Citrix XenDesktop10
 VMware vSphere: Manage and Design for Security [V4.x] Minimize

Terminy i miejsce:

10-12 marca - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A
31 marca - 2 kwietnia - Kraków, ul. Jasnogórska 23
7-9 kwietnia - Kraków, ul. Jasnogórska 23

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

3 dni

Cena:

3375 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
3750 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Szkolenie VMware vSphere: Manage and Design for Security pokazuje najlepsze praktyki dotyczące bezpiecznego projektowania, wdrażania i operowania środowiskiem VMware vSphere. Podczas lektury, dyskusji i ćwiczeń praktycznych uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia bezpieczeństwa i zgodności celów organizacji.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie:
- zidentyfikować słabości w aktualnym projekcie środowiska vSphere i zarekomendować działania naprawcze
- zabezpieczać komponenty vSphere tak jak opisano to w vSphere Hardening Guide
- zarekomendować konfigurację i zmienić politykę zarządzania, procesy i systemy.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów systemu, inżynierów systemowych i konsultantów odpowiedzialnych za zabezpieczanie instalacji vSphere.

Wymagania wstępne

Jest to kurs zaawansowany. Wymagania wstępne obejmują:
- ukończenie jednego z poniższych szkoleń:
- VMware vSphere: Install, Configure, Manage
- VMware vSphere: Fast Track
- VMware vSphere: What’s New
- wiedzę i doświadczenie w pracy z VMware ESX/ESXi i VMware vCenter Server.
Pomocne może być ponadto doświadczenie w pracy z wierszem poleceń.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- bezpieczeństwo w środowisku wirtualnym
- zabezpieczanie sieci wirtualnej
- ochrona środowiska zarządzania
- ochrona systemu hostów VMware ESX/ESXi
- bezpieczeństwo maszyn wirtualnych
- konfiguracja i zmiany zarządzania.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie
Wprowadzenie
Zasoby dotyczące zgodności i bezpieczeństwa dostępne on-line

Moduł 2: Bezpieczeństwo w środowisku wirtualnym
Bezpieczeństwo informacji i koncepcje zarządzania ryzykiem
W jaki sposób wirtualizacja wpływa na bezpieczeństwo i zgodność
Główne słabości środowiska wirtualnego
Podstawowe wytyczne dotyczące zabezpieczania środowiska wirtualnego
Narzędzia i technologie związane z bezpieczeństwem

Moduł 3: Zabezpieczanie sieci wirtualnej
Architektura bezpieczeństwa vNetwork
Segmentacja sieci i izolacja ruchu
Konfiguracja bezpiecznej sieci wirtualnej
Izolacja ruchu z prywatnymi VLANs

Moduł 4: Ochrona środowiska zarządzania
Autentykacja i autoryzacja serwera vCenter Server oraz korzystanie z certyfikatów SSL
Bezpieczeństwo systemu vCenter Server

Moduł 5: Ochrona systemu hostów VMware ESX/ESXi
Architektura bezpieczeństwa ESX i ESXi
Kontrola dostępu do zasobów pamięci
Bezpieczeństwo hostów ESX i ESXi

Moduł 6: Bezpieczeństwo maszyn wirtualnych
Architektura bezpieczeństwa maszyn wirtualnych
Konfigurowanie parametrów bezpieczeństwa

Moduł 7: Konfiguracja i zmiany zarządzania
Konfiguracja, cele i wytyczne zmiany zarządzania
Utrzymywanie właściwej konfiguracji komponentów vSphere
Monitorowanie logów dla zdarzeń powiązanych z bezpieczeństwem
Technologie i narzędzia dotyczące zmian zarządzania i konfiguracji

Szkolenia rekomendowane przed kursem

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1]

Szkolenia rekomendowane po kursie

VMware vSphere: Automation with vSphere PowerCLI [V4.x]

VMware vSphere: Manage for Performance [V4.x]

VMware vSphere: Troubleshooting [V5.x]

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje do egzaminu VCAP4-DCA, który powiązany jest z certyfikacją VMware Certified Advanced Professional on vSphere 4 - Datacenter Administration.

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login