Citrix XenDesktop10
 VMware vSphere: Advanced Fast Track [v4.x] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

5 dni

Cena:

7155 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
7950 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

To szybkie, intensywne, laboratoryjne szkolenie zawierające zagadnienia szkoleń: vSphere: Manage for Performance i VMware vSphere: Troubleshooting. Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania kluczowych decyzji projektowych, które zwiększają wydajność środowiska VMware vSphere. Dostarcza również wiedzy, umiejętności i zdolności do osiągnięcia kompetencji w rozwiązywaniu problemów infrastruktury wirtualnej vSphere.

Szkolenie zawiera voucher na egzamin VMware Certified Professional - VCP (wyłącznie dla szkoleń prowadzonych w Centrach Szkoleniowych w Krakowie i Warszawie).
Istnieje możliwość zamiany vouchera VMware Certified Professional na voucher VMware Certified Advanced Professional 4 – Datacenter Administrator. Cena szkolenia ulega wtedy podwyższeniu o 650 zł netto. Cena vouchera nie podlega upustom.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie wykonać następujące czynności:

  • użyć narzędzi vSphere do monitorowania wydajności VMware ESX / ESXi,
  • diagnozować problemy wydajnościowe odnoszące się do procesora, pamięci, sieci i pamięci masowej w ESX/ESXi,
  • zastosowywać zalecenia do monitorowania wydajności aplikacji,
  • diagnozować i usuwać problemy konfiguracyjne związane z: ESX / ESXi, VMware vMotion, VMware Storage VMotion, VMware High Availability, VMware Distributed Resource Scheduler,
  • używać trybu technicznego wsparcia w celu zdiagnozowania i usunięcia problemów z ESXi,
  • korzystać z narzędzi do przechwytywania pakietów sieciowych.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów systemów, inżynierów systemowych, konsultantów i pracowników działu pomocy technicznej, którzy potrzebują wiedzy, umiejętności i zdolności do rozwiązywania problemów z wydajnością, konfiguracją środowiska vSphere.

Wymagania wstępne

Z uwagi na zaawansowany poziom szkolenia, rekomendowane jest wcześniejsze uczestnictwo w jednym z następujących szkoleń:

  • VMware vSphere: Install, Configure, Manage
  • VMware vSphere: Fast Track
  • VMware vSphere: What’s New

Uczestnik, który nie ukończył powyższych szkoleń, powinien posiadać odpowiednią wiedzę oraz umiejętności administracyjne związane z ESX/ESXi i vCenter.

Tematy

Część I: MANAGE FOR PERFORMANCE

Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Wydajność w środowisku wirtualnym
Metodologia rozwiązywania problemów z wydajnością vSphere
Techniki wirtualizacji oprogramowania i sprzętu oraz ich wpływ na wydajność
Monitorowanie wydajności przy użyciu wykresów wydajności vCenter i polecenia resxtop ESX/ESXi

Moduł 3: Wydajność procesora
Harmonogram procesora i inne czynniki mające wpływ na wydajność procesora
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności procesora
Rozwiązywanie najpopularniejszych problemów z wydajnością procesora

Moduł 4: Wydajność zasobów pamięci
Techniki zwalniania zasobów pamięci
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności zasobów pamięci
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością zasobów pamięci

Moduł 5: Wytyczne dla DRS i kontroli zasobów
Wytyczne dotyczące wydajności klastrów DRS, puli zasobów i ustawień alokacji zasobów

Moduł 6: Wydajność sieci
Wydajność nowoczesnych adapterów sieci
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności sieci
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością sieci

Moduł 7: Wydajność zasobów storage’owych
Wpływu protokolów storage’owych, konfiguracji VMFS, balansowania obciążeniem i kolejkowania na wydajność
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności zasobów storage’owych
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością sieci

Moduł 8: Wydajność maszyn wirtualnych
Wytyczne dotyczące konfigurowania maszyn wirtualnych dla zoptymalizowania ich wydajności

Moduł 9: Wydajność aplikacji
Narzędzia i wytyczne dotyczące wydajności aplikacji

Część II: TROUBLESHOOTING

Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Metody rozwiązywania problemów przy użyciu linii poleceń dla serwera ESXi
Instalacja i używanie vMA
Używanie głównych komend i omówienie ich składni
Konfiguracja trybu wsparcia technicznego dla serwera ESXi i dostępu przez SSH

Moduł 3: Logi serwerów ESX, ESXi i vCenter
Przeglądanie plików logów
Konfigurowanie centralnego logowania

Moduł 4: Rozwiązywanie problemów sieciowych
Identyfikowanie i konfigurowanie komponentów sieci
Konfigurowanie i używanie snifera sieciowego

Moduł 5: Rozwiązywanie problemów z zarządzaniem
Rozwiązywanie problemów z komponentami

Moduł 6: Rozwiązywanie problemów z zasobami dyskowymi
Przeglądanie, konfiguracja i diagnozowanie problemów z dostępem do zasobów dyskowych
Konfigurowanie dostępu iSCSI

Moduł 7: Rozwiązywanie problemów z vMotion
Rozwiązywanie problemów z vMotion i Storage vMotion

Moduł 8: Rozwiązywanie problemów infrastrukturalnych
Rozwiązywanie problemów klastra DRS z punktami shares, pulami zasobów i limitami
Rozwiązywanie problemów klastra HA z kalkulacją wielkości slotu, kontrolą zasobów i monitorowaniem hostów
Weryfikowanie spełnienia wymogów podczas podnoszenia maszyny wirtualnej
Rozwiązywanie problemów i awarii działania wirtualnej maszyny

Szkolenia rekomendowane przed kursem

VMware vSphere: Install, Configure, Manage
VMware vSphere: What's New

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login