Szkolenia Microsoft

Szkolenia Microsoft

Microsoft jest międzynarodowym producentem oprogramowania komputerowego, a także dostawcą kompleksowych rozwiązań cloud computing, aplikacji serwerowych i innych technologii informatycznych dla klientów indywidualnych, firm i administracji. Wraz z Centrum Edukacyjnym Promise oferujemy Państwu udział w autoryzowanych szkoleniach Microsoft, które pozwolą na pełne wykorzystanie możliwości rozwiązań tego producenta oraz sprawne zarządzanie.
Jeśli poniżej nie udało się znaleźć szkolenia, które Państwa interesuje prosimy o kontakt pod numerem tel. 12 654 06 85. Postaramy się zrealizować Państwa oczekiwania i przedstawić ofertę na poszukiwany kurs.

 

Szkolenia dostępne w ofercie Czas trwania
Windows Server
MS-20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 5
MS-20411 Administering Windows Server 2012 5
MS-20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services 5
MS-20417 Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012 5
MS-10969 Active Directory Services with Windows Server 5
MS-20740 Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 5
MS-20741 Networking with Windows Server 2016 5
MS-20742 Identity with Windows Server 2016 5
MS-20743 Upgrading Your Skills To MCSA: Windows Server 2016 5
SQL Server
MS-20461 Querying Microsoft SQL Server 5
MS-20462 Administering Microsoft SQL Server Databases 5
MS-20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 5
MS-20464 Developing Microsoft SQL Server Databases 5
MS-20465 Designing a Data Solution with Microsoft SQL Server 5
Exchange Server
MS-20345-1 Administering Microsoft Exchange Server 2016 5
MS-20345-2 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 5
MS-20341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 5
Lync Server
MS-20336 Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
5
MS-20337 Enterprise Voice and Online Services with Microsoft Lync Server 2013
5
Azure
MS-10979 Microsoft Azure Fundamentals
2
MS-10992 Integrating On- Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure 3
MS-20532 Developing Microsoft Azure Solutions
4
MS-20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
5
MS-20774 Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning
5
MS-40390 Microsoft Azure for AWS Experts
3
MS-40502 Microsoft Cloud Workshop: Big Data & Visualization
1
MS-40504 Microsoft Cloud Workshop: Intelligent Vending Machines
1
MS-40505 Microsoft Cloud Workshop: Internet of Things
1
MS-40510 Microsoft Cloud Workshop: SQL Server Hybrid Cloud
1
MS-40519 Microsoft Cloud Workshop: SAP on Azure
1
MS-40520 Microsoft Cloud Workshop: Optimized Architecture
1
Office 360
MS-10997 Office 365 Administration and Troubleshooting
3
MS-20347 Enabling and Managing Office 365
5
MS-55154 Office 365 for the End-User
1
PowerShell
MS-10961 Automating Administration with Windows PowerShell
5
MS-10962 Advanced Automated Administration with Windows PowerShell
3
MS-55039 Windows PowerShell Scripting and Toolmaking
5
MS-55202 PowerShell 5.0 and Desired State Configuration
2
Sharepoint
MS-55066 PowerShell for SharePoint Administrators
1
MS-55193 Introduction to SharePoint 2016 for Collaboration and Document Management
1
MS-55197 Microsoft SharePoint Server 2016 for the Site Owner/Power User
2
MS-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016
5
MS-20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016
5
Visual Studio
MS-10265 Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
5
MS-10267 Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio 2010
5
MS-10550 Programming in Visual Basic with Microsoft Visual Studio 2010
5
Security
MS-2810 Fundamentals of Network Security
4
MS-2821 Designing and Managing a Windows Public Key Infrastructure
4
MS-2823 Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
5
MS-2830 Designing Security for Microsoft Networks
3

Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania indywidualnej wyceny

Barbara Pietrzak  
Tel. (+48) 505 045 526

E-mail: barbara.pietrzak@alterkom.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Alterkom Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/U2. KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO). 1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest firma Alterkom Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/U2, 30-438, KRS: 0000180473, NIP: 6792783310, REGON: 3567726172) 2) Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@alterkom.pl. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. 3) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 4) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu