Infrastruktura dostepowa3
 VMware vCloud: Overview [V1] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

1 dzień

Cena:

1080 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
1200 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Szkolenie skierowane jest do osób wsparcia technicznego i przedstawia w jaki sposób VMware vCloud dostarcza usługi IT w środowisku cloud computing. Szkolenie koncentruje się na korzystaniu z prywatnych chmur, a także pokazuje jak przejść do chmury hybrydowej lub publicznej. Uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, aby zrozumieć jak zasoby IT są dostarczane i konsumowane w środowisku vCloud . Na szkoleniu przedstawione są podstawowe informacje o rozwiązaniu vCloud oraz aplikacje do zarządzania zasobami w środowisku vCloud.
Nie jest to szkolenie administracyjne z zakresu VMware vCloud Director. W prezentowanym szkoleniu nacisk położony jest na wskazanie cech i zalet rozwiązania vCloud, a nie szczegółów dotyczących instalacji, konfiguracji i zarządzania komponentami.

Czas trwania szkolenia: jeden dzień z czego 30% to wykłady, 50% ćwiczenia praktyczne, 20% demonstracje.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

  • zrozumieć funkcje i korzyści vCloud,
  • korzystać z cloud computing,
  • zrozumieć podejście VMware do cloud computing,
  • zrozumieć w jaki sposób zasoby IT są dostarczane, zużywane oraz zabezpieczane w środowisku vCloud.

Profil słuchaczy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób technicznych, menedżerów wyższego szczebla oraz osób decyzyjnych IT, konsultantów, inżynierów i osób od wsparcia technicznego, którzy chcą zapoznać się z rozwiązaniem vCloud.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby uczestnicy posiadali wiedzę z zakresu wirtualizacji vSphere.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie
Przestawienie i logistyka szkolenia
Cel szkolenia
Zakres tematyczny

Moduł 2: Wprowadzenie do VMware vCloud
Omówienie cech charakterystycznych dostarczania usług IT w vCloud dla konsumentów i dostawców
Rozróżnienie trzech środowisk cloud
Nazwanie rodzajów usług świadczonych w vCloud i jakiego produktu VMware temat dotyczy
Rozpoznanie w jakim zakresie można wykorzystać VMware Cloud Director do tworzenia warstwy abstrakcyjnej, alokowania i dostarczania zasobów w środowisku vCloud
Omówienie sposobów zastosowania każdego z komponentów vCloud
Niektóre z korzyści, jakie oferuje cloud computing do organizacji IT

Moduł 3: IT Delivery Server
Opisanie w jaki sposób administratorzy mogą dostarczać zasoby IT w środowisku vCloud
Zarządzanie i kontrola dostępu do zawartości komponentów, zawierających katalogi, vApp, szblony i media vApp
Wyjaśnienie jak udostępniać treści między organizacjami
Opisanie celu dzierżawy, kontyngentów i limitów

Moduł 4: Budowa prywatnej chmury
Podsumowanie ośmiu podstawowych zadań przypisywnia i alokacji zasobów
Opisanie w jaki sposób każdy z trzech modeli alokacji zasobów służy do organizacji VDC
Opisanie trzech rodzajów sieci wykorzystywanych w prywatnej chmurze
Omówienie funkcji puli sieci
Porównanie trzech opcji puli sieci wsparcia
Nazwa trzech rodzajów sieci organizacji
Omówienie niektórych opcji kontroli vCloud Director wykorzystanych do zabezpieczenia sieci
Opisanie jak skalować vCloud Director w dużych środowiskach

Moduł 5: Analiza kosztów i sprawozdawczość
Podsumowanie funkcji każdego z elementów architektonicznych vCenter Chargeback
Opisanie podstaw korzystania z aplikacji Chargeback vCenter w infrastrukturze vCloud
Rozpoznanie jakie zasoby może monitorować vCenter Chargeback
Nazwanie komponentów modelu kosztów
Opisanie jakie modele kosztów są używane do generowania raportów
Znajdowanie dodatkowych zasobów vCloud

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login