Infrastruktura dostepowa3
 VMware View: Design Best Practices [V5] Minimize

Terminy i miejsce:

15-16 stycznia - Kraków, ul. Jasnogórska 23

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

2 dni

Cena:

2250 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
2500 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Szkolenie przedstawia metodykę projektowania rozwiązania VMware View dla środowiska VMware vSphere. Metodologia projektowania obejmuje zalecenia dotyczące rodzaju informacji i danych, które muszą być zbierane i analizowane w celu podejmowania prawidłowych decyzji projektowych dla systemów klienckich, opcji desktopu, infrastruktury vSphere, komponentów View.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni znać i rozumieć reguły dotyczące projektowania architektury VMware View takie jak:

  • określić cele, wymagania i ograniczenia projektu
  • zidentyfikować informacje wymagane do decyzji projektowych
  • używać zalecanych rozwiązań projektowych
  • analizować wybory rozwiązań projektowych w następujących obszarach

- infrastruktury View Manager
- opcji pulpitów View
- infrastruktury VSphare
- infrastruktury sieciowej
- urządzeń dostępowych
- zarządzaniem użytkowników końcowych

  • tworzyć pełne rozwiązania typu View

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla architektów systemu, administratorów, managerów IT i osób odpowiedzialnych za projektowanie architektury VMware View.
Szkolenie znajduje się na partnerskiej ścieżce kompetencyjnej: Desktop Virtualization Competency.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik:

  • ukończył szkolenie VMware View: Install, Configure, Manage lub posiadał odpowiadające zakresowi szkolenia doświadczenie w administrowaniu VMware View
  • ukończył szkolenie VM ware vSphere: Install, Configure, Manage lub posiadał odpowiadające zakresowi szkolenia doświadczenie w administrowaniu VMware vSphere 

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadznie
Wprowadzenie
Cele kursu

Moduł 2: Metodologia projektowania
Ogólne pojęcie procesu projektowania
Elementy skutecznego rozwiązania przy użyciu View
Proces projektowania rozwiązań z użyciem View

Moduł 3: Definicje
Identyfikacja przypadków użycia i ich charakterystyka
Opcje zbierania danych wydajnościowych

Moduł 4: Planowanie puli desktopów
Dopasowywanie puli desktopów do konkretnych przypadków użycia
Decyzje projektowe dla puli desktopów
Konfiguracja i optymalizacja wirtualnych desktopów

Moduł 5: View Pod, Block Design
Projektowanie infrastruktury dostępu
Decyzje projektowe dla protokołów zdalnego wyświetlania
Projektowanie rozwiązania równoważenia obciążenia
Projektowanie infrastruktury View

Moduł 6: Projektowanie infrastruktury VMware
Wymagania View oraz możliwości vSphere
Szacowanie zasobów procesora i pamięci dla VMware ESXi
Szasowanie zasobów vCenter Server
Szacowanie wydajności sieciowej dla PCoIP i RDP
Optymalizowanie wydajności

Moduł 7: Projektowanie storage
Projektowanie rozwiązań storagowych
Szacowanie rozmiaru datastore w oparciu o metryki pojemności i wydajności
Wdrażanie warstwowej pamięci masowej dla desktopów tworzonych przez View Composer

Moduł 8: Sesje użytkowników oraz projektowanie urządzeń końcowych
Zarządzanie danymi personalnymi oraz sesjami użytkowników
“Best practices” dla zastosowania AD w środowisku View
Zarządzanie profilami użytkowników w środowisku View
Wybór urządzeń klienckich

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login