Citrix XenDesktop10
 VMware vCloud: Deploy and Manage the VMware Cloud Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

4 dni

Cena:

4455 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU
I ZOSTAŃ VMWARE CERTIFIED PROFESSIONAL - CLOUD!

Na tym czterodniowym, intensywnym szkoleniu kursanci nauczą się jak wdrożyć VMware vCloud dla publicznego, prywatnego i hybrydowego środowiska cloud oraz jak zarządzać bieżącą pracą wdrożeniową. Szkolenie koncentruje się na prywatnych i publicznych rozwiązaniach vCloud, ale dostarcza również informacji jak to podejście wspiera rozwiązanie hybrydowe.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia kursanci będą w stanie wykonać następujące czynności:

 • Wdrażać vCloud Director
 • Wykorzystywać vCloud Director do zaspokajania prywatnych, publicznych i hybrydowych potrzeb biznesowych w chmurze
 • Konfigurować poziomy zasobów dyskowych VMware vSphere dostępnych dla wirtualnego datacenter
 • Tworzyć i zarządzać organizacjami vCloud Director i vApps w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych
 • Tworzyć i zarządzać katalogami vCloud Director
 • Konfigurować sieci dla organizacji i vApps
 • Podłączać organizacje przy pomocy tuneli VPN i trasstatycznych
 • Konfigurować vCloud Director dla serwerów OpenLDAP i Microsoft Active Directory
 • Konfigurować bezpieczne połączenie między vCloud Director vApps i organizacjami z zaporami Vmware VShield Edge
 • Używać Vmware vCenter Chargeback do mierzenia zasobów vCloud Director
 • Rozumieć interakcje pomiędzy klastrami VMware vSphere Distributed Resources Scheduler i vCloud Director

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla konsultantów, inżynierów systemowych, administratorów centrów danych oraz administratotów chmury.

Wymagania wstępne

Szkolenie jest szkoleniem zaawansowanym. Wymaga solidnej znajomości protokołu TCP/ IP oraz wcześniejszego uczestnictwa w szkoleniu:
- VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V4.1]
- VMware vCloud Director: Essentials/Fundamentals [V1.5]

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia
Omówienie celów szkolenia
Omówienie przebiegu szkolenia
Rozpoznanie podstawowych elementów VMware vCloud Director

Moduł 2: Architektura i komponenty VMware vCloud Director
Omówienie jak produkty Vmware używane są przy tworzeniu chmury
Przegląd komponentów vCloud Director i wyjaśnienie ich funkcji
Omówienie jak zmieniać zasoby
Określenie potrzeb licencyjnych

Moduł 3: Instalacja Vmware vCloud Director
Opis wymagań wstępnych dla instalacji vCloud Director
Istalacja vCloud Director

Moduł 4: VMware vCloud Director Networking
Omówienie typów sieci dostępnych w vCloud Director
Omówienie organizacji i wyboru sieci vApp
Omówienie funkcji pól sieciowych
Omówienie jak dzielić zawartość pomiędzy organizację i vApps
Dzielenie zawartości w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych

Moduł 5: Dostawcy VMware vCloud Director
Określenie źródeł zasobów pamięci masowej dla vCloud Director
Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową dla dostawców
Sprawdzenie alokacji miejsca dostawcy dla organizacji
Rozpoznawanie problemów Storage vMotion
Określenie wymogów pamięci masowej maszyn typu linked clones i maszyn typu „shadow”

Moduł 6: Organizacje VMware vCloud Director
Tworzenie i zarządzanie organizacjami
Rozpoznawanie źródeł alokacji dla organizacji
Tworzenie i zarządzanie katalogami

Moduł 7: Monitorowanie komponentów VMware vCloud
Monitorowanie wykorzystania informacji w wirtualnych bazach danych dostawcy i organizacji
Analiza wpisów w logach aplikacji vCloud Director w celu monitorowania komórek vCloud Director

Moduł 8: Komunikacja w chmurze
Konfiguracja podstawowej zapory w vCloud Director
Opis metodologii rozwiązywania problemów w sieci
Konfiguracja VPN Tunnels w vCloud Director
Konfiguracja Static Routes w vCloud Director
Opis VMware vCloud Connector

Moduł 9: Bezpieczeństwo VMware vCloud
Identyfikacja zadań uwierzytelniania i autoryzacji
Opis i konfiguracja integracji LDAP
Opis pojedynczego logowania

Moduł 10: Analiza kosztów i raportowanie z VMware vCenter Chargeback
Rozpoznawanie, które elementy aplikacji vCenter Chargeback są istotne dla vCloud Director
Opis jak modele kosztów są wykorzystywane do generowania raportów
Sumowanie funkcji wszystkich komponentów architektonicznych vCenter Chargeback
Opisanie jak generować raporty
Generowanie różnych raportów w oparciu o indywidualne potrzeby biznesowe

Moduł 11: Zarządzanie zasobami chmury
Zrozumienie jak vSphere spełnia żądania vCloud Director
Zarządzanie wirtualnymi centrami danych dostawcy i organizacji

Moduł 12: Zarządzanie zasobami vSphere
Zarządzanie przypadkami VMware vCenterServer
Zarządzanie hostami VMware ESXi
Zarządzanie zasobami danych vSphere
Zarządzanie nieprzypisanymi zasobami
Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów na poziomie vSphere


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login