Infrastruktura dostepowa3
 VMware vSphere: Skills for Storage Administrators [V4.1] Minimize

Terminy i miejsce:

Termin do uzgodnienia.

Prosimy o kontakt: tel. +48 12 654 06 85

Czas trwania:

2 dni

Cena:

2070 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
2300 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Szkolenie VMware vSphere: Skills for Storage Administrators pozwala administratorom lepiej zaplanować i zarządzać zasobami pamięci masowej by wspierać środowisko VMware vSphere. Kurs demonstruje interakcje i operacje vSphere i zasobów pamięci. Uczestnicy, którzy chcą nauczyć się jak administrować rozwiązaniem vSphere powinni wziąć udział w innym poruszającym to zagadnienie kursie.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie:
- przedstawić główne koncepcje odnoszące się do wirtualizacji, włączając w to serwer vSphere i wirtualizację zasobów pamięci masowej
- współpracować z adminstratorami vSphere, by projektować, konfigurować, zarządzać i rozwiązywać problemy z zasobami pamięci w środowisku vSphere
- wskazać na zależności wynikające z podejmowanych decyzji na etapie projektowym
- zaplanować architekturę wykorzystania pamięci masowej w środowisku wirtualnym
- identyfikować i wykorzystywać narzędzia takie jak VMware vSphere Client, esxtop, resxtop, vscsiStats do kontroli i modyfikowania konfiguracji zasobów pamięci masowej.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla administratorów zasobów pamięci masowej, którzy wspierają środowisko vSphere.

Wymagania wstępne

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy i doświadczenia w pracy z vSphere. Wymagane jest natomiast doświadczenie w administrowaniu zasobami pamięci oraz doświadczenie w pracy z systemami Windows lub UNIX/Linux.

Tematy

Tematyka szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak:
- wprowadzenie do wirtualizacji VMware
- protokoły storage’owe
- VMFS
- LUN
- multipathing
- strefy i kontrola dostępu
- replikacja i snapshot
- wydajność zasobów pamięci.

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie

Moduł 2: Wprowadzenie do wirtualizacji VMware
Hypervisors (the VMkernel) i maszyny wirtualne
Korzyści z wirtualizacji serwerów
Zasoby współdzielone i funkcjonalności VMware, które od nich zależą
Wspierane konfiguracje zasobów pamięci masowej
Maksymalne możliwości dla pamięci masowej
Wprowadzenie pojęcia stosu dla wirtualizacji pamięci masowej

Moduł 3: Wirtualizacja pamięci masowej
Charakterystyka i tworzenie systemu plików VMFS
Używanie mechanizmów powiększania systemu plików VMFS
Pojęcie rezerwacji SCSI i strategie unikania konfliktów
Wyrównanie systemu plików VMFS
Porównanie VMFS i RDM
Możliwości tworzenia dysków dla maszyn wirtualnych
Korzystanie z VMware vStorage Thin Provisioning i wpływ na wydajność

Moduł 4: Wydajność zasobów pamięci masowej i rozwiązywanie problemów
Wpływ na wydajność wykonanej konfiguracji pamięci masowej
Narzędzia do monitorowania opóźnień, pojemności oraz wykorzystania przestrzeni
Rozwiązywanie problemów z wydajnością

Moduł 5: Rozważania dotyczące projektowania sieci SAN
Konwencja nazw przyjęta w vSphere dla zasobów dyskowych
Korzystanie z przejrzystego systemu numerowania LUN
Kalkulowanie IOPS i MB/s dla właściwego zdefiniowania LUN
Używanie narzędzi esxtop i resxtop do określenia IOPS i MB/s
Dyskusja nt. topologii sieciowej, definiowania stref „zoning”, dostępu w Fibre Chanel, iSCSI i NAS
Strategie lokalizacji dysków wirtualnych
Łączenie przełączników i opcja „trunk”
Używanie polecenia esxcli do maskowania LUN
Sposoby wdrożenia mechanizmu kontroli i ramek Jumbo w konfiguracjach IP Storage
Konfigurowanie parametru długości kolejki
Dyskusja nt. uruchamiania serwerów VMware ESX / ESXi z sieci SAN

Moduł 6: Rozważania dotyczące wielościeżkowości
Wielościeżkowość w rozwiązaniach Fibre Channel, iSCSI i NAS
Algorytmy multipathing dostępne w vSphere
Korzystanie z technologii Target Port Group Support i Asymmertic Logical Unit Access w vSphere
Konfiguracja dla macierzy typu active-active, active-passive

Moduł 7: VMware vStorage VMFS i kopie migawkowe dla maszyny wirtualnej
Replikacja LUN w środowisku vSphere
Identyfikowanie snapshot LUN w vSphere
Kontrola w jaki sposób VMkernel radzi sobie z LUNs snapshot
Używanie replikacji LUNs do backupu i odzyskiwania danych
Wprowadzenie do VMware API
Snapshots wirtualnej maszyny i ich wpływ na zużycie zasobów pamięci masowej

Moduł 8: VMware vStorage API i integracja z macierzami
Opisanie mechanizmu „hardware-accelerated locking”
Opisanie mechanizmu „hardware-accelerated zeroing”
Opisanie mechanizmu „hardware-accelerated copy”
Włączenia i wyłączanie przyspieszenia sprzętowego
Wprowadzenie do nowych metryk wydajności dodanych do narzędzi esxtop i resxtop


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login