Infrastruktura dostepowa3
 VMware vCloud Director: Install, Configure, Manage [v5.1] Minimize

Terminy i miejsce:

19-21 lutego - Kraków, ul. Jasnogórska 23

Podane daty szkoleń są terminami informacyjnymi, które mogą ulec zmianie.

Czas trwania:

3 dni

Cena:

3510 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)
3900 PLN (podana cena nie zawiera podatku VAT 23%)


Opis

Na tym trzydniowym szkoleniu studenci nauczą się jak wdrożyć VMware vCloud Director dla prywatnych środowisk chmurowych oraz zarządzać bieżącą pracą wdrożeniową. Szkolenie koncentruje się na prywatnych rozwiązaniach vCloud. Szkolenie dostarcza podstaw do instalcji, konfiguracji i zarządzania prywatnym środowiskiem chmurowym.

40% czasu szkolenia przeznaczona jest na wprowadzenie teoretyczne, a 60% na praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.

Cel szkolenia

Po zakończeniu szkolenia studenci będą w stanie:

 • Wdrażać vCloud Director
 • Wykorzystywać vCloud Director do zaspokajania prywatnych potrzeb biznesowych w chmurze
 • Konfigurować poziomy zasobów dyskowych VMware vSphere dostępnych dla wirtualnego datacenter
 • Tworzyć i zarządzać organizacjami vCloud Director i VMware vSphere vApps w celu zaspokojenia potrzeb biznesowych
 • Tworzyć i zarządzać katalogami vCloud Director
 • Konfigurować sieci dla organizacji i vApps
 • Zrozumieć interakcje pomiędzy VMware vSphere
 • Używać Distributed Resource Scheduler clusters i vCloud Director

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla konsultantów, inżynierów systemowych, administratorów centrów danych oraz chmury.

Wymagania wstępne

Rekomenduje się wcześniejsze ukończenie szkoleń:

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V5.0]
 • VMware vCloud Director: Essentials/Fundamentals [V5.1]
 • Solid understanding of TCP/IP networking

Program szkolenia

Moduł 1: Wprowadzenie do szkolenia
Cele szkolenia
Harmonogram szkolenia
Rozpoznanie podstawowych elementów VMware vCloud Director

Moduł 2: Architektura i komponenty VMware vCloud Director
Omówienie jak produkty VMware używane są przy tworzeniu chmury
Przegląd komponentów vCloud Director i wyjaśnienie ich funkcji
Integracja z innymi produktami VMware takimi jak: VMware vCenter Chargeback, VMware vCenter Operations Manager
Określenie potrzeb licencyjnych

Moduł 3: VMware vCloud Networking
Omówienie typów sieci dostępnych w vCloud Director
Omówienie organizacji i wyboru sieci vApp
Omówienie funkcji pól sieciowych
Omówienie jak dzielić zawartość pomiędzy organizację i vApps

Moduł 4: Dostawcy VMware vCloud Director
Określenie źródeł zasobów pamięci masowej dla vCloud Director
Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową
Sprawdzenie alokacji miejsca dla organizacji
Rozpoznawanie problemów VMware vSphere Storage vMotion
Określenie wymogów pamięci masowej maszyn typu linked clones i maszyn typu „shadow”

Moduł 5: Organizacje VMware vCloud Director
Tworzenie i zarządzanie organizacjami
Rozpoznawanie źródeł alokacji dla organizacji
Tworzenie i zarządzanie katalogami

Moduł 6: Bezpieczeństwo
Opis i konfiguracja integracji LDAP
Opis pojedynczego logowania

Moduł 7: Zarządzanie zasobami chmury
Zrozumienie jak vSphere spełnia żądania vCloud Director
Zarządzanie wirtualnymi centrami danych dostawcy i organizacji

Moduł 8: Zarządzanie zasobami vSphere
Zarządzanie przypadkami VMware vCenterServer
Zarządzanie hostami VMware ESXi
Zarządzanie zasobami danych vSphere
Zarządzanie nieprzypisanymi zasobami
Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów na poziomie vSphere

Moduł 9: Monitorowanie komponentów VMware vCloud
Monitorowanie wykorzystania informacji w wirtualnych bazach danych dostawcy i organizacji
Analiza wpisów w logach aplikacji vCloud Director w celu monitorowania komórek vCloud Director

Moduł 10: Organizacje VMware vCloud Director
Omówienie katalogów zadań
Omówienie zadań vApp

Moduł 11: Instalacja VMware vCloud Director
Wymagania wstępne dla instalacji vCloud Director
Instalacja vCloud Director

 


    

Kontakt w sprawach organizacyjnych,
terminy szkoleń,
rejestracja, oferty cenowe:

Martyna Kopeć
martyna.kopec(at)alterkom.pl
kom. +48 505 045 525


tel. +48 12 654 06 85
fax +48 12 378 96 71 


 

 

Copyright 2006-09 by Alterkom   Terms Of Use  Privacy Statement   Login