Citrix XenDesktop10
 VMware vSphere: Design Workshop [V5] Minimize

Terminy i miejsce:

15-17 stycznia - Kraków, ul. Jasnogórska 23
23- 25 kwietnia - Kraków, ul. Jasnogórska 23

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

3 dni

Cena:

2070 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
2300 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

Opis

Celem szkolenia jest przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i zdolności pozwalających osiągnąć kompetencje w zakresie projektowania wirtualnej infrastruktury VMware vSphere 5. Szkolenie bazuje na VMware ESXi i VMware vCenter Server 5 i omawia korzyści i ryzyka dostępnych alternatyw w projekcie oraz dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania rozsądnych decyzji projektowych. Studenci mają możliwość przetestowania w praktyce swoich umiejętności projektowych.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • Rozumieć i stosować ramy projektowe
 • Projektować rozwiązania pamięci masowej do używania z vSphere w przedsiębiorstwie
 • Projektować sieci do używania vSphere w przedsiębiorstwie
 • Projektować zasoby obliczeniowe dla przedsiębiorstwa
 • Projektować maszyny wirtualne do uruchamiania aplikacji w wirtualnej infrastrukturze
 • Projektować wirtualne centrum danych dla przedsiębiorstwa
 • Włączać możliwości zarządzania i monitorowania do projektu
 • Określać cele, wymagania, ograniczenia i zagrożenia projektu
 • Określać użyteczność informacji do podejmowania decyzji projektowych
 • Rozpoznawać i analizować najlepsze praktyki
 • Analizować alternatywne opcje w projekcie

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów przed- i posprzedażowych odpowiedzialnych za projektowanie architektury rozwiązania vSphere.

Wymagania wstępne

Znajomość instalacji, modernizacji, konfiguracji i administracja vSphere 5.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie
Określenie celów szkolenia
Zarysowanie modułów szkolenia

Moduł 2: Przegląd procesu projektowania
Wyjaśnienie kluczowych terminów
Identyfikacja i omówienie wytycznych, metod, sesji oraz decyzji i konsekwencji projektowania, stworzenie ram projektowych
Definiowanie i opis metodologii ram
Identyfikacja narzędzi projektowych, w tym jakości macierzy architektury
Information Technology Infrastructure Library v3 i stosu technologii vSphere

Moduł 3: Projektowanie VMware vSphere Storage
Identyfikacja przydatnych informacji dla podejmowania decyzji projektowych o wirtualnym i fizycznym przechowywaniu
Rozpoznawanie i analizowanie najlepszych praktyk
Analiza alternatywnych opcji przechowywania projektu
Komunikacja wyborów i związanych z tym ryzyk i korzyści dla odbiorcy
Opracowanie projektu przechowywania

Moduł 4: Projektowanie VMware vSphere Network
Identyfikacja przydatnych informacji dla podejmowania decyzji projektowych o wirtualnej i fizycznej sieci
Rozpoznawanie i analizowanie najlepszych praktyk
Analiza alternatywnych opcji przechowywania projektu
Komunikacja wyborów i związanych z tym ryzyk i korzyści dla odbiorcy
Opracowanie projektu sieci

Moduł 5: Obliczanie zasobów projektowych
Identyfikacja przydatnych informacji dla podejmowania decyzji projektowych o hoście CPU i pamięci
Rozpoznawanie i analizowanie najlepszych praktyk
Analiza alternatywnych opcji projektu hosta
Komunikacja wyborów i związanych z tym ryzyk i korzyści dla odbiorcy
Opracowanie projektu hosta

Moduł 6: Projektowanie maszyn wirtualnych
Identyfikacja przydatnych informacji dla podejmowania decyzji projektowych o maszynach wirtualnych
Rozpoznawanie i analizowanie najlepszych praktyk
Analiza alternatywnych opcji projektowania maszyn wirtualnych
Komunikacja wyborów i związanych z tym ryzyk i korzyści dla odbiorcy
Stworzenie projektu maszyny wirtualnej

Moduł 7: Projektowanie VMware vSphere Virtual Datacenter
Identyfikacja przydatnych informacji dla podejmowania decyzji projektowych o wirtualnych centrach danych dotyczących zarządzania serwerem i konfiguracji klastrów
Rozpoznawanie i analizowanie najlepszych praktyk
Analiza alternatywnych wyborów projektowania wirtualnych centrów danych
Komunikacja wyborów i związanych z tym ryzyk i korzyści dla odbiorcy
Stworzenie projektu wirtualnego centrum danych

Moduł 8: Zarządzanie i monitorowanie projektu
Identyfikacja przydatnych informacji dla podejmowania decyzji projektowych o zarządzaniu i monitorowaniu
Rozpoznawanie i analizowanie najlepszych praktyk
Analizowanie alternatywnych wybprów zarządzania i monitorowania projektu
Komunikacja wyborów i związanych z tym ryzyk i korzyści dla odbiorcy
Opracowanie projektu zarządzania i monitorowania

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login