Citrix XenDesktop10
 VMware vSphere: Automation with vSphere PowerCLI [V4.x] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

2 dni

Cena:

2250 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
2500 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Szkolenie VMware vSphere: Automation with vSphere PowerCLI to praktyczny kurs przedstawiający sposób użycia VMware vSphere PowerCLI do automatyzacji VMware vSphere 4. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób automatyzować zadania tak, aby obniżyć koszty funkcjonowania działu IT przy jednoczesnym usprawnianiu efektywności, dostępności, elastyczności i zarządzania.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić używać vSphere PowerCLI do:

  • automatyzacji konfiguracji VMware ESX
  • automatyzacji procesu tworzenia maszyn wirtualnych
  • automatyzacji zmian w konfiguracji maszyn wirtualnych
  • automatyzacji zadań w klastrze
  • automatyzacji raportowania.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób technicznych odpowiedzialnych za zarządzanie ESX, VMware ESXi i VMware vCenter Server, włączając w to menadżerów IT, architektów systemowych i administratorów.

Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do szkolenia uczestnik powinien posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania systemami operacyjnymi Windows lub Linux oraz ukończyć szkolenie VMware vSphere: Install, Configure, Manage lub VMware vSphere: Fast Track. Ponadto zalecane jest doświadczenie w zakresie pisania skryptów w jednym z poniższych języków: Windows PowerShell, VBScript, Perl, Unix Shell, Python lub innych językach o zmiennych i kontrolowanych strukturach.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- cele vSphere PowerCLI
- polecenia vSphere PowerCLI
- automatyzacja konfiguracji hosta ESX
- automatyzacja procesu tworzenia, konfigurowania i ochrony maszyn wirtualnych
- automatyzacja zadań w klastrze
- automatyzacja procesu raportowania.

Program szkolenia


Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Wprowadzenie do vSphere PowerCLI
Główny cel vSphere PowerCLI
Główne polecenia dostępne w vSphere PowerCLI
Połączenie z infrastrukturą vSphere

Moduł 3: Automatyzacja konfiguracji hosta ESX
Automatyzacja konfiguracji wirtualnych switchy na hostach ESX
Automatyzacja konfiguracji datastore na hostach ESX

Moduł 4: Tworzenie, konfiguracja i ochrona wirtualnych maszyn
Automatyzacja tworzenia maszyn wirtualnych
Rekonfigurowanie wirtualnych maszyn
Uruchamianie skryptów vSphere PowerCLI w wirtualnych maszynach
Automatyzacja ochrony maszyn wirtualnych

Moduł 5: Automatyzacja zadań w klastrze
Automatyzacja migracji dysków wirtualnych maszyn
Automatyzacja VMware vMotion
Tworzenie klastra DRS/HA
Automatyzacja konfiguracji klastra
Automatyzacja procesu tworzenia i konfigurowania puli zasobów

Moduł 6: Automatyzacja procesu raportowania
Automatyczne raportowanie o maszynach wirtualnych
Automatyczne raportowanie o hostach ESX
Automatyczne raportowanie o klastrach

Szkolenia rekomendowane przed kursem

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1]

Szkolenia rekomendowane po kursie

VMware vSphere: Manage for Performance [V4.x]

VMware vSphere: Manage and Design for Security [V4.x]

VMware vSphere: Troubleshooting [V5.x]

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje do egzaminu VCAP-DCA, który powiązany jest z certyfikacją VMware Certified Advanced Professional on vSphere 4 - Datacenter Administration.

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login