Technologie cyfrowe znaczącą kwestią w rozwoju firm

Bank Pekao wydał raport, w którym opracował wykorzystanie technologii cyfrowych w mikro i małych przedsiębiorstwach

Jak wskazują badania, wykorzystanie technologii cyfrowych w omawianych przedsiębiorstwach jest niewielkie, przez co szanse na ich rozwój są zaprzepaszczane. „Wdrażanie innowacji technologicznych, a także ich umiejętne wykorzystywanie stanowi fundament dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw i ich lepszej pozycji na rynku.” Firmy stają się bardziej konkurencyjne na rynku, a zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie staje się dużo sprawniejsze, przynosząc przy tym wymierne korzyści.

Wykorzystanie technologii cyfrowych w firmach niesie ze sobą wiele korzyści. Są to m.in.:
• Usprawniają komunikację i zarządzanie wewnątrz organizacji
• Pozwalają na budowanie ulepszonych usług, dzięki wykorzystaniu analizy danych
• Umożliwiają tworzenie wirtualnych zespołów, których członkowie w czasie rzeczywistym,w różnych częściach globu mogą wspierać się w swoich działaniach i wzajemnie wymieniać się pomysłami

Badania wykazują, że jedynie 3 procent ankietowanych korzysta z programów do zarządzania relacjami z klientami

Metodologia badania została oparta na przeprowadzeniu ankiet dla 6901 właścicieli firm we wrześniu i październiku 2017 r. Analiza uzyskanych odpowiedzi pozwoliła na wyciągnięcie wniosków dotyczących wpływu wykorzystywania w firmach technologii cyfrowych na rozwój polskich mikro i małych przedsiębiorstw. Wyniki ankiet pokazują, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Większość przedsiębiorstw nie wykorzystuje zaawansowanych rozwiązań. Widać to wyraźnie na podstawie danych procentowych. Pokazują one, że mniej niż co piąty z podmiotów- 19 procent – korzysta z chmur do przechowywania danych lub usługi SaaS.
Korzystanie z takich usług jak: oprogramowania do księgowości, programów do zarządzania relacjami z klientami czy mocy obliczeniowej, deklaruje nie więcej jak 3 procent ankietowanych, a więc jest to niewielki odsetek.

„Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że obecny stan wykorzystywania nowych technologii przez mikro i małe przedsiębiorstwa lokuje je poza światową czołówką.„- wskazuje raport. Warto zwrócić uwagę na to, iż brak świadomości przedsiębiorcy z korzyści wynikających z wdrożenia technologii cyfrowych odbija się na sytuacji firmy. Przekłada się to bowiem na zwiększeniu przewagi konkurencyjnej firm korzystających z takich rozwiązań.

 

Źródło: Raport o sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2017/Temat specjalny – Technologie cyfrowe w mikro i małych firmach