Infrastruktura dostepowa3
 Veritas Storage Foundation 6.0 for UNIX: Administration Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

8685 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
9650 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się jak integrować i używać Veritas Storage Foundation, włączając w to Veritas Volume Manager (VxVM) i Veritas File System (VxFS), w środowisku UNIX.
Uczestnicy kursu nauczą się również jak instalować i konfigurować Veritas Storage Foundation oraz jak zarządzać dyskami, grupami dysków i woluminami używając graficznego interfejsu użytkownika i wiersza poleceń. Ponadto zdobędą wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów związanych z systemem, odtwarzania systemu, zarządzania systemem plików w trybie online, międzyplatformowego współdzielenia danych, przetwarzania w trybie offline i off-host przy pomocy chwilowych obrazów (snapshot) woluminów i punktów kontrolnych pamięci masowej (storage checkpoints).

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą w stanie:

  • Instalować i konfigurować Veritas Storage Foundation
  • Konfigurować i zarządzać dyskami, grupami dysków i woluminami
  • Administrować systemami plików
  • Identyfikować typy błędów dysku oraz rozwiązywać usterki dysków
  • Instalować Veritas Operations Manager i zarządzać wielokrotnymi serwerami Storage Foundation
  • Monitorować VxVM i zmieniać layout woluminu w celu poprawy wydajności
  • Wykonywać międzyplatformowe współdzielenie danych
  • Zdalnie odzwierciedlać dane przez różne witryny
  • Używać SmartTier dla optymalnej alokacji zasobów
  • Replikować Veritas File System przy użyciu opcji Veritas File Replicator na platformie Linux

Profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla administratorów systemów UNIX lub administratorów sieci, inżynierów systemowych, personelu wsparcia technicznego i pracowników działu integracji/rozwoju, którzy będą instalować, obsługiwać i integrować Veritas Storage Foundation.

Zaleca się, aby uczestnicy posiadali wiedzę w zakresie administracji systemem UNIX.

Program szkolenia

Część 1: Veritas Storage Foundation 6.0 for UNIX: Install and Configure (2 dni)

Moduł 1: Obiekty wirtualne
Fizyczna pamięć danych
Wirtualna pamięć danych
Obiekty Volume Manager Storage
Poziomy Volume Manager RAID

Moduł 2: Instalacja Storage Foundation
Przygotowywanie instalacji Storage Foundation
Instalowanie Storage Foundation
Zasoby Storage Foundation
Interfejsy użytkownika Storage Foundation

Moduł 3: Veritas Operations Manager (VOM)
Wprowadzenie do VOM
Instalowanie serwera VOM
Instalowanie dodatkowej funkcjonalności używając VOM add-ons

Moduł 4: Tworzenie woluminu i system plików
Przygotowywanie dysków i grup dysków do tworzenia woluminów
Tworzenie woluminów
Dodawanie systemu plików do woluminu
Wyświetlanie informacji o konfigurowaniu dysku i grupy dysków
Usuwanie woluminów, dysków i grup dysków

Moduł 5: Praca z woluminami z różnymi layoutami
Layouty woluminu
Tworzenie woluminów z różnymi layoutami
Tworzenie warstwowego woluminu
Alokowanie pamięci dla woluminów

Moduł 6: Robienie zmian w konfiguracji
Administrowanie zdublowanymi woluminami
Zmiana rozmiaru woluminu
Rozmieszczanie danych między systemami
Zmiana nazw dysków i grup dysków
Zarządzanie wersjami grup dysków

Moduł 7: Administrowanie systemami plików
Korzyści z korzystania z systemu plików Veritas
Używanie komend system plików Veritas
Kontrolowanie fragmentacji system plików
Logowanie się do VxFS
Uwspólnianie zasobów macierzy pod kątem optymalizacji utylizacji


Część 2: Veritas Storage Foundation 6.0 for UNIX: Manage and Administer (3 dni)

Moduł 1: Rozwiązywanie problemów
Jak VxVM interpretuje błędy hardwaru?
Odzyskiwanie grup dyskowych
Rozwiązywanie błędów dysku

Moduł 2: Zarządzanie Volume Manager
Wprowadzenie do monitorowania wyników z Storage Foundation
Zmienianie layoutów woluminów
Zarządzanie zadaniami woluminów

Moduł 3: Zarządzanie urządzeniami w architekturze VxVM
Zarządzanie komponentami w architekturze VxVM
Wyszukiwanie urządzeń dyskowych
Zarządzanie wielokrotnymi ścieżkami w dyskach

Moduł 4: Używanie obrazów wolumenu
Wybieranie technologii obrazów
Tworzenie i zarządzanie obrazami wolumenu
Używanie obrazów wolumenu dla przetwarzania poza serwerem

Moduł 5: Używanie obrazów SF z kopiowaniem przy zapisie
Tworzenie i zarządzanie obrazami wolumenu
Tworzenie i zarządzanie technologią storage checkpoint
Przykłady używania technologii obrazów SF dla różnych potrzeb aplikacji

Moduł 6: Używanie zaawansowanych cech VxFS
Kompresja plików i katalogów z VxFS
Korzystanie z funkcji FileSnap
Deduplikacji danych VxFS

Moduł 7: Zagadnienia: site-awareness i mirroring
Wyjaśnienie pojęć
Konfigurowanie site-awareness
Odzyskiwanie po awariach przy użyciu zdalnych luster
Weryfikowanie środowiska site – awareness

Moduł 7: Wdrażanie SmartTier
Wprowadzenie do SmartTier
Koncepcja SmartTier
Tworzenie i zarządzanie zestawami woluminowymi
Tworzenie i zarządzanie systemami plików
Wdrażanie zasad rozłożenia plików

Moduł 8: Replikacja Veritas File System
Wyjaśnienie definicji Veritas File Replicator
Konfigurowanie replikacji dla systemu plików Veritas
Veritas File Replicator

Moduły do samodzielnego opracowania:

Moduł 1: Importowanie LUN Snapshots
Jak Volume Manager wykrywa hardware snapshots
Zarządzanie dyskami klonów

Moduł 2: Zarządzanie Boot Disk ze Storage Foundation
Umieszczenie dysku startowego pod kontrolą VxVM
Stworzenie alternatywnego dysku startowego
Administrowanie dyskiem startowym
Wyjmowanie dysku startowego z kontrolą VxVM

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login