Kontakt

ADRES SIEDZIBY ALTERKOM:
ul. Borkowska 25B/U2
30-438 Kraków

Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

Biuro Kraków

Dział Techniczny oraz wsparcie techniczne

Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres e-mail działu handlowego.

Dział Handlowy

Spółka Alterkom Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000180473.
Kapitał zakładowy: 60.000 PLN w pełni opłacony, NIP 679-27-83-310 REGON 356772617

Masz pytania? Skontaktuj się z nami