Dell Technologies i Intel będą wspierać system oświaty w Polsce

Oba giganci podpisali w zeszłym tygodniu porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Współpraca z Dell Technologies będzie skupiać się wokół szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa oraz wyzwaniom związanych z nauką zdalną. Podejmowane działania będą obejmować transfer wiedzy w zakresie:

– urządzeń i technologii IT

– pracy i nauki w systemie zdalnym i hybrydowym

– edukacji opartej na metodzie STEAM (wykorzystanie Nauki, Technologii, Inżynierii, Sztuki i Matematyki)

 

Z kolei Intel wesprze MEiN w zakresie doradztwa technologicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli. Na poczet współpracy, Intel stworzył dwa projekty edukacyjne:

– Intel® Skills for Innovation – kształcenie i certyfikowanie kadry nauczycielskiej, a także dostarczenie niezbędnego sprzętu i materiałów szkoleniowych

– Intel® Digital Readiness – rozwój kompetencji cyfrowych opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji

 

Źródło: Dell Technologies; www.gov.pl