Infrastruktura dostepowa3
 VMware vSphere: Skills for Operators [V5.1] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

2 dni

Cena:

2070 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
2300 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)

 

 

Cel szkolenia

Szkolenie VMware vSphere: Skills for operators to techniczne warsztaty, których tematyka skupia się na zadaniach administracyjnych związanych z wirtualną infrastrukturą. Szkolenie pozwala nabyć umiejętności w zakresie efektywnej pracy z wirtualnymi maszynami. Szkolenie oparte jest na VMware vSphere ESXi 5.1 oraz VMware vCenter Server 5.1.

Cel szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • opisania zagadnień wirtualizacji, maszyn wirtualnych i komponentów vSphere
  • omówienia koncepcji serwera, sieci i storage
  • wdrażania, konfigurowania i zarządzania maszynami wirtualnymi
  • używania vCenter Server do monitorowania zasobów zużywanych przez maszyny wirtualne
  • używać VMware vSphere vMotion i VMware vSphere Storage vMotion do migracji maszyn wirtualnych
  • zabezpieczania maszyn wirtualnych
  • rozwiązywania problemów z konfiguracjami maszyn wirtualnych

Profil słuchaczy

Administratorzy systemowi i operatorzy odpowiedzialni za zarządzanie ESXi oraz vCenter Server.

Wymagania wstępne

Doświadczenie w administrowaniu systemami operacyjnymi Microsoft Windows lub Linux.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- komponenty vSphere
- tworzenie maszyn wirtualnych
- instalacja narzędzi VMware na system operacyjny Windows
- tworzenie template'ów
- klonowanie maszyn wirtualnych
- zarządzanie maszynami w inwentarzu vCenter
- migracja vMotion wirtualnej maszyny
- migracja Storage vMotion wirtualnej maszyny
- prawidłowa konfiguracja maszyn wirtualnych

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia

Moduł 2: Wprowadzenie do Wirtualizacji VMware
Komponenty i cechy vSphere 5.1
Maszyny wirtualne VMware
Korzyści z używania maszyn wirtualnych

Moduł 3: Używanie VMware vSphere Client i VMware vSphere Web Client
Omówienie VMware vSphere Client
Omówienie VMware vSphere Web Client
Omówienie vCenter Server

Moduł 4: Zarządzanie i tworzenie maszyn wirtualnych
Komponenty maszyn wirtualnych
Tworzenie maszyn wirtualnych
Instalowanie systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej
Cloning i template'y
Klonowanie maszyn wirtualnych
Omówienie OVF Template
Wdrażanie OVF Template
Dostosowanie systemu operacyjnego
Konfigurowanie maszyny wirtualnej sprzętu
Konfigurowanie opcji maszyny wirtualnej
Rejestrowanie maszyny wirtualnej w vCenter Server
Omówienie snapshotów
Odzyskiwanie i usuwanie snapshotów

Moduł 5: Monitorowanie zasobów maszyn wirtualnych
Virtual CPU
Omówienie metod optymalizacji CPU, pamięci i uzycia dysku
Omówienie VMware vCenter Operations Manager
Używanie wykresów vCenter Server
Omówienie i monitorowanie zadań
Omówienie, monitorowanie i zarządzanie eventami
Omówienie, monitorowanie i zarządzanie alarmami

Moduł 6: Zarządzanie Multitiered Applications przy użyciu VMware vSphere vApp
Omówienie vSphere vApp
Tworzenie, edytowanie i zarządzanie vApp
Klonowanie vApp

Moduł 7: Migracja maszyn wirtualnych
Omówienie i używanie "cold migration" do migrowania maszyn wirtualnych
Weryfikowanie wymagań maszyn wirtualnych dla vSphere vMotion
Migrowanie maszyn wirtualnych przy uzyciu vSphere vMotion
Omówienie kompatybilności CPU z EVC
Omówienie VMware vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
Reguły DRS

Moduł 8: Zabezpieczanie maszyn wirtualnych
Omówienie ochrony maszyn wirtualnych
Guest Operating System
Zarządzanie opcjami "kopiuj", "wklej"

Moduł 9: Rozwązywanie problemów wirtualnej maszyny
Metodologia rozwiązywania problemów
Rozwiązywanie problemów maszyny wirtualnej
Rozwiązywanie problemów vSphere Client
Ogólne wskazówki o backupie maszyny wirtualnej
Wprowadzenie do VMware vSphere High Availability

Załącznik A: Używanie Update Manager
Omówienie VMware vSphere Update Manager
Skanowanie i uaktualnianie maszyn wirtualnych i templatów

 

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login