Citrix XenDesktop10
 VMware View: Install, Configure, Manage [v5.1] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.
Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

4 dni

Cena:

4455 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
4950 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Praktyczne szkolenie, które pozwala nabyć umiejętności w zakresie produktów VMware View:VMware View Manager, VMware View Composer i VMware ThinApp. Szkolenie oparte jest o produkty w wersjach: View 5.0 i ThinApp 4.6.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

  • instalować i konfigurować komponenty VMware View
  • tworzyć i zarządzać dedykowanymi pulami desktopów
  • tworzyć i zarządzać desktopami utworzonymi w oparciu o technologie linked clone
  • konfigurować profile użytkowników za pomocą View Persona Management
  • konfigurować bezpieczny dostęp do desktopów z publicznej sieci
  • używać ThinApp

Profil słuchaczy

Administratorzy i integratorzy systemowi posiadający doświadczenie w zakresie VMware vSphere którzy są odpowiedzialni za implementowanie technologii VMware dla wirtualnych desktopów.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest wiedza w zakresie:

  • tworzenia szablonów w VMware vCenter Server i tworzenia wirtualnych maszych z tych szablonów
  • modyfikowania szablonów dla plików
  • otwierania konsoli wirtualnej maszyny w vCenter Server i logowania się do systemu operacyjnego
  • konfigurowania usług Active Directory

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- panel administracyjny VMware View
- VMware View Agent
- VMware View Client
- trwałe i nietrwałe pule desktopów
- konfiguracja VMware View Composer
- tworzenie i modyfikowanie desktopów
- drukowanie z wirtualnych desktopów
- konfiguracja sieciowa
- zwiększanie wydajności i rozłożenie obciążenia

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Wprowadzanie do VMware View
Komponenty i właściwości VMware View

Moduł 3: View Connection Server
Instalacja i konfiguracja

Moduł 4: View Desktop
View Agent
PCoIP i protokoly RDP
Przekierowanie USB oraz mulitmediów

Moduł 5: Opcje View Client
View Client
View Client with Local Mode
Thin Client
Virtual Printing

Moduł 6: View Administrator
Konfigurowanie środowiska View
Zarządzanie użytkownikami, sesjami, politykami
Konfigurowanie i dostarczanie dedykowanych pul desktopów
Zarządzania aplikacjami ThinApp
Monitorowanie środowiska View

Moduł 7: Konfiguracja i zarządzanie Linked Clones
View Composer
Wdrażanie desktopów linkowanych
Zarządzanie desktopami linkowanymi
Zarządzanie dyskami stałymi

Moduł 8: View Persona Management
Konfigurowanie profili użytkowników z View Persona Management
Profile Persona Management i Windows Roaming
Konfigurowanie wdażania Persona Management

Moduł 9: Local-Mode Desktop
Konfigurowanie Local-mode Desktop
View Transfer Server
Operacje trybu lokalnego

Moduł 10: Zarządzanie bezpieczeństwem View
Serwer bezpieczeństwa
Konfiguracja sieciowa i autentykacja

Moduł 11: View Connection Server Performance i Skalowalność
Równoważenie obciążenia oraz rozważania związane z wydajnością

Moduł 12: Command-Line Tools i Backup Option
vdmadmin utility
Systemy klienckie
Kopie zapasowe
Przywracanie bazy danych

Moduł 12: VMware ThinApp
Używanie ThinApp
Wirtualizowanie Internet Explorer 6 dla systemu Windows 7

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login