Infrastruktura dostepowa3
 VMware vSphere: Optimize & Scale [v5.1] Minimize

Terminy i miejsce:

24-28 lutego - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A
3-7 marca - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A
14- 18 kwietnia - Kraków, ul. Jasnogórska 23
26-30 maja - Warszawa, ul. 1 sierpnia 6A

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

5 dni

Cena:

7155 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
7950 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

VMware vSphere: Optimize & Scale [v5.1] to zaawansowane, intensywne szkolenie dla doświadczonych administratorów VMware vSphere. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość nabycia zaawansowanych umiejętności w zakresie konfigurowania i zarządzania wirtualną infrastrukturą. Szkolenie oparte jest o VMware ESXi 5.0 oraz VMware vCenter Server 5.1.

Po ukończeniu szkolenia można przystąpić do egzaminów:

 • VMware Certified Advanced Professional - Data Center Administration [v5] (VCAP5-DCA)
 • VMware Certified Professional 5 (VCP5)

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie wykonywać następujące czynności:

 • konfigurowanie i zarządzanie ESXi oraz pamięcią masową
 • zarządzanie zmianami w środowisku vSphere
 • optymalizowanie wydajności komponentów vSphere
 • rozwiązywanie błędów i określanie ich przyczyn
 • używanie VMware vSphere ESXi Shell oraz VMware vSphere Management Assistant (vMA)
 • używanie VMware vSphere Auto Deploy


Uwaga:
Około 30% treści ze szkolenia VMware vSphere: What's new [v5.1] jest powtarzana w tym szkoleniu.
Zagadnienia związane ze skalowalnością w szkoleniu VMware vSphere: Fast Track [v5.1] także są omawiane w tym szkoleniu.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych administratorów systemów oraz integratorów systemów.

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do szkolenia, uczestniczy ukończyli jedno ze szkoleń:

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [v5.1]
 • VMware vSphere: What's new [v5.1]
 • VMware vSphere: Fast Track [v5.1]


lub posiadali wiedzę w zakresie swobodnego posługiwania się administrowaniem ESXi i vCenter Server. Przydatna będzie także wiedza o interfejsie wiersza linii poleceń.

UWAGA: 50% czasu szkolenia to wykłady; pozostała część czasu przeznaczona jest na ćwiczenia laboratoryjne. Szkolenie ma formę przyspieszonego, intensywnego kursu.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia

Moduł 2: Komponenty do zarządzania
Konfigurowanie VMware vSphere Management Assistent (vMA)
Polecenia esxcli i vicfg
Konfigurowanie trybu ESXi Tech Support i dostępu po ssh
ESXi i vCenter Server log files

Moduł 3: Wydajność wirtualnego środowiska
Metodologia rozwiązywania problemów wydajnościowych środowiska vSphere
Opis technik wirtualizacji oraz ich wpływ na wydajność

Moduł 4: Skalowalność sieci
Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie rozproszonymi przełącznikami vNetwork
Migracja ze standardowych do rozproszonych przełączników sieciowych
PVLANs
VMware vSphere Network I/O Control, port mirroring, NetFlow

Moduł 5: Rozwiązywanie sieciowych problemów wydajnościowych
Konfiguracja i użycie monitora ruchu sieciowego
Funkcjonalności kart sieciowych wpływające na poprawe wydajności
Monitorowanie kluczowych mierników wydajnościowych
Rozwiązywanie typowych problemów z wydajnością sieci

Moduł 6: Skalowalność pamięci masowej
Konfiguracja wielościeżkowości
vSphere storage APIs
Dodanie polityki pamięci masowej do profilu storage’owego wirtualnej maszyny
Opisanie funkcjonalności Storage DRS
Konfiguracja Storage DRS i Storage I/O Control

Moduł 7: Rozwiązywanie problemów z dostępem i wydajnością pamięci masowej
Diagnozowanie problemów związanych z dostępem do zasobów
Wpływ protokołów storage’owych, konfiguracji VMware vStorage VMFS, równoważenia obciążenia i kolejkowania na wydajność
Monitorowanie kluczowych mierników wydajnościowych dla pamięci masowej
Rozwiązywanie typowych problemów z wydajnością pamięci masowej

Moduł 8: Optymalizacja CPU
CPU scheduler i inne funkcje wpływające na wydajność
Monitorowanie kluczowych mierników związanych z wydajnością procesora
Rozwiązywanie typowych problemów z wydajnością procesora

Moduł 9: Wydajność pamięci
Opis technik odzyskiwania pamięci
Monitorowanie kluczowych mierników związanych z wydajnością pamięci
Rozwiązywanie typowych problemów z wydajnością pamięci

Moduł 10: optymalizacja wirtualnych maszyn oraz klastra
VMware vSphere Distributed Resource Scheduler clusters, resource pool, VMware vSphere High Availability
Rozwiązywanie problemów związanych z klastrem

Moduł 11: Skalowalność hostów i środowiska
Użycie profilów hosta do zarządzania zgodnością konfiguracji serwera ESXi
Użycie vCenter Server Linked Mode w celu zarządzania inwetnarzem wielu vCenter serwerów
Konfigurowanie i zarządzanie Distributed Power Management
Omówienie vSphere PowerCLI i modyfikowanie skryptów
Użycie vSphere Auto Deploy do zainstalowania serwerów ESXi
Użycie Image Builder do utworzenia obrazu instalacyjnego serwera ESXi

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login