Citrix XenDesktop10
 VMware vSphere: Manage for Performance [V4.x] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

3 dni

Cena:

3375 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
3750 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Szkolenie VMware vSphere: Manage for Performance to praktyczny kurs przedstawiający zarządzanie wydajnością środowiska VMware vSphere. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania fundamentalnych decyzji dotyczących projektowania, które pozwolą poprawić funkcjonowanie już wdrożonego VMware vSphere. Kurs oparty jest na VMware ESX 4.0, ESXi 4.0 i vCenter Server 4.0.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić:

  • wyjaśnić wpływ używania różnych trybów monitorowania na wydajność
  • używać narzędzi vSphere do monitorowania funkcjonowania hostów EXS/ESXi
  • diagnozowanie problemów z wydajnością odnoszących się do procesora, pamięci, sieci i zasobów storage’owych na hoście ESX/ESXi
  • wskazać w jaki sposób osiągnąć optymalną konfigurację maszyny wirtualnej
  • przedstawić wytyczne dotyczące monitorowania wydajności aplikacji.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla inżynierów systemowych, administratorów i konsultantów odpowiedzialnych za zarządzanie wydajnością instalacji vSphere.

Wymagania wstępne

Jest to kurs zaawansowany. Wymagane jest wcześniejsze ukończenie jednego z poniższych szkoleń:
- VMware vSphere: Install, Configure, Manage
- VMware vSphere: Fast Track
- VMware vSphere: What’s New
lub odpowiadająca im wiedza i doświadczenie administracyjne z ESX/ESXi i vCenter Server.
Rekomendowane jest również doświadczenie w pracy z wierszem poleceń.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- wydajność w środowisku wirtualnym
- techniki wirtualizacji oprogramowania i sprzętu i ich wpływu na wydajność
- monitorowanie wydajności przy użyciu wykresów wydajności vCenter
- wydajność procesora
- wydajność zasobów pamięci
- wytyczne dla DRS i kontroli zasobów
- wydajność sieci i zasobów storage’owych
- wydajność aplikacji.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Wydajność w środowisku wirtualnym
Metodologia rozwiązywania problemów z wydajnością vSphere
Techniki wirtualizacji oprogramowania i sprzętu oraz ich wpływ na wydajność
Monitorowanie wydajności przy użyciu wykresów wydajności vCenter i polecenia resxtop ESX/ESXi

Moduł 3: Wydajność procesora
Harmonogram procesora i inne czynniki mające wpływ na wydajność procesora
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności procesora
Rozwiązywanie najpopularniejszych problemów z wydajnością procesora

Moduł 4: Wydajność zasobów pamięci
Techniki zwalniania zasobów pamięci
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności zasobów pamięci
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością zasobów pamięci

Moduł 5: Wytyczne dla DRS i kontroli zasobów
Wytyczne dotyczące wydajności klastrów DRS, puli zasobów i ustawień alokacji zasobów

Moduł 6: Wydajność sieci
Wydajność nowoczesnych adapterów sieci
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności sieci
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością sieci

Moduł 7: Wydajność zasobów storage’owych
Wpływu protokolów storage’owych, konfiguracji VMFS, balansowania obciążeniem i kolejkowania na wydajność
Monitorowanie kluczowych mierników wydajności zasobów storage’owych
Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów z wydajnością sieci

Moduł 8: Wydajność maszyn wirtualnych
Wytyczne dotyczące konfigurowania maszyn wirtualnych dla zoptymalizowania ich wydajności

Moduł 9: Wydajność aplikacji
Narzędzia i wytyczne dotyczące wydajności aplikacji

Szkolenia rekomendowane po kursie

VMware vSphere 4: Manage and Design for Security
VMware vSphere 4: Automation with vSphere PowerCLI

Certyfikacja

Szkolenie przygotowuje do egzaminu VCAP4-DCA, który powiązany jest z certyfikacją VMware Certified Advanced Professional on vSphere 4 - Datacenter Administration. 

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login