Citrix XenDesktop10
 VMware vCenter Orchestrator: Developing Custom Workflows [v5.1] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

3 dni

Cena:

6480 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
7200 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie VMware vCenter Orchestrator: Developing Custom Workflows to praktyczna prezentacja rozwiązań VMware vCenter Orchestrator dla automatyzacji procesów IT.
Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • zarządzać platformą Orchestrator
 • używać klienta Orachestratora do importu
 • używać VMware vSphere API do automatyzacji różnych zadań VMware vCenter
 • integrować Orchestrator z VMware vSphere Web Client
 • integrować Orchestrator z zewnętrznymi systemami
 • używać workflow

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • administratorów VMware
 • specjalistów automatyzacji
 • administratorów prywatnej i publicznej chmury

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do szkolenia uczestnicy posiadali:

 • wiedzę o VMware vSphere
 • umiejętność programowania w JavaScript, Powershell, Perl, Java, Python lub podobnych językach programowania

Program szkolenia

Module 1: Course Introduction
Introductions and course logistics
Course objectives

Module 2: VMware vCenter Orchestrator Overview
Role of Orchestrator in the vSphere architecture
Orchestrator use-cases

Module 3: vCenter Orchestrator Setup
Deployment strategies for vCenter Orchestrator
Using VMware
Ÿ vCenter™ Orchestrator Appliance™

Module 4: Using the Orchestrator Client
Orchestrator content elements
Scheduling workflows
Browsing inventory objects

Module 5: Development Concepts
Using the workflow editor GUI
Workflow schema elements
Information flow in workflows
Parameter binding
vCenter inventory structure

Module 6: 6 Basics of Workflow Development
Workflow design and development methodology
Configuration and resource elements
Types of workflows
Boxing library workflows
Creating loops within workflows

Module 7: VMware vSphere API from an Orchestrator Perspective
vSphere automation tools overview
vSphere API developer tools (Managed Object Browser, Onyx, and others)
Access vSphere API in Orchestrator workflows

Module 8: Integrating Orchestrator
Orchestrator integration strategies
Interacting with external systems
Using vCenter Orchestrator plugins
Orchestrator integration in vSphere Web Client

Module 9: Delivering Workflows
Documentation and version control of workflows
Synchronizing workflows among Orchestrator servers
Exporting and packaging workflows

Module 10: Summary
Resources and references
Orchestrator adoption planning
Next steps


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login