Support

ADRES SIEDZIBY ALTERKOM:
ul. Borkowska 25B/U2
30-438 Kraków

Wszelką korespondencję prosimy kierować na powyższy adres.

Alterkom Sp. z o.o. – Kontakt ze wsparciem technicznym

tel. komórkowy: +48 505 045 619

tel.: +48 12 263 01 57

email: support@alterkom.pl

Spółka Alterkom Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000180473.
Kapitał zakładowy: 60.000 PLN w pełni opłacony, NIP 679-27-83-310 REGON 356772617

Gwarancja podstawowa: 022 5071 700 (08:00 – 17:00 pn. – pt.)

Gwarancja Next Business Day (serwis u klienta): 022 5071 700 (08:00 – 17:00 pn. – pt.)

ProSupport (obejmuje usługę ProSupport z technologią Copilot): 022 5071 777 (24×7(08:00 – 17:00 pn. – pt. w jęz. polskim. Po godzinach obsługa w jęz. angielskim.)

ProSupport Plus (obejmuje usługę ProSupport z technologią Copilot): 022 5071 777 wew: 1100257, 24×7 (08:00 – 17:00 pn. – pt. w jęz. polskim. Po godzinach obsługa w jęz. angielskim.)

Premium Support & Premium Support Plus: 022 5071 978, 24×7

Produkt Dostępność Numer telefonu Numer wewnętrzny
Force 10 24×7 022 5071 978 1100257

Active System Manager

24×7 022 5071 978 1100257

Hermes DAS

24×7 022 5071 978 1100257

EVO RAIL

24×7 022 5071 978 Nie dotyczy

VMWARE

24×7 022 5071 777 3480319

Masz pytania? Skontaktuj się z nami


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Alterkom Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/U2. KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO). 1) Administratorem danych osobowych, który przetwarza Pani / Pana dane osobowe jest firma Alterkom Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/U2, 30-438, KRS: 0000180473, NIP: 6792783310, REGON: 3567726172) 2) Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@alterkom.pl. 3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora. 3) Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 4) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora. 5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu