Citrix XenDesktop10
 VMware Horizon View: Install, Configure, Manage [v5.2] Minimize

Terminy i miejsce:

18-21 lutego - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A
1-4 kwietnia - Kraków, ul. Jasnogórska 23

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

4 dni

Cena:

4455 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
4950 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Szkolenie dostarcza wiedzy w zakresie VMware Horizon View oraz VMware View Manager, VMware View Composer, VMware ThinApp. Szkolenie oparte jest na Horizon View 5.2 i ThinApp 4.7.

Przed przystąpieniem do szkolenia zaleca się, aby uczestnicy potrafili:
- tworzyć szablony w VMware vCenter Server,
- wdrażać wirtualne maszyny,
- modyfikować pliki,
- otwierać konsolę wirtualnej naszyny w vCenter Server,
- konfigurować usługi Active Directory

60% czasu szkolenia przeznaczona jest na teoretyczną prezentacją, pozostałe 40% na ćwiczenia laboratoryjne.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:
- instalować i konfigurować komponenty Horizon View
- tworzyć i zarządzać pulami desktopów
- konfigurować dostęp bezpieczeństwa do desktopów
- konfigurować profile użytkowników za pomocą View Persona Management
- używać ThinApp

Profil słuchaczy

Administratorzy i integratorzy systemowi posiadający doświadczenie w zakresie VMware vSphere którzy są odpowiedzialni za implementowanie technologii VMware dla wirtualnych desktopów..

Wymagania wstępne

Wymagane:

- doświadczenie w Microsoft Windows
- administracja Active Directory
- doświaczenie w VMware vSphere

Rekomendowane:

- ukończenie szkolenia VMware vSphere: Install, Configure, Manage

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- panel administracyjny VMware View
- VMware View Agent
- VMware View Client
- trwałe i nietrwałe pule desktopów
- konfiguracja VMware View Composer
- tworzenie i modyfikowanie desktopów
- drukowanie z wirtualnych desktopów
- konfiguracja sieciowa
- zwiększanie wydajności i rozłożenie obciążenia

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia

Moduł 2: Wprowadzenie do VMware Horizon View
Cechy i funkcje produktu

Moduł 3: View Connection Server
Instalacja i konfiguracja View Connection Server 

Moduł 4: View Desktops
Wprowadzenie do View Agent
Omówienie PCoIP i Remote Desktop Protocol
Omówienie USB redirection i multimedia redirection

Moduł 5: Opcje VMware View Client
Wprowadzenie do VMware View Client
Wprowadzenie do View Client with Local Mode
Omówienie thin clients i zero clients
Omówienie Virtual Printing

Moduł 6: View Administrator
Konfigurowanie środowiska View
Zarządzanie użytkownikami, sesjami, politykami
Konfigurowanie i dostarczanie pul desktopów
Monitorowanie środowiska View 

Moduł 7: Konfiguracja i zarządzanie Linked Clones
View Composer
Wdrażanie desktopów linkowanych
Zarządzanie desktopami linkowanymi
Zarządzanie dyskami stałymi 

Moduł 8: Local-Mode Desktops
Konfigurowanie Local-mode Desktop
View Transfer Server
Operacje trybu lokalnego 

Moduł 9: Zarządzanie bezpieczeństwem View
Serwer bezpieczeństwa
Konfiguracja sieciowa i autentykacja 

Moduł 10: View Persona Management
Konfigurowanie profili użytkowników z View Persona Management
Profile Persona Management i Windows Roaming
Konfigurowanie wdażania Persona Management
Omówienie najlepszych praktyk dla wdrażania View Persona Managemen  

Moduł 11: VMware Horizon Application Manager
Wprowadzenie do VMware Horizon Application Manager
Wprowadzenie do komponentów Application Manager
Omówienie single sign-on z Horizon View do View desktops
Nadawanie dostępu do desktopów View przez Horizon View 

Moduł 12: Narzędzia Command-Line i Opcje Backupu
Vdmadmin utility
Backup bazy danych
Odzyskiwanie bazy danych 

Moduł 13: View Connection Server Performance i Skalowalność
Wydajność i load balancing 

Moduł 14: VMware ThinApp
Używanie ThinAp
Wirtualizacja Internet Explorer 6 do używania na Windows 7
Zarządzanie aplikacjami ThinApp w View


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login