Citrix XenDesktop10
 Veritas Storage Foundation 5.1 for Solaris Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

7920 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
8800 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się jak integrować i używać Veritas Storage Foundation, włączając w to Veritas Volume Manager (VxVM) i Veritas File System (VxFS), w środowisku UNIX. Uczestnicy kursu nauczą się również jak instalować i konfigurować Veritas Storage Foundation oraz jak zarządzać dyskami, grupami dysków i woluminami używając graficznego interfejsu użytkownika i wiersza poleceń. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z systemem, odtwarzania systemu, zarządzania systemem plików w trybie online, międzyplatformowego współdzielenia danych, przetwarzania w trybie offline i off-host przy pomocy chwilowych obrazów (snapshot) woluminów i punktów kontrolnych pamięci masowej (storage checkpoints).

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:

 • Instalować i konfigurować Veritas Storage Foundation
 • Konfigurować i zarządzać dyskami, grupami dysków i woluminami
 • Administrować systemami plików
 • Identyfikować typy błędów dysku oraz rozwiązywać usterki dysków
 • Instalować Storage Foundation Manager i zarządzać wielokrotnymi serwerami Storage Foundation
 • Monitorować VxVM i zmieniać layout woluminu w celu poprawy wydajności
 • Wykonywać międzyplatformowe współdzielenie danych
 • Tworzyć i zarządzać kopiami z danego momentu dla przetwarzania typu off-host i on-host
 • Zarządzać snapshotami LUN
 • Zdalnie odzwierciedlać dane przez różne witryny
 • Używać dynamicznego magazynowania danych dla optymalnej alokacji zasobów
 • Umieszczać dysk startowy pod kontrolą VxVM

Profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów systemów UNIX lub administratorów sieci, inżynierów systemowych, personelu wsparcia technicznego i pracowników działu integracji/rozwoju, którzy będą instalować, obsługiwać i integrować Veritas Storage Foundation.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy posiadali wiedzę w zakresie administracji systemem UNIX.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- obiekty Volume Manager Storage
- poziomy Volume Manager RAID
- instalacja Storage Foundation
- zasoby Storage Foundation
- zarządzanie oprogramowaniem VEA
- tworzenie woluminu i system plików
- layouty woluminu
- tworzenie warstwowego woluminu
- administrowanie zdublowanymi woluminami
- zmiana rozmiaru woluminu
- administracja systemami plików
- rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem
- Storage Foundation Manager
- zarządzanie Volume Managerem
- zarządzanie urządzeniami w architekturze VxVM
- używanie obrazów wolumenu
- importowanie obrazów LUN
- site-awarness i mirroring
- wdrażanie DST
- zarządzanie dyskiem startowym przy użyciu Storage Foundation.

Program szkolenia


CZĘŚĆ 1: VERITAS Storage Foundation 5.1: instalacja i konfiguracja

Moduł 1: Obiekty wirtualne
Fizyczna pamięć danych
Wirtualna pamięć danych
Obiekty Volume Manager Storage
Poziomy Volume Manager RAID

Moduł 2: Instalacja Storage Foundation
Przygotowywanie instalacji Storage Foundation
Instalowanie Storage Foundation
Zasoby Storage Foundation
Interfejsy użytkownika Storage Foundation
Zarządzanie oprogramowaniem VEA

Moduł 3: Tworzenie woluminu i system plików
Przygotowywanie dysków i grup dysków do tworzenia woluminów
Tworzenie woluminów
Dodawanie systemu plików do woluminu
Wyświetlanie informacji o konfigurowaniu dysku i grupy dysków
Usuwanie woluminów, dysków i grup dysków

Moduł 4: Praca z woluminami z różnymi layoutami
Layouty woluminu
Tworzenie woluminów z różnymi layoutami
Tworzenie warstwowego woluminu
Alokowanie pamięci dla woluminów

Moduł 5: Robienie zmian w konfiguracji
Administrowanie zdublowanymi woluminami
Zmiana rozmiaru woluminu
Rozmieszczanie danych między systemami
Zmiana nazw dysków i grup dysków
Zarządzanie wersjami grup dysków

Moduł 6: Administrowanie systemami plików
Korzyści z korzystania z systemu plików Veritas
Używanie komend system plików Veritas
Kontrolowanie fragmentacji system plików
Logowanie się do VxFS
Uwspólnianie zasobów macierzy pod kątem optymalizacji utylizacji

Moduł 7: Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem
Jak VxVM interpretuje błędy w sprzęcie
Odzyskiwanie wyłączonych grup dysków
Rozwiązywanie błędów dysków
Zarządzanie aktywną relokacją z poziomu hosta

CZĘŚĆ 2: Veritas Storage Foundation 5.1: zarządzanie i administrowanie

Moduł 1: Rozpoczęcie pracy ze Storage Foundation Manager (SFM)
Wprowadzenie do Storage Foundation Manager
Instalowanie Storage Foundation Manager Central Management Server
Zmienianie serwera SF w zarządzanego hosta
Administrowanie użytkownikami w Central Management Server

Moduł 2: Zarządzanie Volume Managerem
Wprowadzenie do monitorowania wyników z Storage Foundation
Zmienianie layoutów woluminów
Zarządzanie zadaniami woluminów

Moduł 3: Zarządzanie urządzeniami w architekturze VxVM
Zarządzanie komponentami w architekturze VxVM
Wyszukiwanie urządzeń dyskowych
Zarządzanie wielokrotnymi ścieżkami w dyskach

Moduł 4: Używanie obrazów wolumenu
Wybieranie technologii obrazów
Tworzenie i zarządzanie obrazami wolumenu
Używanie obrazów wolumenu dla przetwarzania poza serwerem

Moduł 4: Używanie obrazów SF z kopiowaniem przy zapisie
Tworzenie i zarządzanie obrazami wolumenu
Tworzenie i zarządzanie technologią storage checkpoint
Przykłady używania technologii obrazów SF dla różnych potrzeb aplikacji

Moduł 5: Importowanie obrazów LUN
W jaki sposób Volume Manager wykrywa hardware snapshot
Zarządzanie dyskami klonowymi
Używanie tzw. disk tag

Moduł 6: Zagadnienia: site-awareness i mirroring
Wyjaśnienie pojęć
Konfigurowanie site-awareness
Odzyskiwanie po awariach przy użyciu zdalnych luster
Weryfikowanie środowiska site - awareness

Moduł 7: Wdrażanie DST (Dynamic Storage Tiering)
Wprowadzenie do Dynamic Storage Tiering
Koncepcja Dynamic Storage Tiering
Tworzenie i zarządzanie zestawami woluminowymi
Tworzenie i zarządzanie systemami plików
Wdrażanie zasad rozłożenia plików

Moduł 8: Zarządzanie dyskiem startowym przy użyciu Storage Foundation
Umieszczanie dysku startowego pod kontrolą VxVM
Tworzenie alternatywnego dysku startowego
Administrowanie dyskiem startowym
Usuwanie dysku startowego spod kontroli VxVM

Szkolenia związane z kursem

Symantec High Availability Fundamentals with Veritas Storage Foundation 5.1 and Veritas Cluster Server 5.1 for Solaris

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje do egzaminu 250-250 Veritas Storage Foundation 5.0 Administration for Unix, który powiązany jest z certyfikacją Symantec Certified Specialist.

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login