w języku Perl.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- koncepcje wysokiej dostępności
- tworzenie bloków VCS
- przygotowywanie lokalizacji do wdrożenia VCS
- instalowanie VCS
- przygotowywanie czynności VCS
- metody konfigurowania VCS
- przygotowywanie usług do wdrożenia w środowisku wysokodostępnym
- konfigurowanie w trybach online i offline
- konfiguracja powiadomień
- konfiguracja reakcji VCS na błędy zasobów
- komunikacja w klastrze
- awarie systemu i komunikacji
- mechanizm I/O Fencing
- dostępność Data Center.

Program szkolenia

CZĘŚĆ 1: Veritas Cluster Server for Unix: instalacja i konfiguracja

Moduł 1: Koncepcje wysokiej dostępności
Wprowadzenie do koncepcji wysokiej dostępności
Koncepcje klastrowania
Usługi aplikacji wysokiej dostępności
Wymagania wstępne klastrowania

Moduł 2: Tworzenie bloków VCS
Terminologia VCS
Komunikacja w klastrze
Architektura VCS

Moduł 3: Przygotowywanie lokalizacji do wdrożenia VCS
Wymagania sprzętowe i rekomendacje
Wymagania związane z oprogramowaniem i rekomendacje
Przygotowywanie instalacji
Przygotowywanie aktualizacji

Moduł 4: Instalowanie VCS
Używanie Common Product Installer
Pliki konfiguracyjne VCS
Inne aspekty instalacji

Moduł 5: Przygotowywanie czynności VCS
Najczęstsze zadania i operacje VCS
Określanie domyślnej konfiguracji klastra VCS
Service Group Operations
Resource Operations
Używanie symulatora VCS

Moduł 6: Metody konfigurowania VCS
Uruchamianie i zatrzymywanie VCS
Przegląd metod konfiguracji
Konfiguracja typu online
Konfiguracja typu offline
Kontrolowanie dostępu do VCS

Moduł 7: Przygotowywanie usług do wdrożenia w środowisku wysokodostępnym
Przygotowywanie aplikacji do VCS
Przeprowadzenie zadań konfiguracyjnych
Testowanie usług aplikacji
Zatrzymywanie i migrowanie usług aplikacji
Zbieranie informacji o konfiguracji

Moduł 8. Konfigurowanie w trybie online
Konfigurowanie grup usług w trybie online
Dodawanie zasobów
Rozwiązywanie błędów konfiguracyjnych
Testowanie grup usług

Moduł 9. Konfigurowanie w trybie offline
Procedury konfiguracji offline
Rozwiązywanie problemów konfiguracji w trybie offline
Testowanie grup usług

Moduł 10: Konfiguracja powiadomień
Wstęp do powiadomień
Konfigurowanie powiadomień
Używanie wyzwalaczy do powiadomień

Moduł 11: Konfigurowanie reakcji VCS na błędy zasobów
Odpowiedzi VCS na błędy zasobów
Określanie czasu failover
Kontrolowanie zachowania błędu
Odzyskiwanie z błędów zasobów
Powiadamianie o błędach i obsługa zdarzeń

Moduł 12: Komunikacja w klastrze
Wprowadzenie do komunikacji
Węzły klastra
Konfigurowanie sieci komunikacyjnej w klastrze
Łączenie węzłów klastra
Zmiana konfiguracji sieci komunikacyjnej

Moduł 13: Awarie systemu i komunikacji
Zapewnianie integralności danych
Błędy sieci komunikacyjnej w klastrze

Moduł 14: Mechanizm I/O Fencing
Wymagania do ochrony danych
Koncepcja i komponenty mechanizmu I/O Fencing
Działanie mechanizmu I/O Fencing
Wdrażanie mechanizmu I/O Fencing
Konfigurowanie mechanizmu I/O Fencing
Coordination point Server

Moduł 15: Rozwiązywanie problemów
Monitorowanie VCS
Przewodnik po kwestiach rozwiązywania problemów
Archiwizowanie plików związanych z VCS

CZĘŚĆ 2: Veritas Cluster Server, przykładowe konfiguracje aplikacji

Moduł 1: Łączenie w klastry aplikacji
Wprowadzenie do usług aplikacji
Agent do zarządzania aplikacjami
Agent aplikacji

Moduł 2: Łączenie w klastry baz danych
Agenty bazy danych
Przygotowywanie bazy danych
Enterprise Agent dla Oracle
Zachowanie błędów w bazie danych
Dodatkowe funkcje agenta Oracle

Moduł 3: Łączenie w klastry NFS
Przygotowywanie NFS do wysokiej dostępności
Testowanie usług NFS
Konfigurowanie grup usług NFS
NFS Lock Failover
Alternatywne konfiguracje NFS

CZĘŚĆ 3: Veritas Cluster Server for UNIX: zarządzanie i administrowanie

Moduł 1: Zależności między grupami usług
Definicja zależności grup usług
Przykłady zależności grup usług
Konfigurowanie zależności grup usług
Alternatywne metody kontrolowania interakcji

Moduł 2: Zasady uruchamiania i failover’u
Uruchamanie zasad i polityk
Zasady i polityki failover’u
Ograniczenia i wymagania dotyczące failover’u
Konfigurowanie polityk uruchamiania i failover’u

Moduł 3: Alternatywne konfiguracje sieci
Alternatywne konfiguracje sieci
MulitiNICB
IPMultiNICB
Przykładowa konfiguracja

Moduł 4: Dostępność Data Center
Konsola zarządzania klastrem
Storage Foundation Management Server
Przywracanie systemów po awarii

Workshop: Rekonfiguracja węzłów klastra
Zadanie 1: Usuwanie systemu z uruchomionego klastra
Zadanie 2: Dodawanie nowego systemu do uruchomionego klastra
Zadanie 3: Łączenie dwóch uruchomionych klastrów

Szkolenia związane z kursem

Symantec High Availability Fundamentals with Veritas Storage Foundation 5.1 and Veritas Cluster Server 5.1 for Solaris

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 250-251 Administration of High Availability Solutions for Unix using Veritas Cluster Server 5.0, który powiązany jest z certyfikacją Symantec Certified Specialist.

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login